P42c (serv.man7) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 5

Read JBL P42c (serv.man7) User Guide / Operation Manual online

05
Plaatsen van de componenten
Door de kleine afmetingen en de veelzijdige
montagemogelijkheden van het JBL
componentensysteem zijn er bijna onbe-
grensde mogelijkheden om een uitstekende
geluidskwaliteit in elke auto te verkrijgen.
Overweeg a.u.b. het volgende om het beste
uit uw luidsprekers te halen.
1. Het beste ruimtelijke stereo-effect wordt
verkregen als de linker en rechter luid-
spreker zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst
worden.
2. Het beste centrale effect wordt bereikt als
de linker en de rechter luidspreker zoveel
mogelijk op gelijke afstand van uw luister-
positie staan. Dit kan het eenvoudigst
bereikt worden door de luidsprekers zo ver
mogelijk naar voren te plaatsen.
3. De hoge tonen zijn van nature gericht. Dit
houdt in dat de hoge frequenties minder
worden als u zich van de tweeteras
verwijdert. De hoekmontage maakt het
mogelijk om de tweeters dwars door de
auto op de luisteraar in de tegenover-
gestelde zijde te richten. Hierdoor zitten
beide luisteraars enigszins buiten de as van
de tweeter die het dichtst bij de luisteraar
zit, waardoor er gecompenseerd wordt voor
het feit dat de luisteraar altijd dichter bij de
ene dan bij de andere luidspreker zit (zie
afbeelding 6). Het best geïntegreerde
systeem wordt bereikt als de tweeter dicht
bij de midwoofer luidspreker gemonteerd
wordt. Hierdoor wordt de overgang van het
middenbereik en het crossoverpunt van de
tweeter afgevlakt.
Indien aan alle bovenstaande criteria
voldaan wordt bij het kiezen van de luid-
sprekerplaatsen, verkrijgt men de beste
weergave.
Afbeelding 6
Systeem design
Er zijn verschillende systeemopties ver-
krijgbaar met het componentensysteem.
De eenvoudigste configuratie is het volle
scala te gebruiken met de ingebouwde
passieve crossovers door ze op de uit-
gang van een hoofdunit op een versterker
aan te sluiten (afbeeldingen 7 en 8).
U bereikt een geavanceerder systeem-
design indien u een Decade™, GT, Power,
GTi, of een gelijksoortige subwoofer aan
uw componentensysteem toevoegt. In dat
geval zal het componentensysteem
gebruikt worden als hoge en midden-
basfrequentie drivers, en hun extreem
lage frequenties moeten elektrisch ge-
blokkeerd worden. Actieve of passieve
crossovers kunnen gebruikt worden om
de beste systeemgetrouwheid en het
breedste dynamische bereik te behalen.
Advies over de crossover frequentie vindt
u in de specificaties.
Power
tweeters
Links
Rechts
Power
midwoofers
Linker
kanaal
Rechter
kanaal
Het Power componentensysteem 
aangesloten op de versterker
Power
tweeters
Links
Rechts
Power
midwoofers
Linker
kanaal
Rechter
kanaal
Versterker output: 
full range of hoogdoorlaat 
van af > 80Hz
Power component systeem 
aangesloten op de versterker
Afbeelding 8
Afbeelding 7
Gebruiksaanwijzing
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P42c (serv.man7) service manuals if exist.