P42c (serv.man6) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

p42c (serv.man6) user guide / operation manual
Model
P42c (serv.man6)
Pages
8
Size
275.19 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p42c-sm6.pdf
Date

Read JBL P42c (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

Automotive Component Systems 
B r u k s a n v i s n i n g   P – 4 2 c ,   P – 5 2 c ,   P – 6 2 c
G E N U I N E   J B L
02
Tack 
för att du har köpt ett JBL Power
Series™ tvåvägs Component System. Vi
har lagt upp den här bruksanvisningen så
att din installation ska gå så enkelt och
problemfritt som möjligt. Läs igenom hela
bruksanvisningen innan du går vidare.
Om du efter att ha läst den bestämmer
dig för att du hellre vill överlämna
installationen till en yrkesman, ta kontakt
med din JBL Power Series-handlare.
Billjud när det är som bäst
Ditt JBL Component System är byggt för
att motsvara de stränga krav på
konstruktion och prestanda som länge har
gjort JBL:s högtalarsystem för hem och
yrkesbruk berömda.
Ditt Component System har konstruerats
med en kombination av teknologier som
ger höga prestanda till rimliga kostnader.
Diskantkupolen i din Component System
diskanthögtalare tillverkas av ett
varumärkesskyddat material som kallas
titankomposit. Detta material förenar
kontrollen och dämpningen hos en
avancerad polymer med den förstärkande
styvheten hos ångpålagt titan, vilket
förhindrar uppbrytning vid höga nivåer.
På liknande sätt tillverkas baskonerna av
en varumärkesskyddad formsprutad
titankompositkon för att skapa den klarhet
och den otvungna kraft som har gjort JBL
berömt. Denna kon är upphängd i en tung
infattning av butylgummi, som har till
uppgift att absorbera alla återstående
konresonanser för att uppnå klarast och
tydligast möjliga återgivning av röster
och andra ljud i mellanregistret. En ytter-
ligare fördel är att infattningen av
butylgummi är okänslig för extrema
temperaturer och fuktighet, vilket gör den
idealisk för mobilt bruk.
Genom att följa rekommendationer och
förslag för installationen i denna
bruksanvisning försäkrar du dig om
många års problemfritt nöje av dina
Power Series-högtalare.
Delar i systemet
Ditt nya Component System består av en
diskanthögtalare med en neodymmagnet
och en 4‘‘, 5 1/4‘‘ eller 6 1/2‘‘ bashögtalare.
Systemet har också utrustats med ett
yttre delningsfilter för att ge exakt
frekvensdelning mellan de två högtalarna.
Figur 2 visar hur kablarna till Component
System ska anslutas.
Viktigt om kvittot
Innan du går vidare se till att du lägger
inköpskvittot för ditt JBL Component
System på en säker plats. Kvittot är
nödvändigt för att din garanti ska gälla.
Det är också viktigt vid försäkrings-
ärenden och när det är dags att sälja ditt
fordon igen.
Installation av 
diskanthögtalaren
Diskanthögtalaren är utrustad med
hållare för både ytligt och infällt
montage. Figur 1 och 2 visar rätt sätt att
montera diskanthögtalaren infällt och
ytligt. Diametern på monteringshålet för
ramen vid infällt montage är 1 7/16‘‘ 
(36,5 mm).
1
2
3
FLUSH MOUNT
Figur 1
INFÄLLT MONTAGE
03
ANSLUT TILL
FÖRSTÂRKARE
INFÄLLT MONTAGE
YTLIGT 
MONTAGE 
DELINGS-
FILTER
1
2
3
2) LYFT
1) TRYCK
AVLÄGSNANDE 
AV HÔLJET
+
Trim Ring
Car Door
Grille Screen
Figur 2a. Montering
med galler
Figur 2
Typisk installation av
P-42c och P-52c
bashögtalare med
galler som visas i
figur 2a.
Installation av P-42c bashögtalare som visas i figur 4a och 4b
Removable Mounting Ears on 
P-42c
Bend up and down repeatedly
to break off or use tin snips.
Figur 4a
Mounting Ears Removed
Figur 4b
Monteringsuppställning med två skruvar
Bruksanvisning
Avtagbara monteringsöron på 
P-42c
Bildörr
Gallernät
Fästring
Borttagna monteringsöron
Böj upp och ner upprepade gånger 
för att bryta av eller använd plåtsax
• Vissa installationer i Toyota kan kräva att monteringsöronen 
avlägsnas på motsatta sidor.
• Vissa installationer i europeiska bilar kan kräva att alla 
fyra öronen avlägsnas.
04
Monterings-
hakar
Monteringsring
Skumplastpackning
Monterings-
slitsar
Vrid för 
   låsning
     Vrid för 
låsning
Vrid för 
låsning
Slitsar för 
monterings-
hakar
Monterings-
hakar
Monteringsring
Skumplastpackning
Montering i US 
6 1/2" fabriksurtag i 
Honda eller Toyota
Passa ihop skåran på
högtalaren med skåran 
på fästringen
Gallernät
     Utskuret hål
Fästring 
för gallar
Figur 5b
Figur 5c
Sett framifrån
Specialmontering i dörr med galler. 
Skruvarna passar till (europeiska) DIN 165/170 mm
monteringshål
Sett bakifrån
Figur 5a
Installation av P-62c bashögtalare med
Intermount II (patentsökt) monteringssystem
visas i figur 5a, b, c.
     Utskuret hål
Klämmor
Monteringsyta
Figur 5d
Figur 5e
Montering av P-62c bashögtalare i (europeiska)
165/170 mm DIN-installationer med Intermount II-
klämmorna 
som visas i figur 5d och 5e.
Montering framifrån
Montering bakifrån
Page of 8
Display

Download JBL P42c (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL P42c (serv.man6) User Guide / Operation Manual in PDF. P42c (serv.man6) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P42c (serv.man6) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.