AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 4

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

4
INSTALLATION OG TILSLUTNING
Efter udpakning og placering på et solidt underlag
som kan bære vægten, skal receiveren tilsluttes
resten af anlægget.
Audio Tilslutninger
Vi anbefaler brug af kabel af god kvalitet til alle
forbindelser for bedst mulige signal.
Når noget skal tilsluttes eller fjernes, er det en god
ide at trække apparaternes stik ud af kontakten.
Dermed mindskes risiko for støjpulser som kan
skade højttalerne.
1. Analogudgange fra en CD-spiller tilsluttes CD
ind bagpå AVR.
NB: Hvis CD-spilleren har både faste og variable
lydudgange, er det bedst at benytte de faste, med-
mindre signalet er så svagt at det støjer eller er så
kraftigt at det forvrænger.
2. Med apparater som kan optage, f.eks. kassette-
båndoptager, CD-R eller andet, tilsluttes apparatets
PLAY/OUT til TAPE IN bagpå AVR. Optagerens
analogindgange tilsluttes TAPE OUT bagpå AVR.
3. Tilslut digitaludgang fra digitalkilder til optisk
eller coax indgange bagpå AVR.
4. Tilslut OPTISK eller COAX DIGITAL ud bagpå
AVR til tilsvarende digitalindgang på CD-R,
MiniDisc eller lign.
5. AM antennen samles som vist og forbindes til
AM og GND skrueterminaler bagpå AVR.
6. 75 Ohm FM antenne (tagantenne, indendørs
aktiv antenne, antenneledning eller kabelanlæg)
tilsluttes FM ANTENNA bagpå AVR.
NB: Ved 300 Ohms dobbelt-dipol antenne, skal en
300-til-75 Ohms adaptor bruges.
7. Tilslut front, center og surroundhøjttalerne til
tilsvarende terminaler bagpå AVR. Højttalerne
placeres i henhold til producentens anvisninger i
brugsvejledningen. Ved 7,1 opstilling, placeres de
normale surroundhøjttalere til siderne i forhold til
lyttepositionen, mens centerbaghøjttalerne place-
res bag lyttepositionen.
Ved højttalertilslutning SKAL man overholde
korrekt polaritet: plus på højttaleren tilsluttes
plus på AVR og minus på højttaleren tilsluttes
minus på AVR. Det skal gøres ens og korrekt for
alle højttalere.
8. Aktiv subwoofer (med indbygget forstærker)
tilsluttes med signalkabel til SUBWOOFER ud
bagpå AVR. Hvis en passiv subwoofer (uden ind-
bygget forstærker) benyttes, tilsluttes sub-
wooferens eksterne forstærker til SUBWOOFER
ud bagpå AVR. Hvis din aktive subwoofer ikke
har linieindgange, følg subwooferens brugs-
vejledning.
9. Hvis en lydkilde med 5,1 analogudgange (eks-
tern surround processor, DVD-Audio eller SACD
spiller) benyttes, tilsluttes kildens analogudgange
til 6-CHANNEL DIRECT ind bagpå AVR.
10. Hvis en lydkilde med 7,1 analogudgange
(ekstern surround processor, DVD-Audio eller
SACD spiller) benyttes, tilsluttes kildens analog-
udgange til 6-CHANNEL DIRECT ind bagpå AVR
som beskrevet i punkt 9. Venstre og højre
surroundbagkanaler fra lydkilden tilsluttes 
8-CHANNEL DIRECT ind.
11. Hvis du har en 7,1-kanals lydkilde skal du
have en separat to-kanals effektforstærker til 
surroundbagkanalerne. SBL PREAMP ud bagpå
AVR tilsluttes forstærkeren til venstre bagkanal.
SBR PREAMP ud bagpå AVR tilsluttes for-
stærkeren til højre bagkanal.
Video Tilslutninger 
Videotilslutninger sker på samme måde som lyd-
tilslutninger. Også her anbefales kabel af god
kvalitet. Kilder med S-Video udgange bør tilsluttes
med S-Video, aldrig med S-Video og komposit-
video samtidig.
1. Tilslut lyd og video PLAY/OUT fra en VHS-optager
til VIDEO 1/VIDEO 2 ind bagpå AVR. Tilslut lyd og
video indgange RECORD/IN på en VHS-optager til
VIDEO 1/VIDEO 2 ud bagpå AVR.
2. Tilslut lyd og video Out fra satellitmodtager,
kabel-TV boks, TV eller anden videokilde til
VIDEO 3 ind.
3. Tilslut lyd og video Out fra DVD eller laserdisc
til DVD ind bagpå AVR.
4. Tilslut digitallydudgang fra CD, MD, DVD,
satellitmodtager eller anden digital audiokilde til
tilsvarende OPTISKE eller COAX ind på AVR.
5. Tilslut COMPOSITE og S-VIDEO (hvis du har
tilsluttet en kilde med S-Video ud) MONITOR ud
bagpå AVR til tilsvarende indgange på TV eller
projektor.
6. Hvis DVD-spiller og TV begge har komponent-
bøsninger, tilsluttes komponent ud fra DVD-spil-
leren til DVD COMPONENT VIDEO ind bagpå
AVR. NB: Selv om der bruges komponenttilslut-
ning, skal lyd også tilsluttes enten til analog
DVD ind eller COAX eller OPTISK DIGITAL ind
bagpå AVR.
7. Eventuel anden kilde med komponent ud til-
sluttes VIDEO 1/VIDEO 2 COMPONENT ind.
Kildens lyd tilsluttes enten VIDEO 1/VIDEO 2
ind eller COAX eller OPTISK DIGTAL ind.
8. Hvis der er tilsluttet kilde med komponent ud,
tilsluttes MONITOR COMPONENT VIDEO ud
bagpå AVR til tilsvarende indgange på TV eller
projektor.
9. Videokamera, spil eller anden kilde kan tilslut-
tes midlertidigt på fronten af AVR til DIGITAL IN
og VIDEO 4. Denne kilde vælges som VIDEO 4,
mens lyden vælges enten som OPTICAL 3 eller
COAXIAL 3. (Se afsnit om indgangsopsætning).
Noter om Videotilslutning:
• Y/Pr/Pb komponent, RGB, S-Video eller kom-
posit videosignaler skal køre rent igennem som
de er. AVR omdanner ikke et format til et andet.
Hvis en kilde med komponent, S-Video eller 
komposit video er tilsluttet, så skal tilsvarende
MONITOR OUT være tilsluttet TV.
Hvis en kilde har både S-Video og komposit
ind/ud, skal man kun tilslutte S-Video til AVR,
IKKE begge dele. (Dette gælder ikke TV-tilslut-
ning. Se forrige punkt). Hvis kilden tilsluttes på
begge måder, vises kun S-Video signal på TV.
• Når komponentudgange bruges, kan skærm-
menuer ikke vises. Skift til TV'ets komposit eller
S-Video indgang for at se skærmmenu.
• Alle komponent ind/ud kan også bruges til RGB
signaler, som beskrevet ved komponentsignaler.
Husk de korrekte farvetilslutninger. Denne RGB-
tilslutning virker dog kun, hvis kilden sender syn-
kroniseringssignal sammen med G, uden separat
synkroniseringssignal.
SCART A/V Tilslutning
Hvis du har en kilde og/eller TV med SCART
bøsning uden mulighed for komposit eller 
S-Video tilslutning, skal du bruge et særligt
adaptor-kabel for korrekt tilslutning til AVR.
Din Harman Kardon forhandler kan bistå dig ved
udvælgelse og evt. montering.
Installation og Tilslutning
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.