BASSPRO II (serv.man8) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

basspro ii (serv.man8) user guide / operation manual
Model
BASSPRO II (serv.man8)
Pages
8
Size
456.17 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
basspro-ii-sm8.pdf
Date

Read JBL BASSPRO II (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

TAK
fordi du valgte JBL BassPro™ II.
BassPro II er udviklet til at yde en høj-
kvalitets dybbasgengivelse fra et kompakt,
aktivt subwoofersystem som er let at
installere.
For optimal ydelse, bør installationen kun
foretages af kvalificerede personer.
Denne brugsvejledning kan kun give en
generel forklaring om installationen, ikke
en detaljeret instruktion til netop dit
køretøj. Hvis du ikke har det nødvendige
værktøj eller den fornødne erfaring, bør du
ikke gå i gang med installationen. 
Kontakt i stedet din autoriserede JBL
bilstereo-forhandler om en professionel
installation.
Brugsvejledningen og købsnota bør op-
bevares et sikkert sted til fremtidig brug.
AKTIVT SUBWOOFERSYSTEM
BRUGSVEJLEDNING
Dansk
INSTALLATION
HØJ MUSIK OG
HØRELSEN 
Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre 
varige høreskader og kan forhindre dig i
at høre trafikken. De lydtryk som kan op-
nåes med JBL højttalere i kombination
med kraftige effektforstærkere kan være
skadelige ved længere tids lytning. Vi
anbefaler et moderat niveau under
kørsel. JBL fralægger sig ethvert ansvar
for høreskader, legemsskader eller
materielle skader forårsaget af brug
eller misbrug af dette produkt.
INSTALLATION 
ADVARSLER OG RÅD
• Brug altid beskyttelsesbriller når du
bruger værktøj.
• Batteriets minus (-) ledning afmon-
teres før installationen påbegyndes.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig fri
afstand på begge sider af monterings-
fladen. Skruer og ledninger må ikke
punktere benzinledning, bremsekabel
eller ledningsbundter. Kabelføring må
ikke komme i vejen for sikker brug af
køretøjet.
• Alle elektriske tilslutninger skal være
helt stramme og korrekte.
• Ved udskiftning af sikring, skal der
benyttes sikring nøjagtig magen til
originalsikringen.
VALG AF
MONTERINGSPLADS
BassPro II skal placeres så den ikke er i
vejen for bagagerum, nedlægning af
bagsæde eller åbning af bagagerum.
Den optimale placering er typisk et
hjørne i bagagerummet, som vist i 
Figur 1 og 2.
BassPro II fæstnes sikkert til overfladen
med de fire medfølgende skruer.
Remote basregulering monteres tilgæn-
geligt forrest i vognen.
Figur 1.
Figur 2.
Figur 3. Undersiden af BassPro II.
2
Dansk
INSTALLERING AF REMOTE
TILSLUTNING AF REMOTE TIL
BASSPRO II
Subwooferens niveauregulering kan
monteres under instrumentbræt eller
skilles ad og monteres i instrumentbræt
for en mere elegant installation.
UNDER
INSTRUMENTBRÆT
Vælg en placering som sikrer let betje-
ning under kørsel. Med remote'n som
skabelon, afmærkes og bores huller i
monteringsfladen. Remote’n fæstnes
med de medfølgende skruer (Figur 4).
I INSTRUMENTBRÆT
Remote’n skilles ad ved at fjerne de to
stjerneskruer på forsiden, bagsiden og
oversiden. Bunden og siderne fjernes.
Printpladen trækkes frem, så RJ11
fatningen frigøres fra bagsiden. Printet
med drejeknap og konnektor tages ud
som en samlet enhed.
Vælg en monteringsplads som sikrer let
adgang. Der skal være mindst 4,5 cm fri
afstand bag monteringsfladen. Et hul på
7 mm bores i monteringsfladen. Dreje-
knappen tages af skaftet og skaftet
føres gennem hullet og fæstnes med
afstandsstykke og møtrik (Figur 5). 
Kabel føres bag instrumentbræt, paneler
eller under tæppe. Kabel må ikke føres
udenfor køretøjet. RJ11 styrekabel
tilsluttes fatninger på BassPro II og på
remote (Figur 6).
Figur 4. Montering under instrumentbræt.
Figur 5. Montering i instrumentbræt.
Figur 6. Tilslutning af remote.
Drejeknap
Møtrik
Afstandsstykke
Print-
plade
Fatning
for
styrekabel
BassPro II Tilslutninger
Styrekabel
Bagsiden af
printplade
3
Dansk
STRØMTILSLUTNINGER
BassPro II tilsluttes strøm som vist i
Figur 7. Pas på følgende under installa-
tion:
Ved tilslutning på linieniveau, tænder
BassPro II automatisk når headunit
tændes. Ved denne tilslutning er remote
(REM) tilslutning ikke nødvendig. Brug
kabel med lederdiameter på mindst 
0,1 mm ved tilslutning på højttaler-
niveau.
Brug kabel med lederdiameter på mindst
2 mm ved tilslutning af batteriets plus
(BATT +12) og stel (til venstre for REM).
Ved tilslutning på højttalerniveau, brug
kabel med lederdiameter på mindst 
0,1 mm ved tilslutning til REM for auto
tænd/sluk.
“BATT +12V” på BassPro II tilsluttes
direkte til batteriets plus-terminal.
Sikringsholder med 20A sikring mon-
teres mindre end 45 cm fra batteriets
plusterminal.
BassPro
(right-side panel)
Chassis Ground
(Bare Metal)
Source Unit
Battery
Fuse 20 A
18"
Remote
Turn-On
Alle strømledninger føres gennem en
isoleret åbning fra motorrummet. Hvis
en sådan åbning ikke findes, skal den
laves. En kort stelledning forbindes
mellem BassPro II stelterminal og nær-
meste bare metalflade. For en god
forbindelse, fjernes maling fra metal-
fladen med sandpapir og der benyttes
skruemøtrik.
Remote (REM) tilslutningen kræver et
+5 - +12 VDC signal for at tænde
BassPro II når tilslutning på linieniveau
benyttes. De fleste headunits med for-
forstærker leverer denne spænding.
Som alternativ kan denne terminal
tilsluttes køretøjets tændingskredsløb.
Figur 7.
Chassis stel
(bar metalflade)
Batteri
Headunit
Remote
tænd/sluk
Sikring 20A
45 cm
BassPro II
(Tilslutninger)
4
Dansk
Page of 8
Display

Download JBL BASSPRO II (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL BASSPRO II (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. BASSPRO II (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BASSPRO II (serv.man8) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.