AVR 200 - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
AVR 200
Pages
30
Size
672.53 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-200.pdf
Date

View Harman Kardon AVR 200 User Guide / Operation Manual online

250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797 
www.harmankardon.com
Harman Consumer International:
2, route de Tours, 72500 Château-du-Loir, Frankrijk
© 1999 Harman Kardon, Incorporated 
Part #1111-AVR200RDSOM
YIAR-J1000-ZZA
AVR 200RDS
Audio/Video ontvanger
GEBRUKSHANDLEIDING
TAPE
SLEEP
CD
DVD
VID 1
VID 2
VID 3
6 CH.
AM/FM
PRESET SCAN
FM MODE
HALL
THEATER
TEST TONE
SURR. OFF
PRESET
TUNING
Phones
Power
R
L
Max
Min
Max
Min
Bass
Treble
Balance
Volume
Speaker
Channel Dig. Select
Delay
DIGITAL
PRO LOGIC
3-STEREO
Set
VIDEO 3
Video
Audio
L
DIGITAL
COAX
Power for the digital revolution
®
INHOUDSOPGAVE
3
Inleiding
4
Veiligheidsinformatie
5
Bedieningen op het frontpaneel
7
Informatiedisplay op het frontpaneel
8
Aansluitingen op het achterpaneel
10
Functies van de afstandbediening
13
Installatie en aansluitingen
15
Systeemconfiguratie
19
Bediening
19
Basisbediening
19
Bronkeuze
19
Volume Control
20
Selectie surround mode
20
Dolby Digital Playback
20
Selecting a Digital Source
21
Surround mode tabel
22
Bediening van de tuner
23
RDS Operation
24
Opnemen van tape
25
Afregeling van het uitgangsniveau
25
Directe ingang 6 kanalen
25
Back-up van het geheugen
26
Afstandbediening
26
Using the Remote with a 
Harman Kardon CD-R Recorder/Player
27
Functielijst
28
Het opsporen van storingen
28
Reset van de processor
29
Technische specificaties
AVR 200RDS Audio/Video ontvanger
Typografische conventies
Om u te helpen de handleiding te gebruiken met de afstandbediening, de bedieningen op het
frontpaneel en de aansluitingen op het achterpaneel, zijn er conventies gebruikt.
VOORBEELD – (vet gedrukt) geeft een bepaalde toets op de afstandbediening of op het
frontpaneel aan, of een aansluiting op het achterpaneel.
VOORBEELD
- (OCR lettertype) geeft een melding aan die te zien is op het informatiedisplay
op de voorkant
1 = geeft een bepaalde bediening van het frontpaneel aan.
a= geeft een toets of indicator op de afstandbediening aan
¡ = geeft een aansluiting op de achterkant aan
A = geeft een indicator op het display op de voorkant aan
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
Frankrijk 
verklaren dat het product dat beschreven wordt in deze
gebruikshandleiding voldoet aan de technische normen:
EN 60 065:1993
EN 55 013/A12/8.1994
EN 55 020/12.1994
EN 61000-3-2/4.1995 
EN 61000-3-3/1.1995
Steen Michaelsen
Harman Kardon Europe
10/99
INLEIDING  3
Inleiding
Wij danken u voor uw keuze van een
Harman Kardon apparaat!
Met de aanschaf van een Harman Kardon AVR
200RDS staat u aan het begin van vele jaren
luisterplezier. De AVR 200RDS is ontworpen om
de klant te laten genieten van alle spanning en
details van film soundtracks en alle nuances van
de muziekgedeelten. Met het ingebouwde
Dolby® Digital, biedt de AVR 200RDS zes
audiokanalen die de digitale sound tracks van
de laatste DVD en LD films en Digitale televisie
(DTV/HDTV) uitzendingen op de beste manier
tot uitdrukking brengen.
Terwijl er complexe digitale systemen in de AVR
aan het werk zijn om dit allemaal te laten
gebeuren, zijn de instelling en de bediening
juist heel eenvoudig.
Aansluitingen met gekleurde toetsen en een
programmeerbare afstandbedieningen maken
de AVR 200RDS gebruikersvriendelijk. Om het
grootste plezier te hebben van uw ontvanger,
dringen wij erop aan dat u enkele minuten tijd
neemt om deze handleiding door te lezen.
Daardoor zult u er zeker van zijn dat de
verbindingen met de speakers, afspeelapparaten
en andere externe apparaten goed zijn
uitgevoerd. Bovendien kunnen de weinige
minuten die u doorbrengt om de functies en de
verschillende bedieningen te leren, u in staat
stellen al het vermogen te benutten dat de AVR
200RDS kan leveren.
Als u vragen heeft over dit product, de
installatie of de bediening, neem dan contact
op met uw dealer of installateur. Zij zijn de
beste lokale bron van informatie.
Beschrijving en kenmerken
De AVR 200RDS is een A/V ontvanger met
uitgebreide mogelijkheden, waaronder een
grote variëteit aan luisteropties. Afgezien van de
Dolby Digital decodering zijn Dolby Pro Logic*
en Dolby 3 Stereo beschikbaar voor
compatibiliteit met de tienduizenden films en
televisieprogramma’s die gecodeerd zijn met
analoge omgevingsinformatie. Verder zijn er
speciaal geprogrammeerde theater- en
zaalmodes beschikbaar om nog meer plezier te
hebben van de traditionele tweekanaals stereo-
opnamen en zelfs mono-opnamen.
In totaal vier audio/video ingangen, alsook twee
aanvullende audio ingangen en afzonderlijke
directe input 6 kanalen worden geselecteerd
door een zich aanpassende afstandbediening en
een gemakkelijk te lezen display op het
frontpaneel.
De krachtige versterker van de AVR200 maakt
gebruik van de zeer actuele
ontwerptechnologieën die Harman Kardon
traditioneel produceert om het brede
dynamische bereik van welke programmakeuze
dan ook te kunnen verwerken.
Harman Kardon heeft de hifi ontvanger al meer
dan vijfenveertig jaar geleden uitgevonden. Met
de modernste circuits en bij-de-tijdse
circuitontwerpen  is de AVR 200RDS één van de
beste ontvangers die ooit door Harman Kardon
geboden zijn in zijn prijsklasse.
■ Ingebouwde Dolby Digital decodering
■ Coaxiale en optische digitale ingangen
■ Programmeerbare afstandbediening
■ Composiete videoschakeling
■ Directe input 6 kanalen voor gebruik
met externe omgevingsdecoders of
DVD-audio
■ RDS Data System Displays Data On FM
Broadcasts
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Veiligheidsinformatie
Belangrijke veiligheidsinformatie
Controleer de 
netspanning voor het gebruik
Uw AVR 200RDS is ontworpen voor gebruik op
120 Volt wisselstroom. Aansluiting op een andere
netspanning dan waarvoor hij bedoeld is, kan de
veiligheid in gevaar brengen, brandgevaar
veroorzaken en het apparaat beschadigen.
Als u vragen heeft over de eisen die gesteld
worden aan de spanning voor uw specifieke
model, of over de netspanning in uw gebied,
neem dan contact op met de dealer waarbij u
het apparaat gekocht heeft, voordat u het
apparaat aansluit op een stopcontact.
Gebruik geen verlengsnoeren
Om gevaren te vermijden mag alleen de stroom-
kabel worden gebruikt die aan uw apparaat
bevestigd is. Wij adviseren geen verlengsnoeren
te gebruiken voor dit product. Zoals bij alle
elektrische apparaten mag de stroomkabel niet
onder vloerbedekking of vloerkleden worden
gelegd, en mogen er geen zware voorwerpen op
worden gezet. Beschadigde stroomkabels
moeten onmiddellijk worden vervangen door
kabels met dezelfde eigenschapen.
Ga voorzichtig om met de stroomkabel
Verwijder de stekker nooit uit het stopcontact
door aan de kabel te trekken; trek altijd aan de
stekker. Als u het apparaat lange tijd niet zult
gebruiken, haal de stekker dan uit het
stopcontact.
Open de omkasting niet
Er zitten geen componenten in het apparaat die
door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
Knoeien met interne componenten kan
elektrische schokken of brand veroorzaken, en
annuleren uw garantie. Als er water of een
metalen voorwerp, zoals een papier clip, draad
of nietje in het apparaat komen, moet u meteen
de stekker uit het stopcontact verwijderen en
een erkend Harman Kardon servicecentrum
raadplegen.
Aarding van de CATV of de antenne
Als er een buitenantenne of kabelsysteem is
aangesloten op dit product, dient u er zeker van
te zijn dat deze geaard zijn om bescherming te
bieden tegen spanningspieken en statische
ladingen. Deel 810 van de Nationale Elektriciteits-
voorschriften, ANSI/NFPA nr. 70-1984, geeft
informatie over juiste aarding van de mast en de
steunstructuur, aarding van de aansluitdraad in
een antenne-afvoereenheid, maat van de
aardingsdraden, aansluiting op aardings-
elektroden en eisen aan de aardingselektrode.
Opmerkning voor de installateur van het
CATV-systeem: 
wij herinneren u eraan de
installateur van het CATV (kabel-tv)-systeem te
wijzen op artikel 820-40 van de Nationale
elektriciteitsvoorschriften die richtlijnen geeft
voor correcte aarding en, in het bijzonder,
specificeert dat de kabelaarding dient te worden
aangesloten op het aardingssysteem van het
gebouw, zo dicht mogelijk bij het punt waarop
de kabel binnenkomt.
Plaatsing van de installatie
■ Plaats het apparaat, om een goede werking
te verzekeren en gevaren te vermijden, op een
stevig, waterpas oppervlak. Als u het
apparaat op een plank zet, dient u er zeker
van te zijn dat de plank en de steunen het
gewicht van het product kunnen dragen.
■ Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor
ventilatie boven en onder het apparaat. Als
dit product geïnstalleerd wordt in een kast of
andere gesloten ruimte, dient u er zeker van
te zijn dat er voldoende lucht beweegt in de
kast. In sommige gevallen kan een ventilator
vereist zijn.
■ Plaats het apparaat niet op een met textiel
beklede ondergrond.
■ Installeer het niet op extreem hete of koude
plaatsen, of op een plaats waar het blootstaat
aan direct zonlicht of verwarmingsapparatuur.
■ Zet het apparaat niet op vochtige of natte
plaatsen.
■ Verstop de ventilatiesleuven in de bovenkant
van het apparaat niet, en zet er geen
voorwerpen bovenop.
Reiniging
Maak het apparaat als het vuil geworden is
schoon met een schone, zachte, droge doek.
Indien nodig kunt u hem afnemen met een zachte
doek die is bevochtigd met lauw gezeepd water
en daarna met een doek met schoon water. Veeg
hem onmiddellijk droog met een droge doek.
Gebruik NOOIT benzeen, reinigers met
drijfgassen, verdunner, alcohol of andere vluchtige
middelen. Gebruik geen schuurmiddelen, want zij
kunnen de afwerking van de metalen onderdelen
beschadigen. Voorkom het gebruik van
insecticiden in de buurt van dit apparaat.
Het apparaat verplaatsen
Alvorens het apparaat te verplaatsen dient u er
zeker van te zijn dat alle verbindingskabels met
andere apparaten losgemaakt zijn, en dat de
stekker van het apparaat zelf uit het stopcontact
gehaald is.
Belangrijke informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de
voorschriften voor een digitaal apparaat uit de
klasse B volgens deel 15 van de FCC-
voorschriften. De limieten zijn ontworpen om
een redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke interferenties bij installatie in
woongebieden. Het apparaat genereert en
gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit
uitstralen. Als het niet overeenkomstig de
instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan
dit schadelijke radiostoringen veroorzaken. Hoe
dan ook is er geen garantie dat schadelijke
storing niet zal plaatsvinden in een bepaalde
installatie. Als dit apparaat schadelijke storingen
veroorzaakt in de radio- of televisie-ontvangst,
die te wijten kunnen zijn aan het in- en
uitschakelen van het apparaat, wordt de
gebruiker verzocht de storing te verhelpen aan
de hand van één of meer van de volgende
maatregelen:
■ Richt of plaats de ontvangstantenne opnieuw
■ Vergroot de afstand tussen het apparaat en
de ontvanger
■ Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat
behoort tot een ander circuit dan dat waarop
de ontvanger is aangesloten.
■ Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio-/tv-
technicus voor hulp.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-
voorschriften. Bediening is onderworpen aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat
mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2)
dit apparaat moet ontvangen storing
accepteren, inclusief storing die ongewenste
werking kan veroorzaken.
OPMERKING: veranderingen of wijzigingen
kunnen tot gevolg hebben dat dit apparaat niet
meer voldoet aan deel 15 van de FCC-
voorschriften en de autoriteit van de gebruiker
om het apparaat te bedienen, ongeldig maken.
Uitpakken
De dozen en verzendmaterialen die gebruikt zijn
om uw nieuwe ontvanger te beschermen tijdens
het transport zijn speciaal ontworpen om stoten
en trillingen te absorberen. Wij adviseren u de
doos en de verpakkingsmaterialen te bewaren
voor het geval u gaat verhuizen of als het
apparaat ooit gerepareerd zou moeten worden.
Om de omvang van de doos te verkleinen kunt u
hem plat maken. Dit doet u door de plakband op
de bodem helemaal los te maken en de doos
plat te duwen. Andere kartonnen inzetstukken
kunnen op dezelfde manier worden bewaard.
Verpakkingsmaterialen die niet in elkaar worden
geduwd moeten met de kartons in een plastic
zak worden bewaard.
Als u het verpakkingsmateriaal niet wilt
bewaren, let er dan op dat de doos en andere
delen van de transportbescherming gerecycled
kunnen worden. Bescherm het milieu en verwerk
deze materialen als afval bij de lokale
recyclingcentra.
BEDIENINGEN OP HET FRONTPANEEL 5
Hoofdschakelaar: druk op deze toets om
de voeding naar de AVR 200RDS in te
schakelen. Als de schakelaar ingedrukt wordt,
wordt het apparaat in de standby-mode gezet,
zoals wordt aangegeven door de gele led 3 die
de Systeemschakelaar 2 omringt. Deze toets
MOET ingedrukt worden om met het apparaat te
kunnen werken. Om het apparaat uit te zetten
en het gebruik van de afstandbediening te
verhinderen moet deze schakelaar worden
ingedrukt tot hij uit het frontpaneel schiet, zodat
het woord “OFF” te lezen is op de bovenkant
van de schakelaar.
OPMERKING: bij normaal gebruik wordt deze
schakelaar in de stand “ON” gelaten.
Systeemschakelaar: als de hoofd-
schakelaar 
1 op de stand ” staat, drukt u op
deze knop om de AVR 200RDS aan te zetten.
Druk hem opnieuw in om het apparaat uit
(standby) te zetten. Let op dat de Voedings-
indicator 
3 om de schakelaar groen wordt als
het apparaat aan staat.
Voedingsindicator: deze led zal geel
branden wanneer het apparaat in standby is, om
aan te geven dat het apparaat klaar is om te
worden aangezet. Als het apparaat in werking
is, wordt de indicator groen.
Aansluiting hoofdtelefoon: deze aan-
sluiting kan worden gebruikt om naar de AVR
200RDS te luisteren via een hoofdtelefoon.
Controleer of de hoofdtelefoon een standaard
6,3 mm stereo hoofdtelefoonstekker heeft. Merk
op dat de speakers in het vertrek onmiddellijk
zullen worden uitgezet als de hoofdtelefoon-
aansluiting wordt gebruikt.
Regeling lage tonen: draai aan deze knop
om de lage-frequentie output van de linker/
rechter kanalen te veranderen met ± 10dB. Stel
deze knop in op de stand die overeenstemt met
uw smaak en de akoestiek in de kamer.
Regeling hoge tonen: draai aan deze
knop om de hoge-frequentie output van de
linker/rechter kanalen te veranderen met ±10dB.
Stel deze knop in op de stand die overeenstemt
met uw smaak en de akoestiek in de kamer
Balansregeling: draai aan deze knop om
het volume van de kanalen linksvoor/rechtsvoor
te veranderen.
OPMERKING: om de surround modes goed te
laten werken dient de bediening in het midden,
op de 12 uur-stand te staan.
Video 3 ingangen: deze audio/video
ingangen kunnen worden gebruikt voor tijdelijke
aansluiting van videospellen, camcorders,
digitale still camera’s of draagbare audio-
producten. Om een bron te selecteren die met
deze aansluitingen is verbonden, drukt u op de
keuzeschakelaar Video 3 ingangen #.
Sleep-toets: druk op deze toets om de AVR
200RDS in de sleep-mode te zetten. Als de knop
is ingedrukt, geeft het informatiedisplay 35
aan hoeveel tijd er resteert voordat het apparaat
automatisch terugkeert in de standby-mode. Om
Bedieningen op het frontpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
)
!
@
#
$
%
^
&
*
(
Ó
Ô

Ò
Ú
Û
Ù
ı
ˆ
˜
¯
˘
¸
33
34
35
36  
TAPE
SLEEP
CD
DVD
VID 1
VID 2
VID 3
6 CH.
AM/FM
PRESET SCAN
FM MODE
HALL
THEATER
TEST TONE
SURR. OFF
PRESET
TUNING
Phones
Power
Mute
R
L
Max
Min
Max
Min
Bass
Treble
Balance
Volume
Speaker
Channel Dig. Select
Delay
DIGITAL
PRO LOGIC
3-STEREO
Set
VIDEO 3
Video
Audio R
L
DIGITAL
COAX
9 ) ! @
#
$ %
^
&
Ó
3
4
5
6
7
8
1
2
(
*
Ô
Ò
¯
ˆ
˘
˜
ÚÛ
ı
Ù
¸
35
36
Hoofdschakelaar
Systeemschakelaar
Voedingsindicator
Aansluiting hoofdtelefoon
Regeling lage tonen
Regeling hoge tonen
Balansregeling
Video 3 ingangen
Sleep-toets
Keuzeschakelaar tape
Keuzeschakelaar CD
Keuzeschakelaar DVD
Keuzeschakelaar video
Keuzeschakelaar 6 kanalen
AM/FM toets
Afstemmingsknop
Vastgelegde zenders zoeken
Keuzeschakelaar vastgelegde zenders
Tuner mode
Keuzeschakelaar Dolby Digital
Keuzeschakelaar Dolby Pro Logic 
Keuzeschakelaar Dolby 3 stereo
Keuzeschakelaar zaalmode
Keuzeschakelaar theatermode
Testtoontoets
Surround uit
Onderdrukking
Volumeregeling
Vertraging
Keuzeschakelaar digitale input
Insteltoets
Toets kanaalafregeling
Keuzetoets speaker
Keuzetoetsen
Informatiedisplay
Sensor afstandbediening
BEDIENINGEN OP HET FRONTPANEEL
Bedieningen op het frontpaneel
de resterende tijd te verlagen voordat het
apparaat op standby gaat, drukt u opnieuw op
de toets en elke druk zal de tijd in de volgende
volgorde veranderen:
De instelling van de sleep-timer kan worden
geannuleerd door de toets in te drukken, hem
twee seconden vast te houden en weer loslaten.
Keuzeschakelaar tape: druk op deze toets
om het apparaat dat is aangesloten op de
aansluitingen Tape in • als luisterbron te
selecteren.
CD: druk op deze toets om het apparaat dat
is aangesloten op de aansluitingen CD Input
¶ als luisterbron te selecteren.
Keuzeschakelaar DVD input: Druk op
deze toets om het apparaat dat is aangesloten
op de aansluitingen DVD Input § als luister-
en kijkbron te selecteren.
Keuzeschakelaars video input: druk op
één van deze toetsen om een bron te selecteren
die is aangesloten op de aansluitingen Video
ingangen fl ‡ op het achterpaneel, of de
Video 3 ingang 8 op het frontpaneel
Keuzeschakelaar 6 kanalen: druk op
deze toets om de output van een optionele,
externe 6-kanaals decoder die is aangesloten op
de ingangen 6 Ch direct · als luisterbron te
selecteren.
AM/FM: druk op deze toets om de tuner te
selecteren als de inputbron van de AVR 200. Als
hij voor het eerst wordt ingedrukt, hoort u de
zender waarop voor het laatst was afgestemd.
Druk hem opnieuw in om af te wissen tussen
AM- en FM-banden.
Afstemmingsknop: druk op de linkerkant
van de knop om de zenders op lagere frequentie
af te stemmen en druk op de rechter knop voor
de zenders op hogere frequentie. Als een zender
met een sterk signaal wordt bereikt, gaat de
indicator TUNED M op het informatiedisplay
35  branden.
Voor handmatige afstemming tikt u zachtjes op
de toets en zult u zien dat de tuner bij elke druk
op de toets met één frequentie verandert. Als de
toets een paar seconden ingedrukt gehouden
wordt, zult u zien dat het apparaat snel de
frequentieband afzoekt. Laat de toets los als het
snelle zoeken start, en de tuner zal automatisch
zoeken naar het volgende station met een
acceptabel signaal, en daar stoppen.
Zoeken vastgelegde zenders: druk op
deze toets om automatisch de zenders af te
zoeken die geprogrammeerd zijn in het geheugen
van de AVR 200RDS. De tuner speelt vijf seconden
van elke zender, voordat u verder gaat naar de
volgende zender. Om het zoeken te stoppen als u
het gewenste station hoort, drukt u opnieuw op
de toets (zie pag. 22 voor meer informatie over
het geheugensysteem van de tuner).
Keuzeschakelaar vastgelegde zenders:
druk op deze toets om zenders te selecteren die
in het geheugen zijn ingevoerd (zie pag. 22 voor
meer informatie over het programmeren van de
tuner).
FM mode: druk op deze toets om de stereo
of mono mode voor FM-afstemming te
selecteren. In de STEREO mode zal een Stereo
indicator K gaan branden op het informatie-
display, en wordt er stereo-ontvangst geboden
als de zenders stereosignalen uitzenden. In de
MONO mode worden de linker en rechter
signalen van stereo-uitzendingen met elkaar
gemengd. Selecteer MONO voor betere
ontvangst van zwakke signalen.
Ó Keuzeschakelaar Dolby Digital: druk op
deze toets om de Dolby Digital surround mode
te kiezen wanneer u naar een programma
luistert dat Dolby Digital informatie draagt. (Zie
pag. 20-22 voor meer informatie over surround
modes en digitale audio).
Ô Keuzeschakelaar Dolby Pro Logic: druk
op deze toets om de Dolby Pro Logic surround
mode te selecteren wanneer u naar een analoog
programma luistert dat gecodeerd is met
surround-sound informatie (zie pag. 20-22 voor
meer informatie over surround modes).
 Keuzeschakelaar Dolby 3 Stereo: druk
op deze toets om de Dolby 3 Stereo luistermode
te selecteren. Deze mode wordt voornamelijk
gebruikt wanneer er wel een middenkanaal
speaker, maar geen surround speakers
geïnstalleerd zijn (zie pag. 21 voor meer
informatie over surround mode).
Ò Keuzeschakelaar zaalmode: druk op deze
toets om de zaalmode te activeren in plaats van
de surround mode als er stereo of monobronnen
worden gebruikt. Deze mode geeft de galmende
sfeer van een middelgrote concertzaal.
Ú Keuzeschakelaar theatermode: druk op
deze toets om de theatermode te activeren in
plaats van de surround mode, als er stereo- of
monobronnen worden gebruikt.
Û Toets testtoon: druk op deze toets om het
instellingsproces van de uitgangsniveaus van de
AVR 200RDS te beginnen. Wanneer deze toets
wordt ingedrukt zal een testtoon de luisterbron
vervangen, en circuleren onder de verschillende
uitgangskanalen met een tussenpoos van drie
seconden. Het informatiedisplay 35 geeft de
locatie van het kanaal waar waarop de testtoon
dient te worden gehoord. (zie pag. 17 voor
volledige informatie over de instelling van de
uitgangsniveaus).
Ù Surround uit: druk op deze toets om de
surroundprocessen uit te schakelen en naar een
programma te luisteren met traditionele stereo
met alleen de speakers linksvoor en rechtsvoor.
ı Onderdrukking: druk op deze toets om de
speakers en de hoofdtelefoon van de AVR
200RDS tijdelijk te laten zwijgen.
ˆ Volumeregeling: draai deze knop met de
klok mee om het volume te verhogen, of tegen
de klok in om het volume te verlagen. Als de
AVR onderdrukt is, zal bijstelling van de
volumeregeling het apparaat automatisch uit de
gedempte toestand halen.
˜ Vertraging: druk op de toets om de reeks
stappen te beginnen die nodig is om een
tijdvertraging in te stellen. (Zie pag. 17-18 voor
meer informatie over vertragingstijden).
¯ Keuzeschakelaar digitale input: als er
een bron met digitale output wordt afgespeeld,
druk dan op deze toets om te kiezen tussen
Optische fi en Coaxiale ›digitale input.
(Zie pag. 20-22 voor meer informatie over
digitale audio).
˘ Insteltoets: als u keuzen maakt tijdens de
set-up en configuratieprocessen, drukt u op deze
toets om de gewenste instelling in te voeren,
zoals te zien is op het Informatiedisplay 35 ,
in het geheugen van de AVR 200RDS.
¸ Toets kanaalafregeling: druk op deze
toets om de instellingen van het uitgangsniveau
af te regelen als er een ingangsbron
programmamateriaal wordt gebruikt (zie pag. 23
voor volledige informatie over het afregelen van
uitgangsniveaus).
˝ Keuzetoets speakers: druk op deze toets
om het selectieproces van de speakerposities te
beginnen die gebruikt worden in uw
luisterkamer. (Zie pag. 16-18 voor meer
informatie over set-up en configuratie).
34  Keuzetoetsen: als u de configuratie-
instellingen van de AVR 200RDS vastlegt,
gebruikt u deze toets om te kiezen uit de
beschikbare mogelijkheden, zoals te zien op het
informatiedisplay 35 .
35  Informatiedisplay: dit display laat de
meldingen en statusindicaties zien om u te
helpen bij het bedienen van de ontvanger. (Zie
pag. 7 voor een volledige uitleg van het
informatiedisplay).
36  Venster afstandsensor: de sensor achter dit
venster ontvangt infrarood signalen van de
afstandbediening. Richt de afstandbediening op
dit gebied en blokkeer of bedek het niet, tenzij
er een externe afstandssensor is geïnstalleerd.
90
min
80
min
70
min
60
min
50
min
40
min
30
min
20
min
10
min
OFF
INFORMATIEDISPLAY FRONTPANEEL 7
Informatiedisplay frontpaneel
A
B
C
D
E
G
N
K
M L
Q
P
F
H
I
J
O U T S
R
A Dolby Digital indicator
B Dolby Pro Logic indicator
C Dolby 3 stereo indicator
D Zaalmode indicator
E Theatermode indicator
F Optische bron indicator
G Coaxiale bron indicator
H Nummer vastgelegde zender
I Indicator vastgelegde zender
J Geheugen indicator
K Stereo indicator
L Mono indicator
M Tuned (afgestemd) indicator
N Hoofdinformatiedisplay
O Onderdrukking indicator
P Sleep-mode indicator
Q Nachtmode indicator
R RT Indicator
S CT Indicator
T PTY Indicator
U RDS Indicator
Dolby Digital indicator: deze indicator
gaat branden als er een Dolby Digitale bron
wordt afgespeeld.
Dolby Pro Logic indicator: deze indicator
gaat branden als de AVR in de Dolby Pro Logic
mode is.
Dolby 3 stereo indicator: deze indicator
brandt als de AVR in de Dolby Stereo 3 mode is.
Zaalmode indicator: deze indicator
brandt als de zaalmode gebruikt wordt
Theatermode indicator: deze indicator
brandt als de theatermode gebruikt wordt.
Optische bron indicator: deze indicator
brandt als er een digitale bron gebruikt wordt
via een aansluiting op de Optische digitale
input fi.
Coaxiale bron indicator: deze indicator
brandt als er een digitale bron gebruikt wordt
via de Coaxiale digitale input ›.
Nummer vastgelegde zender: dit twee-
cijferige display geeft het nummer aan van het
vastgelegde station dat op dat moment wordt
gebruikt, of wordt ingevoerd.
Indicator vastgelegde zender: deze
indicator gaat branden als wordt afgestemd op
een zender die eerder is ingevoerd in het
geheugen. Het nummer dat onder de indicator
verschijnt is de huidige geheugenpositie van de
vastgelegde zender
Geheugen: deze indicator knippert als er
vastgelegde zenders en andere informatie wordt
ingevoerd in het geheugen van de tuner.
Stereo indicator: deze indicator brandt als
er wordt afgestemd op een FM-zender in stereo.
Mono indicator: deze indicator brandt als
de tuner in de mono mode gezet is door op de
FM mode toets f ( te drukken. Stel de
tuner op mono in om ruis te reduceren en de
kwaliteit van stereosignalen die van grote
afstand komen, te verbeteren.
Tuned (afgestemd) indicator: deze
indicator brandt als er een zender wordt
ontvangen met een voldoende sterk signaal
voor acceptabele luisterkwaliteit.
Hoofdinformatiedisplay: dit display laat
de meldingen zien betreffende de status,
inputbron, surround mode, tuner, volumeniveau
of andere aspecten van de bediening van de
AVR.
Onderdrukking: deze indicator brandt om
u eraan te herinneren dat de output van de AVR
200RDS is onderdrukt door op de Mute toets
ı
te drukken. Druk nogmaals op de
Mute toets om terug te keren naar het eerder
ingestelde volumeniveau.
Sleep indicator: deze indicator brandt als
de Sleep-functie in gebruik is. Het getal dat
verschijnt boven de indicator is het aantal
minuten dat resteert voordat de AVR 200RDS
terugkeert in de standby mode.
Nachtmode indicator: deze indicator
brandt wanneer de AVR 200RDS in de nacht
mode is, hetgeen het dynamische bereik van het
digitale programmamateriaal op lage
volumeniveaus behoudt.
RT Indicator: This indicator illuminates
when an FM RDS station is tuned, transmitting
any Radiotext message.
CT Indicator: This indicator illuminates
when the actially tuned RDS station is
transmitting the CT (clock time) code, telling
about the current time of day.
PTY Indicator: This indicator illuminates
when the currently tuned RDS station is
transmitting the PTY (program type) information
or during a PTY search.
RDS Indicator: This indicator illuminates
when the FM station tuned is transmitting the
RDS data.
33
AANSLUITINGEN OP HET ACHTERPANEEL
Aansluitingen op het achterpaneel
ANTENNA
REMOTE CONTROL
SUB
WOOFER
OUT
DIGITAL INPUT
S P E A K E R S   8   O h m s
COAX. 2
COAX. 1
OPTICAL
VIDEO 2
IN
CD IN
VIDEO
MON.
OUT
REC.
OUT
VIDEO 1
PLAY
IN
R-AUDIO-L
VIDEO
R                L
SURR.
LEFT
AC 230V 50Hz
550W
FRONT
LEFT
CENTER
FRONT
RIGHT
SURR.
RIGHT
SURR.
FRONT
CENTER
SUB
WOOFER
AM
LOOP
6
C
H.
D
I
R
E
C
T
I
N
FM
75
IN
OUT
DVD IN
REC.
OUT
TAPE
PLAY
IN
£
¢
¡
§
¤
• ª
°
fi›
·
¡

£
¢

§

ª


¤
°
·
AM-antenne
FM-antenne
IR ingang afstandbediening
IR uitgang afstandbediening
Subwoofer uitgang
DVD ingangen
CD ingangen
Tape ingangen
Tape uitgangen
Videomonitor uitgang
Uitgangsaansluitingen speakers
Geschakelde AC-uitgang 
Stroomkabel
Coaxiale digitale ingangen
Optische digitale ingangen
Video 2 ingangen
Video 1 ingangen
Video 1 uitgangen
Directe ingangen 6-kanalen
AANSLUITINGEN OP HET ACHTERPANEEL  9
Aansluitingen op het achterpaneel
¡ AM-antenne: sluit de AM loop antenne die
bij de ontvanger geleverd is aan op deze
klemmen. Als er een externe AM-antenne wordt
gebruikt, maak dan de aansluitingen met de AM
en GND klemmen volgens de instructies die bij
de antenne geleverd zijn.
™ FM-antenne: Sluit de bijgeleverde
binnenantenne of een optionele externe FM-
antenne aan op deze aansluiting
£ IR ingang afstandbediening: als de IR-
sensor van het frontpaneel van de AVR 200RDS
geblokkeerd is vanwege kastdeuren of andere
obstakels, kan er een externe IR-sensor worden
gebruikt. Steek de uitgang van de sensor in
deze aansluiting.
¢ IR uitgang afstandbediening: deze
aansluiting maakt het mogelijk dat de IR-sensor
in de ontvanger wordt bediend door andere
afstandbedieningen. Verbind deze aansluiting
met de “IR IN” aansluiting op compatibele
apparaten.
∞ Subwoofer uitgang: Sluit deze aansluiting
aan op de line-level ingang van een gevoede
subwoofer. Als er een externe subwoofer
versterker wordt gebruikt, moet deze
aansluiting in de ingang van de subwoofer
versterker worden gestoken.
§ DVD ingangen: verbind de analoge audio-
uitgangen en composiete video-uitgang van een
DVD of LD speler met deze aansluitingen.
¶ CD ingangen: verbind deze aansluitingen
met de analoge uitgangen van een CD-speler of
CD-wisselaar
• Tape ingangen: sluit deze aansluitingen
aan op de PLAY/OUT aansluitingen van een
audiorecorder
ª Tape uitgangen: Sluit deze aansluitingen
aan op de RECORD/INPUT aansluitingen van
een audiorecorder
‚ Videomonitor uitgang: verbind deze
aansluiting met de composiete video-ingang
van een TV-monitor of een videoprojector om de
output van een standaard videobron te bekijken
die geselecteerd is door de videoschakelaar van
de ontvanger.
⁄ Speakerklemmen: verbind deze
aansluitingen met op de speakers, aan de hand
van de afgebeelde tekeningen.
OPMERKING: als u de aansluitingen van de
speakers tot stand brengt dient u er altijd zeker
van te zijn dat de juiste polariteit tussen de
speakeraansluitingen en de aansluitingen van
de AVR bewaard blijft door de rode (+)
aansluitingen te verbinden met de rode
aansluitingen en de zwarte (-) aansluitingen
met de zwarte. (Zie pag. 13 voor meer
informatie over de polariteit van de speakers).
¤ Geschakeld stopcontact: dit stopcontact
kan worden gebruikt om een apparaat van
stroom te voorzien dat u aan wilt zetten
wanneer het apparaat wordt aangezet met de
systeemschakelaar 2.
OPMERKING: het stroomverbruik van het
apparaat dat in dit stopcontact ¤ is gestoken,
mag niet groter zijn dan 100 watt.
‹ Stroomkabel: sluit de stekker van de
stroomkabel aan op een niet-geschakeld
stopcontact.
› Coaxiale digitale ingangen: sluit de
coaxiale digitale uitgang van een DVD-speler,
MD-speler, HDTV-ontvanger, LD-speler of CD-
speler aan op deze aansluitingen. Het signaal
kan ofwel een Dolby digitaal signaal zijn of een
standaard PCM digitale bron.
fi Optische digitale ingang: sluit de
optische digitale uitgang van een DVD-speler,
MD-speler, HDTV-ontvanger, LD-speler of CD-
speler aan op deze aansluiting. Het signaal kan
ofwel een Dolby Digitaal signaal zijn of een
standaard PCM digitale bron.
fl Video 2 ingangen: sluit deze
aansluitingen aan op de audio- en video-
uitgangen van een TV tuner, kabel-tv
converterbox, satellietontvanger of een andere
audio/video bron.
‡ Video 1 ingangen: sluit deze
aansluitingen aan op de audio en video
PLAY/OUT aansluitingen van een VCR.
° Video 1 uitgangen: sluit deze
aansluitingen aan op de audio en video
RECORD/IN aansluitingen van een VCR.
· Directe ingangen 6 kanalen: als een
externe digitale audio decoder wordt gebruikt,
moeten de uitgangen van die decoder worden
aangesloten op deze aansluitingen.

Download Harman Kardon AVR 200 User Guide / Operation Manual

Here you can view online and download Harman Kardon AVR 200 User Guide / Operation Manual in PDF. AVR 200 user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 200 Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.