BASSPRO (serv.man12) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

basspro (serv.man12) user guide / operation manual
Model
BASSPRO (serv.man12)
Pages
8
Size
506.35 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
basspro-sm12.pdf
Date

Read JBL BASSPRO (serv.man12) User Guide / Operation Manual online

KIITOS SIITÄ
, että
valintasi on aktiivinen JBL BassPro 
-subwoofer. Pieni, helposti asennettava
laite tuottaa autoosi upean bassontoiston.
Pääset nauttimaan BassPro-subwooferisi
parhaasta suorituskyvystä, kun asennuk-
sen tekee valtuutettu ammattilainen.
Tämä käsikirja kuvaa BassPro
-subwooferin asennuksen yleisellä
tasolla, mikä ei vielä kata oman
ajoneuvosi asettamia erityisvaatimuksia.
Jos sinulla ei ole asianmukaisia työkaluja
ja kokemusta, käytä asiantuntijan
palveluita. Pyydä yhteystiedot
valtuutettuun asennuspalveluun 
JBL-kauppiaaltasi.
Jotta voimme parhaiten palvella sinua
mahdollisissa takuuasioissa, säilytä 
laitteen alkuperäinen ostokuitti ja 
rekisteröi laitteesi 
verkkosivuillamme osoitteessa
www.jbl.com.
AKTIIVINEN
SUBWOOFERJÄRJESTELMÄ
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
ASENNUS
VAROITUS: Musiikin kuuntelu
autossa suurella äänenvoimakkuudella
saattaa haitata kykyäsi seurata muuta
liikennettä ja vahingoittaa kuuloasi
pysyvästi. Siksi suosittelemme, että
pidät äänenvoimakkuuden maltillisella
tasolla ajon aikana. JBL ei vastaa
kuulovaurioista, tapaturmista tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
tämän laitteen käytöstä.
VAROITUKSIA JA OHJEITA
ASENNUSTA VARTEN:
• Käytä asennuksen aikana aina
suojalaseja.
• Irrota negatiivinen (–) johdin auton
akusta ennen asennustöiden
aloittamista.
• Varmista, että asennuskohdassa on
joka puolella riittävästi tilaa. Huolehdi
siitä, etteivät ruuvit tai kaapelit
vahingoita esimerkiksi jarruletkuja,
polttoainekanavia tai auton omia
johdotuksia. Kytkentäjohdot eivät saa
missään olosuhteissa haitata auton
turvallista käyttöä.
• Varmista, että sähkökytkennät tulevat
tehdyksi huolellisesti ja niiden eristys on
asianmukainen.
• Vaihtaessasi BassPro-järjestelmän
sulaketta varmista, että uusi sulake on
oikean tyyppinen ja että sen ampeeri-
luku on sama kuin alkuperäisessä.
BASSPRO-SUBWOOFERIN
ASENNUSKOHDAN 
VALINTA:
Sijoita subwoofer kohtaan, jossa se ei
haittaa matkatavaroita, takapenkin
kääntömekanismia tai tavaraluukkua.
Paras sijoituspaikka on yleensä
tavaratilan nurkassa kuvien 1 ja 2
mukaisesti.
Kiinnitä BassPro tiukasti asennuskoh-
taansa neljällä pakkaukseen kuuluvalla
peltiruuvilla. 
Sijoita erillinen tasonsäädin matkus-
tustilaan käyttäjän ulottuville.
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 3. BassPro alta kuvattuna.
2
ERILLISEN TASONSÄÄTIMEN
ASENNUS
ERILLISEN TASONSÄÄTIMEN
KYTKEMINEN BASSPRO-SUBWOOFERIIN
Voit asentaa subwooferin erillisen
tasonsäätimen kojelaudan alle tai
kojelaudan sisään lisälaitteen
säätimelle varattuun paikkaan.
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa säädin
pitää purkaa kotelostaan.
ASENNUS KOJELAUDAN
ALLE
Sijoita säädin kohtaan, johon yletyt
helposti ajon aikana. Merkitse
ruuvinreiät kiinnitysalustaan käyttäen
apuna säätimen koteloa. Poraa
ruuvinreiät ja kiinnitä säädin pakka-
ukseen kuuluvilla ruuveilla (kuva 4).
ASENNUS KOJELAUTAAN
Pura subwooferin tasonsäädin
kotelostaan irrottamalla ensin etu- ja
takalevyssä sekä kannessa olevat
Phillips-kantaiset ruuvit. Poista
seuraavaksi tasonsäätimen sivu- ja
pohjalevyt. Vedä lopuksi tasonsäätimen
piirilevy RJ11-liittimineen varovasti irti
kotelon takalevystä. Lopulta kädessäsi
on piirilevyn, potentiometrin, säätönupin
ja liittimen muodostama kokonaisuus.
Sijoita säädin kohtaan, johon yletyt
helposti ja jonka takana on vähintään
viisi senttimetriä vapaata tilaa. Poraa
kojelautaan potentiometrin akselin
kokoinen reikä ja työnnä akseli sen läpi
(säätönuppi pitää ensin irrottaa
akselista). Kiristä säädin tiukasti
paikoilleen käyttäen potentiometrin
kiinnitysmutteria ja aluslevyä (kuva 5).
Sijoita kytkentäkaapeli kulkemaan koje-
laudan ja muiden verhoilulevyjen takana
sekä maton alla. Älä sijoita johtoa auton
ulkopuolelle. Kytke RJ11-kaapeli
BassPro-subwooferissa ja tasonsää-
timessä oleviin RJ11-liittimiin (kuva 6).
Kuva 4. Subwooferin erillisen tasonsäätimen
asennus kojelaudan alle.
Kuva 5. Subwooferin erillisen tasonsäätimen
asennus kojelautaan.
Kuva 6. Subwooferin tasonsäätimen
kytkentäkaavio.
Säätönuppi
Mutteri
Aluslevy
Tasonsäätimen
piirilevy
Kytkentäkaapelin
liitin
BassPro-subwooferin liitinpaneeli
Kytkentäkaapeli
Erillinen tasonsäädin
takaa katsottuna
3
VIRTAKYTKENNÄT
Kuva 7 esittää BassPro-subwooferin
virtakytkentäkaaviota. Huomioi
asennuksessa seuraavat ohjeet:
Käyttäessäsi kaiutintuloja BassPro-sub-
wooferin virta kytkeytyy automaattisesti
päälle kytkiessäsi autoradiosi virran
päälle. Tällöin kaukokäynnistysliitäntää
(REM) ei tarvita lainkaan. Kaiutinjohdon
vahvuus pitää olla vähintään 20 AWG.
Positiivisen virtajohdon (BATT +12) ja
maadoitusjohdon (
) paksuus pitää
olla vähintään 12 AWG. Jos järjestel-
mäsi edellyttää kaukokäynnistysliitän-
nän (REM) hyödyntämistä, käytä sen
kytkentään kaapelia, jonka vahvuus on
vähintään 20 AWG.
Kytke BassPro-subwooferin BATT +12 
-liitin akun positiiviseen (+) napaan.
Asenna kaapeliin 20 ampeerin
sulakkeella varustettu sulakekotelo
enintään 45 cm päähän akun
positiivisesta navasta.
Suojaa virtakaapeleiden yhteinen läpivi-
enti suojaholkilla. Jos auton tulipellissä
ei ole valmista läpivientiä, tee sellainen
itse ja kiinnitä reikään asianmukainen
suojaholkki. Kytke lyhyt maadoitusjohto
BassPro:n maadoitusliitännästä (
)
lähimpään paljaaseen metallipintaan
auton rungossa. Varmista moitteeton
kontakti puhdistamalla liitoskohdasta
maali ja lika hiekkapaperilla ja käytä
kytkentään lukkiutuvalla aluslevyllä
varustettua ruuvia.
Jotta subwoofer käynnistyisi automaat-
tisesti käytettäessä linjatuloja,
kaukokäynnistysliitäntään (REM) pitää
syöttää liipaisusignaali, jonka jännite on
+5 – +12 V DC. Useimmat esivahvistimen
linjalähdöillä varustetut päälaitteet
pystyvät syöttämään tällaisen liipaisu-
signaalin. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä
kaukokäynnistysliitännän virtalukkoon.
Kuva 7.
Maadoitus auton runkoon
(puhdas metallipinta)
Akku
Päälaite
Kaukokäynnistys
Sulake 20 A
45 cm
BassPro 
liitinpaneeli
4
Page of 8
Display

Download JBL BASSPRO (serv.man12) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL BASSPRO (serv.man12) User Guide / Operation Manual in PDF. BASSPRO (serv.man12) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BASSPRO (serv.man12) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.