HK 650 (serv.man3) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

hk 650 (serv.man3) user guide / operation manual
Model
HK 650 (serv.man3)
Pages
9
Size
180.66 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hk-650-sm3.pdf
Date

Read Harman Kardon HK 650 (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

HK650/690
Geïntegreerde versterker
GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS
1
INHOUDSOPGAVE
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Aansluitingen op het achterpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Bedieningen en functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Indicatielampjes en de afstandbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Bedieningsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Diagnoseprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
HK650/690 Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met uw aankoop van de
Harman/Kardon HK650 of HK690
geïntegreerde versterker.
Om de beste prestaties van deze
geïntegreerde versterker te krijgen, moet u
deze gebruikershandleiding goed lezen en uw
geïntegreerde versterker gebruiken in
overeenstemming met de instructies.
Dit apparaat heeft de volgende speciale
eigenschappen:
HCC (high instantanious current capability)
De versterkergedeeltes reageren snel op
muzikale overgangen en bieden direct stroom
die nodig is voor precieze aandrijving en
bediening voor bijna alle soorten
luidsprekersystemen.
Ultragrote bandbreedte
De bandbreedte van dit apparaat is
uitzonderlijk groot en is onafhankelijk van
negatieve terugkoppeling. Dit verbetert de
precisie van de overgangen en faselineariteit.
Lage negatieve terugkoppeling
Dit apparaat is ontworpen voor lage
vervorming en een grote bandbreedte, zonder
hoge negatieve terugkoppeling. Dit verbetert
de dynamische precisie nog meer.
Discrete schakelingen
Om de bovenstaande doelen te bereiken,
wordt het gehele afzonderlijke circuitwerk
ingezet. Bestaande geïntegreerde circuits
konden dit hoge prestatieniveau niet bieden. 
Uitgebreide veiligheidsstroomkringen
De unieke veiligheidsstroomkringen van
Harman/Kardon beschermen de versterker
tegen kortsluitingen of beschadigde
luidsprekers en bedrading, zonder dat de
kwaliteit van het geluid wordt aangetast door
gebruik van stroom- of uitgangssignaal-
begrenzende relais.
ALGEMENE INSTRUCTIES
Gebruik altijd 230V 
Dit apparaat is ontworpen om te werken op
230V. Gebruik alleen huisstopcontacten. Als u
het apparaat aansluit op een stopcontact met
een hoger voltage, is er kans op brandgevaar.
Ga voorzichtig om met de stroomkabel
Verwijder de stekker nooit uit het stopcontact
door aan de kabel te trekken; trek altijd aan
de stekker. Als u aan de kabel trekt kunt u
hem beschadigen. Als u het apparaat lange
tijd niet gaat gebruiken, moet u de stekker uit
het stopcontact verwijderen. Plaats geen
meubels of zware voorwerpen op de kabel en
voorkom dat er zware voorwerpen op vallen.
Maak ook geen knopen in de stroomkabel.
Naast beschadiging aan de stroomkabel, kan
dit ook kortsluiting veroorzaken, waardoor er
kans op brand ontstaat.
Plaats van installatie
Plaats het apparaat op een stevig en
waterpas oppervlak. Vermijd de volgende
omstandigheden bij de installatie:
■ Vochtige of natte plaatsen.
■ Plaatsen in direct zonlicht of dicht bij
verwarmingsapparatuur.
■ Erg koude plaatsen.
■ Plaatsen met veel trillingen of stof.
■ Slecht geventileerde plaatsen.
Belemmer de ventilatiesleuven op de
bovenkant van het apparaat niet door er
voorwerpen op te plaatsen, anders kan de
temperatuur in het apparaat stijgen, waardoor
de betrouwbaarheid op de lange termijn
wordt aangetast.
Als het apparaat wordt verplaatst
Voordat u het apparaat verplaatst moet u de
stekker uit het stopcontact verwijderen en
andere aangesloten apparaten ontkoppelen.
Open de omkasting niet
Ter voorkoming van schokgevaar, moet u niet
knoeien met interne componenten voor
controle of onderhoud. Harman/Kardon geeft
geen garantie tegen verminderde prestatie
door bewerkingen. Als er per ongeluk water,
een haarspeld of een draad in het apparaat
terechtkomt, moet u meteen de stekker uit
het stopcontact verwijderen om schokgevaar
te voorkomen, en een bevoegde
Harman/Kardon-reparatievestiging
raadplegen. Als u dit niet doet en het
apparaat onder deze omstandigheden blijft
gebruiken bestaat er op schok- en
brandgevaar.
Reiniging
Als het apparaat vuil wordt, moet u hem met
een zachte droge doek afnemen. Indien
nodig, kunt u hem afnemen met een zachte
doek die is bevochtigd met mild zeepwater
en hem daarna met een droge doek afdrogen.
Gebruik nooit benzeen, verdunner, alcohol of
andere vluchtige middelen en voorkom
gebruik van insecticiden in de buurt van dit
apparaat.
Ongewone geuren
Als u een ongewone geur of rook opmerkt,
moet u de versterker onmiddellijk
uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact verwijderen. Neem contact op
met uw dealer of het dichtstbijzijnde
Harman/Kardon-reparatiecentrum.
Verpakking
Bewaar al het verpakkingsmateriaal. U heeft
het nodig voor vervoer als u verhuist, of in het
geval dat het apparaat gerepareerd moet
worden.
HARMAN/KARDON  
HK650  
HK690
Aankoopdatum
Gekocht bij
Adres van het bedrijf waarvan het gekocht is
Geïnstalleerd door
Datum van installatie
Serienr.
2
NEDERLANDS
Aansluitingen
WAARSCHUWING
SCHOKGEVAAR -
NIET OPENEN
WAARSCHUWING: OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN MAG DE BEHUIZING (OF 
ACHTERPLAAT) NIET VERWIJDERD WORDEN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN 
WORDEN VERVANGEN. LAAT REPARATIES OVER AAN BEVOEGD SERVICEPERSONEEL.
WAARSCHUWING: OM DE KANS OP SCHOKKEN EN BRAND TE VERKLEINEN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN 
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
Het bliksemsymbool in een gelijkzijdige 
driehoek is bedoeld om de gebruiker attent 
te maken op de aanwezigheid van een niet-
geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in de 
behuizing van het product, die groot 
genoeg kan zijn om risico op elektrische 
schokken te veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek is bedoeld om de gebruiker attent 
te maken op de aanwezigheid van 
belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies (reparaties) in de 
documentatie die u bij dit apparaat krijgt.
AANSLUITEN VAN ANDERE
COMPONENTEN
1. Zorg ervoor dat uw versterker en andere
componenten zijn uitgeschakeld.
2. Sluit alle uitgangen van componenten aan
op de corresponderende ingangen op de
achterkant van uw versterker. Gebruik de
witte, zwarte of grijze stekkers om de
verbindingen voor het linkerkanaal aan te
sluiten; gebruik de rode stekkers voor de
rechteraansluitingen.
AANSLUITING
AFSTANDSBEDIENING
Om uw versterker te bedienen met een externe
infraroodsensor, moet u de draad van de
afstandssensor aansluiten op de REMOTE IN-
aansluiting op het achterpaneel. Als een ander
stereocomponent een ingebouwde
infraroodsensor en een afstandsbediening-
uitgang heeft, kan het mogelijk zijn om deze
aansluiting op de REMOTE IN-ingang van uw
versterker aan te sluiten. Alle Harman/Kardon-
producten met 'remote in'- en 'remote out'-
aansluitingen, zijn compatibel met elkaar,
behalve voor Citation 22, 24 en 25.
Afstandssensors en componenten van andere
producenten zijn misschien niet compatible,
maar het kan geen kwaad om te
experimenteren. U kunt een tweede draad
gebruiken om de REMOTE OUT-aansluiting
van uw versterker, aan te sluiten op de
afstandsingang van een ander
stereocomponent. Herhaal dit proces als u
andere componenten wilt toevoegen (indien
compatibel).
AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS
1. Voor de beste prestaties moet u
luidsprekerkabels van hoge kwaliteit
gebruiken. U kunt echter gewoon
koperdraad gebruiken als de maat
overeenkomt met de volgende eisen:
Draadlengte
Minimum
diameter
Maximaal 2,5 meter
1 mm
Maximaal 4 meter
1.25 mm
Maximaal 6 meter
1.6 mm
Meer dan 6 meter
2-2,5 mm
2. Voorkom dat overtollig draad in de knoop
raakt met of in de buurt komt van
lijnniveau-aansluitdraden.
BELANGRIJK: als u twee paar luidsprekers
aansluit, moet u de impedantie van elk paar
luidsprekers bepalen door op de achterkant
ervan of in uw gebruikershandleiding te
kijken, of door contact op te nemen met uw
dealer of producent. Raadpleeg daarna de
volgende tabel om te bekijken of beide sets
tegelijk kunnen afspelen.
Als de beide paren de
Kunnen
volgende impedantie
beide paren
hebben:
tegelijkertijd?
8
/8
JA
8
/6
NEE
8
/4
NEE
6
/6
NEE
6
/4
NEE
4
/4
NEE
WAARSCHUWING: Gebruik geen
verschillende sets luidsprekers tegelijkertijd,
behalve volgens de bovenstaande
aanbeveling. De versterker kan anders
oververhit raken.
WISSELSTROOM
Steek de stekker in het stopcontact
(wisselstroom 230V)
N.B.: Bij een stroomstoring wordt het
apparaat helemaal uitgezet. 
3
Aansluitingen op het achterpaneel
NEDERLANDS
Platenspeler
Speaker Systeem 1
Rechter kanaal
Linker kanaal
Speaker Systeem 2
Compact Disc Speler
Rechter kanaal
Linker kanaal
(Afgebeeld HK650)
Naar
wandcontactdoos
Tuner
Video Speler 1
Video Speler 2
Page of 9
Display

Download Harman Kardon HK 650 (serv.man3) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon HK 650 (serv.man3) User Guide / Operation Manual in PDF. HK 650 (serv.man3) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HK 650 (serv.man3) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.