AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 5

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

INSTALLATION OG TILSLUTNING
5
Installation og Tilslutning
System- og Lysnettilslutninger
AVR er meget fleksibel og kan bruges med mult-
irum anlæg, eksterne kontrolkomponenter og
separate forstærkere.
Remoteforlænger
Hvis AVR placeres bag skabslåg eller glaslåg
med mørkt glas, kan det ske at remoteføleren
ikke modtager signalet. Man kan bruge remote-
føleren ved et andet Harman Kardon eller kom-
patibelt produkt som ikke dækkes af låget, eller
en remoteforlænger (købes separat). Remote IR
ud fra det andet apparat eller fra remoteforlæn-
geren tilsluttes REMOTE IR ind bagpå AVR.
Selv om flere apparater forhindres i at modtage
remotesignaler, behøver man kun een remotefor-
længer. Man skal blot tilslutte ledning mellem
REMOTE IR ud bagpå AVR og REMOTE IR ind
på andre Harman Kardon eller kompatible
produkter.
Multirum Tilslutning
Hvis AVR skal styre anlæg i et andet rum, kræves
forbindelser for infrarød modtager, videosignaler
eller forstærker. Remotemodtageren (enten en
remoteforlænger eller andet fjernbetjent Harman
Kardon produkt med IR føler i det andet rum) til-
sluttes AVR med alm. coaxkabel. Remotefor-
længeren eller Remote IR ud på det andet
apparat tilsluttes MULTIROOM IR ind bagpå
AVR.
Hvis andre Harman Kardon eller kompatible
produkter indgår i hovedanlægget, tilsluttes
REMOTE IR ud bagpå AVR til REMOTE IR ind
på det andet produkt. Det gør det muligt at styre
kildens funktioner fra det andet rum.
NB: Alle fjernbetjente apparater skal linkes sam-
men. REMOTE IR ud på det ene apparat tilslut-
tes REMOTE IR ind på det næste apparat, så de
kædes sammen.
Multirum Kildevalg
Afhængig af afstanden mellem AVR og det
andet rum, er der to muligheder for lydtilslut-
ning:
1: Brug skærmet signalkabel af god kvalitet 
mellem AVR og det andet rum. I det andet rum
tilsluttes kablet til en stereo effektforstærker.
Forstærkeren tilsluttes rummets højttalere.
Ved AVR, tilsluttes kablerne til MULTIROOM ud
bagpå AVR.
2: Forstærkeren til det andet rum placeres i
samme rum som AVR og signalkabler tilsluttes
mellem forstærkeren og MULTIROOM ud bagpå
AVR. Med højttalerkabel af god kvalitet (mindst
2,5 mm
2
) tilsluttes den separate forstærker til
højttalerne i det andet rum.
NB: Ved begge muligheder, kan remoteforlæn-
geren i det andet rum tilsluttes AVR med det
korrekte kabel. Remoteforlængerens kabel til-
sluttes MULTIROOM IR ind bagpå AVR og
niveauet i det andet rum styres med Zone 2
fjernbetjeningen. En anden mulighed er at mon-
tere en niveauregulering mellem forstærkeren og
højttalerne.
Ekstern Forstærkertilslutning
Hvis det ønskes, kan AVR tilsluttes separate fors-
tærkere eller equalizer eller aktive højttalere som
skal tilsluttes direkte til AVR's forforstærkerdel.
For sådanne tilslutninger, fjernes bøjlerne mellem
PREAMP OUT og AMPLIFIER IN for de kana-
ler som skal bruges med de eksterne apparater-
ne. Bøjlerne opbevares et sikkert sted til eventuel
senere brug.
Ved en ekstern forstærker, tilsluttes PREAMP
OUT 
til forstærkerens indgange. Ved equalizer
eller anden processor, tilsluttes PREAMP OUT
til indgangene på processoren og et andet kabel
tilsluttes mellem processorens udgange og
AMPLIFIER IN bagpå AVR. NB: Selv om der
anvendes ekstern forstærker eller processor, så
styres niveauet stadig af AVR. Eventuel volumen-
kontrol ved det eksterne apparat kan dog også
påvirke niveauet.
Lysnetudtag
Der er to AC udtag bagpå AVR som kan bruges
til andre apparater, så længe de ikke trækker
stor strøm, som f.eks. effektforstærkere. Udtaget
mærket UNSWITCHED forbliver tændt selv om
AVR er i Standby og kan levere max. 100 Watt.
Udtaget mærket SWITCHED slukker når AVR er
i Standby eller slukket og kan levere max.
50 Watt.
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.