AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 12

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

12 BETJENING
Tænd/Sluk
Hvis AVR har været slukket helt, tryk knappen
lige over ordet POWER, så den sidder fast og
ordet ”OFF” på knappens overside ikke længere
ses. LED'en omkring knappen under ordet
POWER lyser orange, som tegn på at AVR er i
Standby. AVR aktiveres fra remote'n ved tryk
enten på POWER ON eller ”AVR” eller een af
kildetasterne eller fra fronten enten ved tryk på
knappen lige under ordet POWER eller ved tryk
på SOURCE. LED'en omkring POWER knappen
lyser grønt, som tegn på at AVR er aktiv. Displayet
lyser og den senest valgte kilde vælges.
NB: Hvis en kildetast bruges til at aktivere AVR,
tryk på AVR knappen for fjernbetjening af AVR
funktioner.
For at sætte AVR i Standby igen, tryk POWER
OFF 
på remote eller knappen under ordet
POWER på front. POWER indikatorer lyser
orange.
Ved længere tids fravær, bør AVR slukkes helt
med knappen over ordet POWER.
NOTE: Al programmering og opsætning tabes,
hvis AVR står helt slukket i mere end to uger.
Sleep Timer
AVR kan programmeres til automatisk slukning
ved tryk på SLEEP. Nye tryk forlænger tiden
inden slukning som vist:
Resterende tid inden slukning vises i display.
Når den programmerede tid er gået, går AVR
automatisk i Standby. Displaybelysning dæmpes
til halv styrke straks, når Sleep programmeres.
Funktionen kan fortrydes ved at holde SLEEP
ned indtil displayet lyser normalt, nedtællingen
slukker og SLEEP OFF vises i display.
Kildevalg
For direkte kildevalg, tryk tast på remote svarende
til den ønskede kilde.
NB: Efter tryk på en kildetast for at tænde 
AVR, tryk AVR knappen, så AVR funktioner kan
fjernbetjenes.
• Kilde kan også skiftes ved gentagne tryk på
SOURCE på fronten.
• Når en ny kilde vælges, skifter AVR automatisk
til kildens digitalindgang (hvis den findes) og til
surroundfunktionen og højttaleropsætningen
som du har programmeret.
• Når en kilde uden billede (CD, Tuner, Tape,
6/8-kanals indgang) vælges, er billedet fra sidst
valgte videokilde stadig tilgængelig på
VIDEO 1/VIDEO 2 ud og VIDEO MONITOR.
Det gør det muligt, f.eks. at se billede fra TV,
mens man hører lyd fra radio.
Niveau og Hovedtelefoner
• Skru op eller ned for lyden med VOLUME
knappen på fronten eller med VOLUME pilene
på remote.
• For midlertidig afbrydelse af lyden fra højttalere
og hovedtelefoner, tryk MUTE. Dette påvirker
ikke eventuelle optagelser. Ordet MUTE vises i
display. Tryk MUTE igen for at få lyden tilbage.
• Bas og diskant reguleres efter smag og rum-
akustik med Bass og Treble på fronten.
Tonekontrollerne og Balance virker ikke når 
6/8-kanals direkte indgang er valgt.
• Tonekontrollerne sættes helt ud af signalvejen
ved tryk på Tone Mode, så ordene Tone Out vises
kortvarigt i displayet. Tonekontrollerne aktiveres
igen ved nyt tryk på Tone Mode, så ordene Tone
In vises kortvarigt.
For privatlytning, tilsluttes hovedtelefoner med
6,3 mm stik til hovedtelefonbøsning (PHONES)
på fronten. Når hovedtelefoner er tilsluttet, afbry-
des lyden fra højttalerne. Når stikket trækkes ud,
er der straks lyd i højttalerne.
Valg af Surroundfunktion
Valg af surroundfunktion kan bero på smag og
på typen af programmateriale. Med mange kilder,
kan du have adskillige surroundmuligheder at
vælge mellem, ved andre kilder, kun få. Se
surroundoversigten på side 11, for det fulde
overblik. Det kan ikke skade noget at afprøve de
forskellige muligheder for at opdage hvad du
foretrækker.
Først vælges en type surround ved tryk på
tilsvarende knap på front eller remote: DOLBY
eller DTS SURROUND for digitalkilder, DTS NEO:6
for analogkilder, LOGIC 7, DSP eller STEREO.
Navnet vises i display og på skærmen.
Når 6/8-kanals indgang er valgt, sker ingen
surroundbehandling, da der forventes et
analogsignal fra en ekstern DVD-Audio eller
SACD spiller eller andet apparat hvor eventuel
surroundbehandling allerede er sket. Signalet går
direkte til volumenkontrollen uden yderligere
påvirkning.
Een eller to grønne LED lyser på fronten for at
markere den valgte surroundfunktion.
Dolby Digital og DTS (undtagen DTS Neo:6) kan
kun vælges når en digitalindgang bruges. Hvis
AVR mærker DTS eller Dolby Digital signal, skiftes
automatisk til den korrekte surroundfunktion.
For stereolytning kun med venstre/højre
fronthøjttalerne og eventuel subwoofer, tryk
STEREO indtil SURR OFF vises i display.
5/7-Channel Stereo (afhængig af om du har 
5.1 eller 7.1 højttaleropstilling) kan sprede
stereolyden til alle højttalere. Tryk STEREO indtil
det ønskede vises i display og på skærmen.
Surroundfunktioner kan ikke bruges sammen
med HDCD eller MP3.
Digitalsignaler
En separat RF demodulator skal anskaffes til
brug med laserdisc med Dolby Digital.
Afspillerens RF-udgang tilsluttes demodulator og
dennes digitaludgang tilsluttes OPTISK eller
COAX ind på AVR. Demodulator er ikke
nødvendig med DVD eller DTS laserdisc.
Bemærk at digitaludgangen på din DVD-spiller
kan være fabriksindstillet til ikke at sende DTS-
signal. Indstillingen kan ændres i DVD-spillerens
opsætningsmenu.
HDCD
Nogle CD'er er kodet med High Definition
Compatible Digital for forbedret lydkvaliteten.
Hvis digitalindgang og ren stereo (Surround Off)
er valgt, vil AVR automatisk dekode en HDCD CD
optimalt. En grøn LED lyser ved HDCD i displayet
for at markere dette.
MP3 Afspilning
MP3 audiofiler kan dekodes af din AVR receiver,
så afspilning sker udenfor computerens støjfyldte
miljø og i en langt højere kvalitet.
Lydkortets digitaludgang tilsluttes tilsvarende
digitalindgang på AVR. Når MP3 modtages, lyser
den grønne LED ved MP3 indikatoren i displayet
og lyden gengives.
NOTER:
• AVR kan kun gengive MP3 filer. Den kan ikke
gengive andre computer lydformater.
• Ikke alle lydkort har MP3 S/PDIF digitaludgang.
Men de kommende generation af lydkort og 
operativsystemer vil omfatte S/PDIF, som er 
standarden for A/V udstyr.
• Digitalforbindelse skal være coax eller optisk,
USB og seriel forbnidelser kan ikke anvendes.
Ved spørgsmål om dit lydkort, se dets brugs-
vejledning eller kontakt forhandleren.
• Hvis din computer ikke kan forbindes direkte til
AVR, kan du anskaffe en Harman Kardon DAL 150
Digital Audio Link som konverterer computerens
USB signal til til et format kompatibelt med AVR.
Kontakt din Harman Kardon forhandler om 
DAL 150.
• Der kan være så store variationer i MP3
formatter og kodningshastigheder at ikke alle
filer kan afspilles af AVR. Nogle filer kan give et
90
min
80
min
70
min
60
min
50
min
40
min
30
min
20
min
10
min
OFF
Betjening
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.