AVR 200 - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

avr 200 user guide / operation manual
Model
AVR 200
Pages
30
Size
672.53 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-200.pdf
Date

Read Harman Kardon AVR 200 User Guide / Operation Manual online

250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797 
www.harmankardon.com
Harman Consumer International:
2, route de Tours, 72500 Château-du-Loir, Frankrijk
© 1999 Harman Kardon, Incorporated 
Part #1111-AVR200RDSOM
YIAR-J1000-ZZA
AVR 200RDS
Audio/Video ontvanger
GEBRUKSHANDLEIDING
TAPE
SLEEP
CD
DVD
VID 1
VID 2
VID 3
6 CH.
AM/FM
PRESET SCAN
FM MODE
HALL
THEATER
TEST TONE
SURR. OFF
PRESET
TUNING
Phones
Power
R
L
Max
Min
Max
Min
Bass
Treble
Balance
Volume
Speaker
Channel Dig. Select
Delay
DIGITAL
PRO LOGIC
3-STEREO
Set
VIDEO 3
Video
Audio
L
DIGITAL
COAX
Power for the digital revolution
®
INHOUDSOPGAVE
3
Inleiding
4
Veiligheidsinformatie
5
Bedieningen op het frontpaneel
7
Informatiedisplay op het frontpaneel
8
Aansluitingen op het achterpaneel
10
Functies van de afstandbediening
13
Installatie en aansluitingen
15
Systeemconfiguratie
19
Bediening
19
Basisbediening
19
Bronkeuze
19
Volume Control
20
Selectie surround mode
20
Dolby Digital Playback
20
Selecting a Digital Source
21
Surround mode tabel
22
Bediening van de tuner
23
RDS Operation
24
Opnemen van tape
25
Afregeling van het uitgangsniveau
25
Directe ingang 6 kanalen
25
Back-up van het geheugen
26
Afstandbediening
26
Using the Remote with a 
Harman Kardon CD-R Recorder/Player
27
Functielijst
28
Het opsporen van storingen
28
Reset van de processor
29
Technische specificaties
AVR 200RDS Audio/Video ontvanger
Typografische conventies
Om u te helpen de handleiding te gebruiken met de afstandbediening, de bedieningen op het
frontpaneel en de aansluitingen op het achterpaneel, zijn er conventies gebruikt.
VOORBEELD – (vet gedrukt) geeft een bepaalde toets op de afstandbediening of op het
frontpaneel aan, of een aansluiting op het achterpaneel.
VOORBEELD
- (OCR lettertype) geeft een melding aan die te zien is op het informatiedisplay
op de voorkant
1 = geeft een bepaalde bediening van het frontpaneel aan.
a= geeft een toets of indicator op de afstandbediening aan
¡ = geeft een aansluiting op de achterkant aan
A = geeft een indicator op het display op de voorkant aan
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
Frankrijk 
verklaren dat het product dat beschreven wordt in deze
gebruikshandleiding voldoet aan de technische normen:
EN 60 065:1993
EN 55 013/A12/8.1994
EN 55 020/12.1994
EN 61000-3-2/4.1995 
EN 61000-3-3/1.1995
Steen Michaelsen
Harman Kardon Europe
10/99
INLEIDING  3
Inleiding
Wij danken u voor uw keuze van een
Harman Kardon apparaat!
Met de aanschaf van een Harman Kardon AVR
200RDS staat u aan het begin van vele jaren
luisterplezier. De AVR 200RDS is ontworpen om
de klant te laten genieten van alle spanning en
details van film soundtracks en alle nuances van
de muziekgedeelten. Met het ingebouwde
Dolby® Digital, biedt de AVR 200RDS zes
audiokanalen die de digitale sound tracks van
de laatste DVD en LD films en Digitale televisie
(DTV/HDTV) uitzendingen op de beste manier
tot uitdrukking brengen.
Terwijl er complexe digitale systemen in de AVR
aan het werk zijn om dit allemaal te laten
gebeuren, zijn de instelling en de bediening
juist heel eenvoudig.
Aansluitingen met gekleurde toetsen en een
programmeerbare afstandbedieningen maken
de AVR 200RDS gebruikersvriendelijk. Om het
grootste plezier te hebben van uw ontvanger,
dringen wij erop aan dat u enkele minuten tijd
neemt om deze handleiding door te lezen.
Daardoor zult u er zeker van zijn dat de
verbindingen met de speakers, afspeelapparaten
en andere externe apparaten goed zijn
uitgevoerd. Bovendien kunnen de weinige
minuten die u doorbrengt om de functies en de
verschillende bedieningen te leren, u in staat
stellen al het vermogen te benutten dat de AVR
200RDS kan leveren.
Als u vragen heeft over dit product, de
installatie of de bediening, neem dan contact
op met uw dealer of installateur. Zij zijn de
beste lokale bron van informatie.
Beschrijving en kenmerken
De AVR 200RDS is een A/V ontvanger met
uitgebreide mogelijkheden, waaronder een
grote variëteit aan luisteropties. Afgezien van de
Dolby Digital decodering zijn Dolby Pro Logic*
en Dolby 3 Stereo beschikbaar voor
compatibiliteit met de tienduizenden films en
televisieprogramma’s die gecodeerd zijn met
analoge omgevingsinformatie. Verder zijn er
speciaal geprogrammeerde theater- en
zaalmodes beschikbaar om nog meer plezier te
hebben van de traditionele tweekanaals stereo-
opnamen en zelfs mono-opnamen.
In totaal vier audio/video ingangen, alsook twee
aanvullende audio ingangen en afzonderlijke
directe input 6 kanalen worden geselecteerd
door een zich aanpassende afstandbediening en
een gemakkelijk te lezen display op het
frontpaneel.
De krachtige versterker van de AVR200 maakt
gebruik van de zeer actuele
ontwerptechnologieën die Harman Kardon
traditioneel produceert om het brede
dynamische bereik van welke programmakeuze
dan ook te kunnen verwerken.
Harman Kardon heeft de hifi ontvanger al meer
dan vijfenveertig jaar geleden uitgevonden. Met
de modernste circuits en bij-de-tijdse
circuitontwerpen  is de AVR 200RDS één van de
beste ontvangers die ooit door Harman Kardon
geboden zijn in zijn prijsklasse.
■ Ingebouwde Dolby Digital decodering
■ Coaxiale en optische digitale ingangen
■ Programmeerbare afstandbediening
■ Composiete videoschakeling
■ Directe input 6 kanalen voor gebruik
met externe omgevingsdecoders of
DVD-audio
■ RDS Data System Displays Data On FM
Broadcasts
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
Page of 30
Display

Download Harman Kardon AVR 200 User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon AVR 200 User Guide / Operation Manual in PDF. AVR 200 user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 200 Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.