P42c (serv.man7) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 6

Read JBL P42c (serv.man7) User Guide / Operation Manual online

06
Waarschuwingen en tips voor
het installeren
• Pas op dat u niet in de benzinetank,
benzine-, rem- of hydraulische leidingen,
vacuümleidingen en elektrische be-
drading snijdt of boort terwijl u aan de
auto werkt. Voordat u gaat snijden of
boren kunt u het beste eerst even achter
de panelen kijken.
• Zorg er voor dat er voldoende ruimte is
om de midwoofer te plaatsen. Als u hem
in de deur plaatst, controleer dan eerst of
er voldoende ruimte is met het raam in de
open en gesloten stand en tevens dat hij
niet in de weg zit voor de raamkruk en het
openingsmechanisme van het raam. Als u
hem ergens anders plaatst, controleer
dan of er ruimte is bij de torsieveren
achter, het dashboardkastje of andere
structurele elementen.
• Plaats de luidsprekers niet zó dat er
water op de cones kan spetteren.
• Let erop dat het eenvoudig moet zijn om
aansluitleidingen naar de luidsprekers te
leiden. Volg de leidingvoering voordat u
gaat monteren.
• Demonteer altijd de aardleiding van de
accu voordat u aan de auto gaat werken.
VOORZICHTIG: In sommige auto’s zit de
benzinetank direct onder de achter-
bodem. Controleer of er voldoende
ruimte is voordat u de plaats bepaalt.
Kanttekening over 
belastbaarheid
Dankzij de hoge efficiëntie zullen alle JBL
luidsprekers een redelijk volume pro-
duceren in gemotoriseerde voertuigen,
met gebruik van weinig versterkerver-
mogen. Als er echter een heel kleine
versterker gebruikt wordt, kan de ver-
sterker belast worden bij bijzonder grote
volumes. Hierdoor zal een grote
vervorming ontstaan die de luidsprekers
zonder meer kan beschadigen, zelfs als
het nominale vermogen van de versterker
onder de nominale max. belastbaarheid
van de luidspreker ligt!
Als richtlijn dient u het volume niet hoger
te zetten dan het punt waarop u ver-
vorming hoort van de signalen vanwege
een te zwaar belaste versterker of waarop
u mechanische geluiden van een over-
belaste luidspreker hoort.
Om de beste weergave en de grootste
veiligheid voor de luidsprekers te ver-
krijgen, verdient het de aanbeveling een
versterker te kiezen die een uitgangs-
vermogen heeft dat iets hoger ligt dan het
max. vermogen dat u verwacht te ge-
bruiken bij het door u gewenste
volumeniveau.
Wilt u dat uw luidspreker ‘Loud + Clear’
speelt, raden wij aan dat u op een JBL
eindversterker overstapt met een nomi-
naal RMS vermogen dat overeenkomstig,
maar niet hoger is dan het 
maximaal
aanbevolen versterkervermogen dat in de
specificaties van uw specifieke JBL luid-
spreker staat aangegeven. Deze marge
aan reservevermogen zal ervoor zorgen
dat de versterker niet zal proberen meer
vermogen af te leveren dan waarvoor hij
ontworpen is. Uw dealer zal u graag
helpen bij het uitzoeken van de JBL
eindversterker die optimaal is voor uw
gebruik en luistergewoontes.
Als u deze richtlijnen volgt, krijgt u een
geluidsweergave die absoluut vrij van
vervorming is, en luidsprekers die lang
mee zullen gaan.
WAARSCHUWING: Het spelen van
muziek met een geluidssterkte die de 
120 dB overschrijdt kan uw gehoor
levenslang beschadigen. De maximaal
bereikbare geluidssterkte van JBL luid-
sprekers in combinatie met een eind-
versterker kan deze veiligheidsgrens
overschrijden. Als u naar hoge volumes
luistert, gebruik dan altijd oordopjes of
zet het volume lager!
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P42c (serv.man7) service manuals if exist.