SD-SG11 (serv.man5). 4 - Schematic diagrams (36-49) - Sharp Audio Service Manual (repair manual)

sd-sg11 (serv.man5) service manual
Model
SD-SG11 (serv.man5)
Pages
14
Size
1.03 MB
Type
PDF
Document
Service Manual
Brand
Device
Audio / System / 4 - Schematic diagrams (36-49)
File
sd-sg11-sm5.pdf
Date

Read Sharp SD-SG11 (serv.man5) Service Manual online

SD-SG11H
– 36 –
Figure 36 SCHEMATIC DIAGRAM (1/14)
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
• NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM can be found on page 49.
RU85
1.5K
CU56
47/25 
RU84
3.9K
RE55
1.5K
SWD23
CLOSE OPEN
RE52
470 
QD11
KRC107M 
CNPU13
CNSU13
CNPU12
BID04 
CNSD04
CNPU10
CNPU11
BIU11 
CNSU11 
RU88 100K
RU89
180 
BIU12 
CNSU12
ICU03
TA7291S
LOADING
MOTOR
DRIVER 
BID03 
CNSD03 
BID06
LEDD13
STM515AS
RE23
560
CD38
0.022 
CD43
0.022 
CD42
0.022 
RE22
560
CD41
0.022 
RE21
680
CD54
0.022 
CD40
0.022 
LEDD01
STM515AS
RE18
680 
RE19
560
RE20
560
CD39
0.022 
CD52
0.022 
QD04
KRA107M 
QD05
KRA107M 
QD03
KRA107M 
CNPD01
LEDD03
4204UGT9
RE24
820 
LEDD04
LNG901CF
RE25
820 
RE26
820 
LEDD05
4204UYT9
LEDD06
4204UYT9
RE27
820 
BID01
CNSD01
CNPD02
RD08 1K
SWD03
TUNER(BAND)
SWD04
AUX(DEMO)
RD85
1K
RD86
1.2K
SWD02
POWER
CD11
10/16 
CD10
0.022 
LEDD14
4204UYT9
LD02
2.2
µ
LD03
2.2
µ
RD15 1K
RD09 330
RE04   47K 
RE03   47K 
RE02   47K 
RD14 1K
RD10 1K
RE34 10K 
RE40
SWD10
+10
CD13   47P 
RD62   10K 
RD64   10K 
CD14   47P 
CD12   47P 
RD63   10K 
RD06 1K
RD05
1K
RD89
1.5K
SWD06
CD DOWN/
TUNING DOWN
RD90
1.8K
SWD08
CD STOP
FLD01
FL DISPLAY
RD16 1K
RE51
820 
RD60
10K 
RD13 1K
SWD09
CD EJECT
SWD07
CD PLAY/
PAUSE
RD88
1.2K
RD87
1K
SWD05
CD UP/
TUNING UP
SWD14
MD REC
BID02 
RD91
2.7K
RE14   47K 
RE13   47K 
RE12   47K 
LEDD15
DB3804X
CD05
47/25 
CD04
0.022 
RE11   47K 
RE10   47K 
RE09   47K 
RE08   47K 
RE07   47K 
RE06   47K 
RD66 10K 
RD67 10K 
RD12 1K
RD01
1K
RD71   100K
CD07
1/50
RD58
10K 
RE05   47K 
RD04 1K
RD03 1K
RD02 1K
RE17   47K 
RE16   47K 
RE15   47K 
RD70   100K
RD69   100K
RD07 1K
CD06
0.022 
CD16 100P
ICD03
BU2092F
RD11 1K
ICD
IX0439
SYSTEM MICRO
PHCU01
INPUT/OUTPUT
EXPANDER
RD61
12K
DR_CL_IN
DR_OP_IN
MD_DISC_IN
M904
MD/CD LID
MOTOR 
M
BLUE
GREEN 
RED 
IN  SW 
MD  DISC 
1  2 
1 2 
RED 
GREEN 
BLUE
1
5
1
5
16
18 17
15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
POWER 
LED2
LED3
LED1
LED4
LED5
LED6
LED7
LED4
LED3
LED5
LED2
LED1
LED6
LED7
LED12 
LED12
DI
CLK 
LCK1
SLEEP 
MONO
LP4 
LP2 
SP
VSS 
DATA
CLOCK 
LCK 
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
OE
VDD
∆∑
9
8
7
6
5
4
3
2
1
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
DR_M–
S3
S5
S4
S6
S14 
S11 
S10 
S15 
S0
S1
S2
S13 
S12 
S8
S7
S9
VEE 
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
VCC 
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10 
SEG11 
SEG12 
SEG13 
SEG14 
SEG15 
14
18
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10 
S11 
S12 
S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 
S19 
S20 
S21 
S22 
S23 
S24 
S25 
S26 
S27 
S28 
S29 
S30 
S31 
D0
D1
D2
P2
P1
NP
NP
NP
P35
P34 
P33 
P32 
P31 
P30 
P29 
P28 
P27 
P26 
P25 
P24 
P23 
P22 
P21 
P20 
P19 
P18 
P17 
P16 
P15 
P14 
P13 
P12 
P11 
P10 
P9
P8
P7
P6
P5
P4
P3
F1
F1
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65
S21 
S18 
S17 
S16 
S19 
S28 
S27 
S26 
S25 
S31 
S30 
S22 
S29 
S24 
S23 
S20 
SEG16 
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
SEG25
SEG26
SEG27
SEG28
SEG29
SEG30
SEG31
100
99
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P70 
VREF
AVSS
P52
P53 
P54 
P55 
P56 
P57 
PB2 
PB3 
P71 
P72 
P73 
P74 
P75 
P76 
P77 
KEY-2
KEY-3
KEY-1
MD_DISC_IN
CD_SENS_C
TUN_ST/SD
PROTECT
SPAN
MD_ST
POWER
CD_SENS_B
MD_LOADSW
TUNER_SM
HP_SW
CD_SENS_A
KEY_4 
DR_M+ 
OPEN/CLOSE
SWITCH PWB-A5
MD SENSOR
PWB-A7
1
2
1
3
1
2
3
3
2
1
2
3
CD SWITCH PWB-A3
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
SOCKET
PWB-A6
LED A PWB-A8
LED B PWB-A9
QD03~QD05: LED DRIVE
LED DRIVE
TUN_FM
5.08V
0V
0V
10.6 V
0 V
10.6 V
9.6 V
0 V
9.6 V
2.3 V
0 V
2.3 V
4.2 V
0.1 V
0 V
– 37 –
SD-SG11H
Figure 37 SCHEMATIC DIAGRAM (2/14)
7
8
9
10
11
12
RE60
1K
RE56    47K 
RE57    47K 
RE58    47K 
RE59    47K 
RE54
5.6K
RD54
10K 
SWD24
REC MODE
CD53
22/16 
RD76
560 
CD60 0.001
QD10
KRA107M 
CD30 10/16
CD19
0.022 
RD08
 
1K
RD28 1K
RD27 1K
RD21 2.2K
RD22 1K
RD24 1K
RD25 1K
RD26 1K
RD29 1K
RE61 1K
CD03
1/50
CD01
1/50
CD02
1/50
RD15 1K
RD09 330
RD14 1K
RD10 1K
RE34 10K 
RE40 3.3K
CD17         100P
RE42         3.3K
SWD12
VOLUME UP
SWD10
+10
SWD13
DOOR
OPEN/CLOSE
SWD11
VOLUME
DOWN
QD01
KRC107M 
DD01
DS1SS133
CD35
100P
CD31
100P
CD34
100P
CD33
100P
CD32
100P
RE48
22K 
CD51 22/16 
RD84 10K
RD83 10K
RD82 10K
RD81 10K
RD18 1K
RD20 2.2K
RD19 1K
RD16 1K
RD41   1K
RD37   1K
RD13 1K
SWD14
MD REC
SWD15
MD STOP
SWD18
MD UP
SWD17
MD DOWN
SWD16
MD PLAY/
PAUSE
D02 
RD91
2.7K
RD95
1K
RD92
3.9K
RD96
1.2K
RD93
5.6K
RD97
1.5K
RD94
10K
RD98
1.8K
SWD19
MD EJECT
SWD20
PLAY MODE
SWD21
ERASE
RD99
2.7K
RE53
5.6K
RE01
3.9K
LEDD02
2647RT49
DD03     DS1SS133
RE50
10K
RD23 1K
RD17 2.2K
RD66 10K 
RD67 10K 
RD12 1K
RD34   1K
RD33   1K
RD32   1K
RD31   1K
CD21   15P(CH) 
RD39
820 
CD23   18P(CH) 
CD22    15P(CH) 
RD47
820
CD20
10/16 
RD46   1K
RD45   1K
RD78
22K 
RD52    10K 
RD72    10K 
RD71   100K
DD02
DS1SS133
RE32 100K
RD49
560 
QD09
KRA107M 
RD74
4.7K
RD42   1K
RD36   1K
RD35   1K
RD70   100K
RD69   100K
RD53    10K 
RD44   1K
RD43   1K
CD45
150P
RE43         3.3K
CD18
47P 
RD56
18
RD57
22
ICD02
BU2092F
CD29
0.022
XLD01
8.3886 MHz
RMD01
REMOTE
SENSOR
RD11 1K
RD50
220K
ICD01
IX0439AW
SYSTEM MICROCOMPUTER
ICD02
INPUT/OUTPUT
EXPANDER
DD07
DS1SS133
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
 
39
38
37
36
35
34
33
32
D3
S26
 
S27 
S28 
S29 
S30 
S31 
D0
D1
D2
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10 
D11 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
NP
NP
NP
12G 
11G 
10G 
9G
8G
7G
6G
F2
NP
F2
5G
4G
3G
2G
1G
P36 
P35 
P34 
P33 
P32 
P31 
P30 
P29 
P28 
P27 
56
73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57
55 54 53 52 51
50
49
D8
D6
D1
D0
D5
D4
D3
D13 
D16 
D12 
D11 
D10 
D9
D14 
D15 
S28 
S27 
S26 
S25 
D2
S31 
S30 
D7
S29 
S24 
S23
 
SEG23
SEG24
SEG25
SEG26
SEG27
SEG28
SEG29
SEG30
DIG13 
SEG31
DIG0
DIG1
DIG2
DIG3
DIG4
DIG5
DIG6
DIG7
DIG8
DIG9
DIG10
DIG11
DIG12
DIG14
DIG15
20
29 30
28
27
26
25
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
CLK 
DO
LCK2
CE
DI
LCK1_ 
DR_CL_IN
DR_OP_IN
SYS_STOP
RESET 
TUN_MUTE
REMO
CD_RES
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
X-OUT
X-IN
PB0
PB1
RESET
P40
P41
P42
P44 
P45 
P46 
P47 
P60 
P61 
P62 
P63 
P64 
P65 
P66 
P70 
DIG16
P43
P67 
P51 
P52 
P53 
P54 
P50 
P55 
P56 
P57 
PB2 
PB3 
37
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
36
35
34
33
32
31
VSS
BUS0
BUS1
BUS2
BUS3
MD_DISC_IN
BUCK
CD_SENS_C
CD_CHK_SW
MD_DATA_
MD_KDATA
MD_DSCK
MD_D_STB_
MD_SERCH
SPAN
MD_RESET
MD_ST
POWER
CD_SENS_B
MD_LOADSW
CCE
AUX+B
HP_SW
CD_SENS_A
+12V(A)
GND_D
+5V(BACK_UP)
CD_FUNC
MD_RESET
POWER
SYS_STOP
DO
TUNER_SM
CE
LCK2
RESET
CLK
DI
MD_SERCH
SPAN
MD_LOADSW
PROTECT
MD_D_STB_
MD_DSCK
MD_KDATA
MD_DATA_
SYS_MUTE
MD_ST
+5V_SWD
+5V(USWD)
17
18
16 15
14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LINE_MUTE 
DR_M+ 
LOAD_M+ 
LOAD_M- 
DR_M– 
CD_FUNC 
CLK 
DI
LCK2
VDD
OE
Q11
Q10
Q9
Q8
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
LCK 
CLOCK 
DATA
VSS 
CD_RESET
CD_SENS_A
CD_SENS_C
CD_CHK_SW
CD_SENS_B
LOAD_M+
LOAD_M–
LINE_MUTE
TUN_ST/SD
HP_SW
+8V_CD
GND_CD1
VF2
VF1
TUN_MUTE
BUS1
BUS2
CCE
BUS0
BUS3
BUCK
VP
P38  1 - A~E
TO MAIN PWB 
TIMER 
LCK1
SYS_MUTE
MD SWITCH PWB-A4
MAIN PWB-A1(1/3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
TUN_FM
20
22
23
24
AUX+B
64
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
3
2
1
2
3
1
2
3
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
INVERTER
BUFFER
BUFFER
5 V
0 V
5V
4.95V
0 V
4.4 V
0 V
SD-SG11H
– 38 –
Figure 38 SCHEMATIC DIAGRAM (3/14)
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
• NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM can be found on page 49.
TO CD SERVO PWB UNIT
(Replaced with the finished PWB)
QD12
KRC104M
CD55
10/16
RE36
150
RE38
220K
QD06
KRC104M
ZDU01
DZ3.3BSA
RE37
150
CD50 470/10
CD49
0.1
CD48
4.7/50
DD06
DS1SS133
CD47
22/6.3
ICE04
PST9140
RESET 
CD46
0.022
RE35
680
RU68
390 
QD13
KRA106 M
RE62
47K
CU51
0.047
(ML) 
RU69
100
RU70
220
CU48
0.001
CU47
0.001
CU60
0.001
CU57
0.1
LU01
2.2
µ
H
CU61
82P
RU71
75
RU72
56K
CU52
0.1
CU53
0.01
(ML)
RU75 12K
RU73
24K
RU76
150
RU74
5.1K
RU77 100
RU78
100
CORE1
RU81
100
RU79
100
RU82
100
QD08
KTC3199GR
QE01
KRC104M
DE01
DS1SS133
CE01 22/16
RE44
47K
RE41
47K
RE46
4.7K
RE47
4.7K
DD04
DS1SS133
DD05
DS1SS133
RU59
1K
QD07
KRC107M
RU17
27K
RU18
10K
RU83
390
RU87
47K
CU54 47/25
DU03
DS1SS133
QU04
KRC107M
ZDU02
DZ3.3BSA
CU55 0.047 
ICU02
74VHC00F
INVERTER
CNPU09
CNPU08
CNPU07
DIGITAL AUDIO
INTERFACE
ICU05
LC89051V
ICU04
74VHC08F
INVERTER
FWC01
CU59
0.01
CU58
0.01
CT29
CT26
22P
(CH)
DT31
DS1SS133
XT21
4.332MHz
RT39
220K
CT27
22P
(CH)
CT25
560P
CT21
47/25
CT22
0.022
LT21
2.2
µ
H
RT40
1K
CT23
10/16
CT38
0.022(ML)
ICT21
LC72722
RDS DECORDER
CNPU04
2
1
14  13  12  11  10 
9  8 
CK2 
CK1 
24 23 
22 
21 20 19 18 17 16 15 14 13 
12 
11 
10 
14 13 12 11 10 
9 8 
CNPU06
MD_KDATA
MD_SERCH
MD_ST 
MD_RESET
MD_DATA 
MD
D
STB
MD_DSCK 
+8V_CD
GND_CD1 
CD_FNUC 
MD_DATA_
TUN_MUTE
TUN_ST/SD 
HP_SW 
LINE_MUTE 
POWER 
MD_SERCH
SYS_MUTE
MD_ST 
MD_RESET
MD_KDATA
MD_DSCK 
PROTECT 
LOAD_M- 
LOAD_M+ 
GND_D 
LCK2
DI
CLK 
DO
CE
TUNER_SM
SPAN
CD_CHK_SW 
CD_RESET
BUS2
BUS1
CCE 
BUS3
BUCK
BUS0
CD_SENS_A 
CD_FNUC 
CD_SENS_C 
CD_SENS_B 
+5V_SWD 
SYS_STOP
RESET 
+5V(USWD) 
GND_CD1 
+8V_CD
GND_CD2 
+5V_CD
+12V(A) 
MD_LOADSW 
+5V_CD
POWER 
+5V(BACK_UP)
GND_CD2 
GND_CD2 
GND_CD2 
CD_RESET
+5V_CD
VF2 
VP
VF1 
BUS2
BUS3
BUCK
CCE 
BUS1
BUS0
LOAD_M+ 
LOAD_M- 
CD_SENS_C 
CD_SENS_B 
CD_SENS_A 
CD_CHK_SW 
MD_D_STB_ 
BCCK
DATA
LRCK
BCCK
LRCK
DATA
ERROR
DATAOUT 
LRCK
FS128
BCK
NC
VCO 
VIN 
VDD 
NC
DIN1
DI
CE
CL
TEST2 
TEST1 
AVOCK 
XMODE 
CKSEL 
GND 
DIN2
NC
NC
GND
P37  12 - A~G
TO MAIN PWB
POINT 
RESET 
MDDATA
KDATA
SERCH
DSCK
MD-ST
RESET
PDOWN
BACKUP
D-GND
DIG-IN
DIG-OUT
8  9 
11 
10 
3  4 
1 2
2 1
1
2 3 4 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 1 
6 15 14 13 12 11 10
9 8  7 6 5 4  3  2 1
5
4
3
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TUN_FM
20
21
22
23
24
25
26
28
29
27
30
31
32
33
47
34
35
36
AUX+B
64
48
49
46
50
38
39
40
41
42
43
45
44
2
3
1
2
3
3
2
1
1
CNS650
P43  12 - D
FROM JACK PWB
TO CD SERVO PWB
UNIT
(Replaced with 
the finished PWB)
P49  12 - E
FROM
MD MAIN PWB
1
1
26
2
1
3
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
1
2
3
GND_CD2 
CNSU07
AUX+B
RESET DRIVE
RESET
DRIVE
2
3
1
T4
VDDA
XIN
VDDD
CE
T6
SYR
CL
DO
RDS-ID
DI
SYNC
T7
VSSD
XOUT
T5
T3
T2
T1
CIN 
MPXIN 
VSSA
FLOUT 
VREF
9
10
11
12
8
7
6
5
4
3
2
1
COMP
TUN_FM
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4 V
0 V
0 V
1.2 V
2.7 V
0.1 V
0 V
0 V
0 V
0 V
5 V
5 V
0 V
4.8 V
4.8 V
0.1 V
0 V
0 V
5 V
0 V
0 V
FM SIGNAL 
AUX SIGNAL 
LINE SIGNAL 
MD SIGNAL 
RECORD SIGNAL 
– 39 –
SD-SG11H
Figure 39 SCHEMATIC DIAGRAM (4/14)
7
8
9
10
11
12
CU48
0.001
CU50
0.001
CU49
470P
CU46
0.0047
RU24
1K
RU23
1K
RU22
470
RU21
470
CU44 4.7/50
CU43 4.7/50
RU32 1K
RU31 1K
CU17
0.33/50
CU09
1/50
CU13
0.001
(ML)
CU15
0.33/50
RU09
2.7K
RU11
1K
CU02
10/50
RU02
1K
CU05
2.2/50
CU01
10/50
RU05
1K
CU11
2.2/50
RU07
1K
CU07
2.2/50
RU01
1K
RU92
100K
RU91
100K
RU06
1K
CU06
2.2/50
RU98
47K
CU08
2.2/50
CU12
2.2/50
CU10
1/50
CU14
0.001
(ML)
RU10
2.7K
CU16
0.33/50
CU18
0.33/50
RU08
1K
DU01
DS1SS133
RU33
56
RU34
56
ZDU03
DZ100BSB
CU32 100/16
CU33 
100/10
CU31 
0.022
RU30
1K
CU30
22/16
CU45
100/10
RU12
1K
RU95
27K
RU96
27K
RU97
47K
CU20
47P
CU65 330P
CU66 330P
CU19
47P
RU94
1.5K
RU93
1.5K
RU20
10K
RU17
27K
RU18
10K
RU87
47K
CW1501
FWT01
ICU01
LC75341M
AUDIO PROCESSOR
C631
330P
CU58
0.01
CU70
0.01
RU99
330
LT22
2.2
µ
H
CT28
47/25 
CT29
0.022
CT26
22P
(CH)
XT21
4.332MHz
CT27
22P
(CH)
CT25
560P
CT22
0.022
RT40
1K
ICT21
LC72722
RDS DECORDER
RT37
220K
RT36
220K
RT35
220K
RT30
1K
RT28
1K
RT26
1K
RT29
1K
CNSU01
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
CNPU05
MD_KDATA
MD_SERCH
MD_ST 
MD_RESET
MD_DATA 
MD_D_STB
MD_DSCK 
MD_LOADSW 
GND_MD
+6V(A_MD) 
+5V_MD
L_AUX_IN
R_AUX_IN
L_A/P_OUT
R_A/P_OUT
LINE_MUTE
L_REC_OUT
R_REC_OUT
GND_A
TUN_L 
TUN_L 
+12V(A) +12V(A) 
+12V(A)
SYS_MUTE
GND_D
GND_D
+5V_SWD
+5V_SWD
CLK 
DI
CE
DO
DI
TUN_ST/SD 
TUN_MUTE
CE
CLK 
TUNER_SM
TUNER_SM
CLK 
CE
TUN_MUTE
COMP
DI
DO
+8V_CD
VF2
VP
VF1
+5V_MD
+6V(A_MD)
GND_CD1
GND_CD2
+5.6V_USWD
CD_FNUC
GND_MD
GND_A
POWER
+5V_CD
SPAN
DI
CLK
LCK2
HP_SW
PROTECT
MD_L_OUT
MD_R_OUT
L_REC_IN
R_REC_IN
POWER 
TUN_R TUN_R 
(OS-CON)
GND(A)
GND(A)
L_OUT
R_OUT
R_IN
L_IN
P40  1 - B~G
TO MAIN PWB
AD-GND
AA-GND
A-VCC
LOADSW
PCONTO
D-VDD
D-VDD
D-GND
D-GND
D-GND
D-GND
DSTB
MDDATA
KDATA
SERCH
DSCK
MD-ST
RESET
PDOWN
BACKUP
DIG-IN
CL
VDD
VREF
R-BASS
R-TRE
R-OUT
R-IN
L-IN
L-TRE 
L-BASS
L-OUT 
VSS 
CE
DI
RSELO
R4
R3
R2
R1
L1(CD/MD) 
L2(CD-ANG)
L3(TUNER) 
L4(AUX) 
LSELO 
18 
12 23 
22 
20 
16 
14 
13 
11 
10 
15 28 
25 
21 24 
17 27 
26 
19 
3
1
7
4
2
5
6
8
5 3 1 
10 
9 4 
8 7 
11 
12 
13 
14 
15 
P49  12 - G
TO MD MAIN PWB
28
CN1501
TO TUNER UNIT
TUN1
1
15
MAIN PWB-A1(2/3)
5
3
4
62
61
60
59
2
27
46
49
24
47
58
50
26
1
57
56
55
54
53
52
51
23
CNP601
P42  1 - D
FROM JACK PWB
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
+B
T4
VDDA
XIN
VDDD
CE
T6
SYR
CL
DO
RDS-ID
DI
SYNC
T7
VSSD
XOUT
T5
T3
T2
T1
CIN 
MPXIN 
VSSA
FLOUT 
VREF
9
10
11
12
8
7
6
5
4
3
2
1
CE
CLK
DO
DI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Page of 14
Display

Download Sharp SD-SG11 (serv.man5) Service Manual (Repair Manual)

Here you can read online and download Sharp SD-SG11 (serv.man5) Service Manual in PDF. SD-SG11 (serv.man5) service manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Sharp SD-SG11 (serv.man5) System. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.