AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 2

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

TABLE OF CONTENTS
3
Sikkerhedsinformation
4
Installation og tilslutning
Audio tilslutninger
Video tilslutninger
SCART A/V tilslutning
5
System- og lysnettilslutninger
6
Opsætning
Ibrugtagning
Skærmmenu
Individuelle indstillinger for hver kilde
Indgangsopsætning
7
Højttaleropsætning
8
Surroundopsætning
9
Justering af andre indgange
Indstillinger uafhængige af valgt kilde
Tidsforsinkleser
Night kompression
Højttalerkalibrering
10
EzSet
Manuel kalibrering
11
Betjening
Surroundoversigt
12
Tænd/Sluk
Sleep Timer
Kildevalg
Niveau og hovedtelefoner
Valg af surroundfunktion
Digitalsignaler
HDCD
MP3-afspilning
13
Båndindspilning
Kalibrering med programmateriale
Standard højttaleropsætning
6/8-kanals direkte indgang
14
Avancerede Funktioner
Displayets lysstyrke
Startniveau
Det lille skærmdisplay
Visningstid for stor skærmmenu
15
Multirum Betjening
16
Tuner
Valg af station
Programmering af forvalg
RDS betjening
17
Programmering af Remote
18
Styring af andre apparater
19
Valgfri volumenstyring
Valgfri kanalskift
Valgfri transportkontrol
Omprogrammering af kildetast
Nulstilling af remotehukommelse
20
Remote Funktionsliste
22
Remote Apparatkoder
40
Fejlsøgning
System re-set
41
Tekniske Data
Indholdsfortegnelse
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Kardon Europe A/S
Kongevejen 194 B
DK-3640 Birkerød
erklærer hermed på eget ansvar at produktet som
beskrives i nærværende brugsvejledning overholder
følgende tekniske standarder:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
10/02
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.