PT-RCQ10, PT-RCQ80 - Panasonic Projector Service Manual (repair manual). Page 27

Read Panasonic PT-RCQ10 / PT-RCQ80 Service Manual online

<PT-RCQ10/RCQ80>
Safety Ref.No.
Part No.
Part Name & Description
Pcs
Remarks
FM1
K1MY51BA0665
CONNECTOR
1
FM2
K1MY41BA0665
CONNECTOR
1
FM3
K1KY08AA0943
CONNECTOR
1
IC4002
C0DBALD00006
IC
1
L4001
J0JJC0000022
FILTER
1
L4002-04
J0JHC0000078
FILTER
3
L4005
G1C220MA0226
INDUCTOR
1
Q4001,02
DSC500100L
TRANSISTOR
2
Q4003
DSA500100L
TRANSISTOR
1
Q4004,05
DSC500100L
TRANSISTOR
2
Q4006
DSA500100L
TRANSISTOR
1
Q4007
DSC500100L
TRANSISTOR
1
Q4008
DSA500100L
TRANSISTOR
1
Q4009
DSC500100L
TRANSISTOR
1
■MA
1PB1DPLB1332
CIRCUIT BOARD (MA)
MA1
K1KYA0B00011
CONNECTOR
1
MA2
K1KYC0A00029
CONNECTOR
1
SPL-27
Page of 27
Display

Download Panasonic PT-RCQ10 / PT-RCQ80 Service Manual (Repair Manual)