BASSPRO (serv.man5) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

basspro (serv.man5) user guide / operation manual
Model
BASSPRO (serv.man5)
Pages
8
Size
505.26 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
basspro-sm5.pdf
Date

Read JBL BASSPRO (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

ACIEVE SUBWOOFER
HANDLEIDING
DANK U
Voor de aanschaf van de JBL BassPro.
BassPro is ontwikkeld voor een
geweldige basweergave uit een com-
pacte en gemakkelijk te installeren
actieve subwoofer.
Om een optimaal resultaat met uw
BassPro te krijgen raden we u dringend
aan de installatie over te laten aan een
gekwalificeerde technicus. Bijgaande
aanwijzingen laten zien hoe BassPro in
principe wordt geïnstalleerd, maar niet in
detail hoe dat in uw specifieke auto dient
te gebeuren. Wanneer u niet beschikt
over de noodzakelijke kennis en/of
gereedschappen, laat het dan aan een
vakman over. Vraag zonodig uw
geautoriseerde JBL car-audio dealer 
om advies over professionele installatie.
Om u ook na aanschaf optimaal van
dienst te kunnen zijn vragen we 
de originele aankoopbon te 
bewaren en uw BassPro te 
registreren via www.jbl.com
INSTALLATIE
WAARSCHUWING: 
het luid afspelen van muziek in een auto
kan uw gehoor blijvend beschadigen en
bovendien het horen van het verkeer om
u heen belemmeren; bovendien is het
strafbaar. Daarom raden we u aan op
een laag of normaal niveau af te
luisteren in uw auto. JBL accepteert
geen aansprakelijkheid voor
gehoorbeschadiging, letsel of andere
schade veroorzaakt door gebruik of
misbruik van dit product.
AANWIJZINGEN EN TIPS
ROND DE INSTALLATIE
• Gebruik bij de installatie altijd een
veiligheidsbril.
• Maak voor u begint de minpool van de
accu los.
• Controleer aan beide zijde van de
voorgenomen plaats of de ruimte vrij
is. Controleer of schroeven en draden
niet in conflict komen met remleidin-
gen of brandstofleidingen en dat de
bedrading op geen enkele wijze de
veiligheid in gevaar brengt.
• Bij het maken van elektrische
verbindingen controleren of ze goed
verbonden zijn en afdoende
geïsoleerd.
• Wanneer de zekering van de BassPro
vervangen dient te worden altijd het-
zelfde type en dezelfde waarde nemen
als die van het origineel.
KIEZEN VAN EEN
GESCHIKTE PLAATS
VOOR BASSPRO
Kies een plaats die niet in het gedrang
komt met bagage, neerklappende stoe-
len en het kofferdeksel. De geschiktste
plaats is meestal een hoek in de
bagageruimte als aangegeven in
afbeelding 1 en 2.
Zet de BassPro stevig vast met de vier
bijgeleverde zelftappende boutjes. Kies
ook een plaats voorin de auto voor de
volumeregelaar.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3 – Onderaanzicht van de
BassPro.
2
INSTALLEREN VOLUME-
REGELAAR
VERBINDEN VAN DE VOLUME-
REGELAAR EN DE BASSPRO
De Subwoofer Volumeregelaar kan
onder het dashboard gemonteerd
worden, dan na demontage op een
daarvoor bestemde plaats in het
dashboard.
ONDER HET DASHBOARD
Kies een positie die tijdens het rijden
gemakkelijk bereikbaar is. Gebruik de
Volumeregelaar zelf als een sjabloon en
markeer en boor de benodigde gaten.
Bevestig de Volumeregelaar met de
bijgevoegde schroeven. Afbeelding 4.
MONTAGE IN HET DASH-
BOARD
Demonteer de volumeregelaar door de
beide kruiskopschroefjes op het front-
paneel, de achterzijde en de bovenzijde
te verwijderen. Verwijder de onderzijde
en de zijkanten van de volumeregelaar.
Schuif de print van de volumeregelaar
naar voren om de RJ 11 connector van
de achterzijde los te maken en ver-
wijder de print met de volumeregelaar,
knop en aansluiting als geheel.
Kies een plaats waar u altijd gemakke-
lijk bij kunt en waar zo’n 5 cm vrije
ruimte achter het dashboard beschik-
baar is. Boor een gat van 7,5 mm op de
beoogde plaats. Steek de volumerege-
laar door het gat nadat u de knop heeft
verwijderd en gebruik de bijgeleverde
ring en moer om het geheel vast te
zetten. Afbeelding 5.
Leg de kabel achter het dashboard en
de panelen van het interieur en onder
de bekleding. Leg de kabel nooit
buitenom! Verbind de RJ 11 kabel
tussen de RJ 11 aansluiting op de
BassPro en de aansluiting van de
volumeregelaar. Afbeelding 6.
Afbeelding 4 – Montage volumeregelaar
onder het dashboard.
Afbeelding 5 – Dashboard montage van
de volumeregelaar.
Afbeelding 6 – Elektrische aansluiting
van de volumeregelaar.
Knop
Moer
Revet
Print van
de 
volume-
regelaar
Aansluiting
verbindings-
kabel
BassPro Aansluitpaneel
Verbindings-
kabel
Achterzijde van
print volume-
regelaar
3
AANSLUITEN VOEDING
De voedingsaansluitingen van de
BassPro ziet u in afbeelding 7. Let hier-
bij op de volgende punten:
Gebruikt u de high-level ingangen, dan
zal de BassPro automatisch inschake-
len zodra u de radio aanzet. In dat geval
is de stuurverbinding (REMOTE) niet
nodig. Gebruik minimaal 1 mm
2
luid-
sprekerkabel voor deze verbinding.
Gebruik minimaal 2 mm
2
voor de
plusverbinding (Accu +12 V) en massa-
verbindingen (
). Gebruik zonodig min-
imaal 1 mm
2
voor de stuurkabel (REM).
Verbind de BATT +12 V van BassPro
direct met de (+) pulspool van de accu.
Installeer een zekeringhouder met een
20A zekering binnen 50 cm van de
pluspool (+) van de accu.
Leid alle kabels door een opening in het
brandschot van de auto. Is geen
opening voorhanden, installeer er dan
één. Gebruik een korte massadraad van
de massa-aansluiting (
) van de
BassPro naar het dichtstbijzijnde blanke
metaaldeel. Voor een goede verbinding
deze eerst schoonschuren met
schuurpapier en gebruik een schroef
met een borgringetje.
De stuurverbinding (REM) werkt met
een spanning van 5 – 12 V DC, waarmee
de BassPro wordt ingeschakeld bij
gebruik van de lijningang. De meeste
radio’s met voorversterkeruitgangen
bieden zo’n stuursignaal. Als alternatief
kan deze aansluiting ook worden
verbonden met een via het contactslot
lopend spanningspunt.
Afbeelding 7
Chassis Massa
(Blank metaal)
Accu
Radio
Sturing
inschakelen
Zekering 20 A
50cm
BassPro 
aansluitpaneel
4
Page of 8
Display

Download JBL BASSPRO (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL BASSPRO (serv.man5) User Guide / Operation Manual in PDF. BASSPRO (serv.man5) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BASSPRO (serv.man5) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.