P25t (serv.man8) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

p25t (serv.man8) user guide / operation manual
Model
P25t (serv.man8)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
174.07 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p25t-sm8.pdf
Date

Read JBL P25t (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

TAK
fordi du valgte JBL P25t bilstereo diskantenheden. 
Denne brugsvejledning er opbygget så installationen 
bliver så let og fejlfri som muligt.
Den bør læses grundigt inden du går i gang. 
Kvittering og brugsvejledning bør opbevares et sikkert sted 
til eventuel senere brug.
Diskantenhed
Brugs-
vejledning
Dansk 
INSTALLATION RÅD OG ADVARSLER
VIGTIGT! 
En vellykket bilstereo-installation
forudsætter stor erfaring og
kendskab til en række områder
indenfor mekanik og elektronik.
Denne vejledning kan kun give en
generel indføring i monteringen af
JBL P25t diskantenheden. De
specifikke krav som netop din bil
stiller kan i sagens natur ikke tages
med. Hvis du ikke føler at du har
den nødvendige erfaring, bør du
ikke forsøge selv. Kontakt din
autoriserede JBL forhandler om en
professionel installation.
HØJ MUSIK OG 
HØRELSEN
Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre
varige høreskader og kan forhindre
dig i at høre trafikken. De lydtryk
som kan opnåes med JBL højttalere
i kombination med kraftige
effektforstærkere kan være
skadelige ved længere tids lytning.
Vi anbefaler et moderat niveau
under kørsel. JBL fralægger sig
ethvert ansvar for høreskader,
legemsskader eller materielle
skader  forårsaget af brug eller
misbrug af dette produkt.
OM DELEFILTRET
Et passivt delefilter er en kombina-
tion af omhyggeligt kredsløbsdesign
og komponentvalg. Et korrekt
designet delefilter sikrer en
elektrisk respons som, i samspil
med enhedernes elektriske
egenskaber, giver den ønskede
akustiske respons. De medfølgende
delefiltre er optimeret for lineær
frekvensgang sammen med en JBL
P25T diskantenhed.
Brug aldrig delefilter af andet
mærke eller anden type. Tilslut
aldrig mere end een diskantenhed
til et delefilter. Det kan skade
diskantenheden.
RÅD OM INSTALLATION
• Brug altid beskyttelsesbriller når
du bruger værktøj.
• Sluk anlægget og alle bilens 
el-apparater før installationen.
Batteriets minus (-) ledning
afmonteres.
• Vent med at pakke højttalerne ud
indtil lige før den endelige
installation. Højttalere bør altid
stilles med forsiden opad. Forsøg
aldrig at tvinge en højttaler på
plads.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig fri
afstand på begge sider af
monteringsfladen før du borer
huller eller monterer skruer.
Bemærk: Skruerne kan trænge ind
bag monteringsfladen.
• Bemærk benzinledning,
bremsekabel, el-ledning og andet i
nærheden af den valgte
monteringsplads. Stor forsigtighed
tilrådes, når du borer eller skærer i
nærheden af disse ting.
• Inden du borer eller skærer,
fjernes tæppe eller vinyl omkring
pladsen med hobbykniv, så
materialet ikke sidder fast i sav
eller bor.
• Ved dørmontering må højttaleren
ikke være i vejen for vinduer og
tilhørende mekanik. Vinduer skal
kunne lukkes og åbnes frit. 
• Ved anden placering må bilens
tværstivere, handskerum, o.s.v. ikke
være i vejen.
• Højttalerne må ikke placeres hvor
der kan være risiko for fugt.
HØJTTALERPLACERING
OM PLACERING
Figur 1 og 2 viser mulige placeringer med figur 1 som den bedste placering.
Montering i fodpanel anbefales for at opnå det bedste stereoperspektiv og
fokus i de fleste køretøj.
Figur 1. Montering af bas og diskant i fodpanel.
Figur 2. Montering af bas i dør og diskant i fodpanel.
TWEETER
and
WOOFER
on kick panel
TWEETER
on kick panel
WOOFER
in factory
door location
Diskant og 
bas i fodpanel
Diskant i
fodpanel
Bas i standard
dørudskæring
Dansk
1
2
(–) SMALL LUG
(+) LARGE LUG
BLACK
RED
 RED (+)
 RED (+)
BLACK (–)
BLACK (–)
1
2
3
4
1. Slide screw up or 
    down to adjust
    tweeter angle.
4. Securely tighten
    the large hand nut.
2. Tighten nut and
    washer to lock
    angle settings.
3. Rotate entire assembly 
    to aim angled tweeter
    toward listener.
Figur 4. Montering i plan med 
I-Mount (patentnr. 5.859.917)
planmonteringskit. 
Se også figur 5. 
Figur 5. Diskanten sigtes
mod lyttepladsen.
Figur 3. Overflademontering og
delefiltertilslutning.
Dansk 
DISKANTINSTALLATION
(-) Lille konnektor
(+) Stor konnektor
1. Skruen skubbes op 
eller ned for at vinkle
diskanten
2. Skrue og møtrik strammes
for at fastholde vinklen
3. Drejes for at sigte
diskanten mod lytteren
4. Den store "møtrik"
strammes godt.
Sort (-)
Sort
Rød
Rød (+)
Sort (-)
Rød (+)
SPECIFIKATIONER
P25T
Type: 
25 mm diskantenhed
Højttalerimpedans: 
4 Ohm
Effekthåndtering: 
60 W RMS, 180 W, spids 
(med medfølgende filter)
Følsomhed (2,83V/1m): 
90 dB
Frekvensgang: 
2,5 kHz - 23 kHz
Monteringsdybde: 
31 mm
Udskæringsdiameter: 
45 mm
VEDLIGEHOLDELSE
Højttalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. 
Brug aldrig rensemidler eller opløsningsmidler på fronter eller membraner.
Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti.
Ret til ændringer uden varsel af beskrivelse, specifikationer og udseende forbeholdes.
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Consumer International
2, Route de Tours
F-75000 Château-du-Loir
Frankrig
erklærer hermed på eget ansvar at produktet som
beskrives i nærværende brugsvejledning overholder
følgende tekniske standarder:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Emmanuel Millot
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, France. 2/03
JBL Consumer Products  
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
1.800.336.4JBL (4525) • FAX 516.682.3523 • www.jbl.com
© 2003 Harman International Industries, Incorporated
JBL es una marca registrada de 
Harman International Industries, Incorporated
Part No. P25TOM2/03
Dansk 
Page of 4
Display

Download JBL P25t (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL P25t (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. P25t (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P25t (serv.man8) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.