BASSPRO II - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

basspro ii user guide / operation manual
Model
BASSPRO II
Pages
8
Size
456.57 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
basspro-ii.pdf
Date

Read JBL BASSPRO II User Guide / Operation Manual online

KIITOS SIITÄ
, että
valintasi on aktiivinen JBL BassPro™ II 
-subwoofer. Pieni, helposti asennettava
laite tuottaa autoosi upean bassontoiston.
Pääset nauttimaan BassPro II-subwooferisi
parhaasta suorituskyvystä, kun asennuksen
tekee valtuutettu ammattilainen. Tämä
käsikirja kuvaa BassPro II -subwooferin
asennuksen yleisellä tasolla, mikä ei vielä
kata oman ajoneuvosi asettamia 
erityisvaatimuksia. Jos sinulla ei ole 
asianmukaisia työkaluja ja kokemusta,
käytä asiantuntijan palveluita. 
Pyydä yhteystiedot valtuutettuun 
asennuspalveluun JBL-kauppiaaltasi.
Jotta voimme parhaiten palvella sinua 
mahdollisissa takuuasioissa, säilytä 
laitteen alkuperäinen ostokuitti ja 
rekisteröi laitteesi 
verkkosivuillamme osoitteessa
www.jbl.com.
AKTIIVINEN
SUBWOOFERJÄRJESTELMÄ
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Suomi
ASENNUS
VAROITUS: Musiikin kuuntelu
autossa suurella äänenvoimakkuudella
saattaa haitata kykyäsi seurata muuta
liikennettä ja vahingoittaa kuuloasi
pysyvästi. Siksi suosittelemme, että
pidät äänenvoimakkuuden maltillisella
tasolla ajon aikana. JBL ei vastaa
kuulovaurioista, tapaturmista tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
tämän laitteen käytöstä.
VAROITUKSIA JA OHJEITA
ASENNUSTA VARTEN:
• Käytä asennuksen aikana aina
suojalaseja.
• Irrota negatiivinen (–) johdin auton
akusta ennen asennustöiden
aloittamista.
• Varmista, että asennuskohdassa on
joka puolella riittävästi tilaa. Huolehdi
siitä, etteivät ruuvit tai kaapelit
vahingoita esimerkiksi jarruletkuja,
polttoainekanavia tai auton omia
johdotuksia. Kytkentäjohdot eivät saa
missään olosuhteissa haitata auton
turvallista käyttöä.
• Varmista, että sähkökytkennät tulevat
tehdyksi huolellisesti ja niiden eristys on
asianmukainen.
• Vaihtaessasi BassPro II-järjestelmän
sulaketta varmista, että uusi sulake on
oikean tyyppinen ja että sen ampeeri-
luku on sama kuin alkuperäisessä.
BASSPRO II-SUBWOOFERIN
ASENNUSKOHDAN 
VALINTA:
Sijoita subwoofer kohtaan, jossa se ei
haittaa matkatavaroita, takapenkin
kääntömekanismia tai tavaraluukkua.
Paras sijoituspaikka on yleensä tavaratilan
nurkassa kuvien 1 ja 2 mukaisesti.
Kiinnitä BassPro II tiukasti asennuskoh-
taansa neljällä pakkaukseen kuuluvalla
peltiruuvilla. 
Sijoita erillinen tasonsäädin matkustusti-
laan käyttäjän ulottuville.
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 3. BassPro II alta kuvattuna.
2
Suomi
ERILLISEN TASONSÄÄTIMEN
ASENNUS
ERILLISEN TASONSÄÄTIMEN KYT-
KEMINEN BASSPRO II-SUBWOOFERIIN
Voit asentaa subwooferin erillisen
tasonsäätimen kojelaudan alle tai
kojelaudan sisään lisälaitteen
säätimelle varattuun paikkaan.
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa säädin
pitää purkaa kotelostaan.
ASENNUS KOJELAUDAN
ALLE
Sijoita säädin kohtaan, johon yletyt
helposti ajon aikana. Merkitse
ruuvinreiät kiinnitysalustaan käyttäen
apuna säätimen koteloa. Poraa
ruuvinreiät ja kiinnitä säädin pakka-
ukseen kuuluvilla ruuveilla (kuva 4).
ASENNUS KOJELAUTAAN
Pura subwooferin tasonsäädin
kotelostaan irrottamalla ensin etu- ja
takalevyssä sekä kannessa olevat
Phillips-kantaiset ruuvit. Poista
seuraavaksi tasonsäätimen sivu- ja
pohjalevyt. Vedä lopuksi tasonsäätimen
piirilevy RJ11-liittimineen varovasti irti
kotelon takalevystä. Lopulta kädessäsi
on piirilevyn, potentiometrin, säätönupin
ja liittimen muodostama kokonaisuus.
Sijoita säädin kohtaan, johon yletyt
helposti ja jonka takana on vähintään
viisi senttimetriä vapaata tilaa. Poraa
kojelautaan potentiometrin akselin
kokoinen reikä ja työnnä akseli sen läpi
(säätönuppi pitää ensin irrottaa
akselista). Kiristä säädin tiukasti
paikoilleen käyttäen potentiometrin
kiinnitysmutteria ja aluslevyä (kuva 5).
Sijoita kytkentäkaapeli kulkemaan koje-
laudan ja muiden verhoilulevyjen takana
sekä maton alla. Älä sijoita johtoa auton
ulkopuolelle. Kytke RJ11-kaapeli
BassPro II-subwooferissa ja tasonsää-
timessä oleviin RJ11-liittimiin (kuva 6).
Kuva 4. Subwooferin erillisen tasonsäätimen
asennus kojelaudan alle.
Kuva 5. Subwooferin erillisen tasonsäätimen
asennus kojelautaan.
Kuva 6. Subwooferin tasonsäätimen
kytkentäkaavio.
Säätönuppi
Mutteri
Aluslevy
Tasonsäätimen
piirilevy
Kytkentäkaapelin
liitin
BassPro II-subwooferin liitinpaneeli
Kytkentäkaapeli
Erillinen tasonsäädin
takaa katsottuna
3
Suomi
VIRTAKYTKENNÄT
Kuva 7 esittää BassPro II-subwooferin
virtakytkentäkaaviota. Huomioi
asennuksessa seuraavat ohjeet:
Käyttäessäsi kaiutintuloja BassPro II
-subwooferin virta kytkeytyy auto-
maattisesti päälle kytkiessäsi auto-
radiosi virran päälle. Tällöin kauko-
käynnistysliitäntää (REM) ei tarvita
lainkaan. Kaiutinjohdon vahvuus pitää
olla vähintään 20 AWG.
Positiivisen virtajohdon (BATT +12) ja
maadoitusjohdon (
) paksuus pitää
olla vähintään 12 AWG. Jos järjestel-
mäsi edellyttää kaukokäynnistysliitän-
nän (REM) hyödyntämistä, käytä sen
kytkentään kaapelia, jonka vahvuus on
vähintään 20 AWG.
Kytke BassPro II-subwooferin BATT +12 
-liitin akun positiiviseen (+) napaan.
Asenna kaapeliin 20 ampeerin
sulakkeella varustettu sulakekotelo
enintään 45 cm päähän akun
positiivisesta navasta.
BassPro
(right-side panel)
Chassis Ground
(Bare Metal)
Source Unit
Battery
Fuse 20 A
18"
Remote
Turn-On
Suojaa virtakaapeleiden yhteinen läpivi-
enti suojaholkilla. Jos auton tulipellissä
ei ole valmista läpivientiä, tee sellainen
itse ja kiinnitä reikään asianmukainen
suojaholkki. Kytke lyhyt maadoitusjohto
BassPro II:n maadoitusliitännästä (
)
lähimpään paljaaseen metallipintaan
auton rungossa. Varmista moitteeton
kontakti puhdistamalla liitoskohdasta
maali ja lika hiekkapaperilla ja käytä
kytkentään lukkiutuvalla aluslevyllä
varustettua ruuvia.
Jotta subwoofer käynnistyisi automaat-
tisesti käytettäessä linjatuloja,
kaukokäynnistysliitäntään (REM) pitää
syöttää liipaisusignaali, jonka jännite on
+5 – +12 V DC. Useimmat esivahvistimen
linjalähdöillä varustetut päälaitteet
pystyvät syöttämään tällaisen liipaisu-
signaalin. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä
kaukokäynnistysliitännän virtalukkoon.
Kuva 7.
Maadoitus auton runkoon
(puhdas metallipinta)
Akku
Päälaite
Kaukokäynnistys
Sulake 20 A
45 cm
BassPro II 
liitinpaneeli
4
Suomi
Page of 8
Display

Download JBL BASSPRO II User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL BASSPRO II User Guide / Operation Manual in PDF. BASSPRO II user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BASSPRO II Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.