P 7520 (serv.man11) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

p 7520 (serv.man11) user guide / operation manual
Model
P 7520 (serv.man11)
Pages
8
Size
641.65 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p-7520-sm11.pdf
Date

Read JBL P 7520 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

Power serien förstärkare 
P-7520, P-7540, P-2510. Bruksanvisning
G E N U I N E   J B L
2
Förstärkar funktioner.
• 4, 3 el. 2 kanaler (P-7540), 2 el. 1 kanaler
(P-7520), mono klass-D basförstärkare 
(P-2510).
• Simultankopplingsbart stereo/mono
samtidigt (P-7520, P-7540).
• Inbyggt elektroniskt delningsfilter med
12dB/okt. branthet.
• Balanserade ingångar.
• Summerande ingång för fram- och
baksystem (P-2510).
• Lågnivå utgångar med delningsfilter
funktion (P-7520, P-7540).
• Överdimensionerad MosFet
strömförsörjning.
• Högtalaringång med flytande jord för
fabriksmonterade huvudenheter.
• Automatiskt till och från slag vid
användning av högnivå ingången.
• Ställbar ingångskänslighet (250mV-4V)
• Helt komplementärt, direkt kopplat
slutsteg med enbart diskreta
komponenter.
• Ultra effektiv klass-D förstärkning 
(P-2510).
• Guldplätterade in och utgångar.
• 2 ohm stabilt (stereo).
• JBL-emblemet indikerar genom att lysa
att förstärkaren är aktiv och genom att
blinka att skyddskretsarna är aktiva.
• Förstärkarna byggda i USA.
Angående denna manual.
För att erhålla maximal prestanda
uppmanar vi Er att läsa igenom denna
manual noga innan Ni påbörjar
installation och användande av Er nya
JBL Power förstärkare. Studera gärna
avdelningen ”Förslag på inkoppling” för
idéer och tips. Spara denna manual för
eventuellt framtida bruk.
Viktigt! Att installera en förstärkare kan
kräva viss erfarenhet. Om Du, efter att ha
läst manualen, känner Dig osäker på hur
man gör, ta kontakt med en auktoriserad
JBL installatör.
Installationstips.
• JBL Power förstärkarna har fem olika
skyddskretsar som övervakar och
stänger av förstärkaren om spänningen
sjunker under 5 volt eller överstiger 
18 volt, om steget blir mer än 90°C, om
kortslutning sker eller att strömuttaget
blir för stort.
• Innan installationen påbörjas, stäng av
alla elektriska system i bilen och koppla
bort den negativa (svarta) sladden från
batteriet.
• Vid installationsplatsen, kontrollera att
det inte finns dolda slangar eller kablar
som kan skadas vid borrning. Se upp
med att vissa bilar har bensintanken mot
ryggstödet.
• Kontrollera bakom paneler att skruvar
verkligen får plats utan att ta i eller
skada något.
• Använd skyddsglasögon när Du borrar.
• Separera ström och signalkablage från
varandra, de kan ge varandra störningar.
Tack 
för att Du valt en ny JBL Power
förstärkare. Power förstärkarna erbjuder
den senaste teknologin inom
förstärkarbyggande, vilket garanterar Dig
ett rent och distorsionsfritt ljud. Bortsett
från ingångar av RCA typ, finns även
ingångar med flytande jord för att koppla
en fabriksmonterad huvudenhet direkt till
förstärkaren utan brus och distorsion.
Denna ingång känner själv av om det
finns insignal och kan då starta
förstärkaren utan startström. Alla JBL
Power förstärkare har inbyggda
delningsfilter och utgångar för enklare
utbyggnad utan externa processorer.
3
• Se till att alla anslutningar verkligen
sitter ordentligt och på rätt plats.
Kontrollera med skisser för rätt
högtalarfasning vid bryggkoppling eller
simultankoppling (samtidig stereo/mono
koppling)
• Om förstärkarens säkring av någon
anledning måste bytas, byt då endast till
en säkring med samma värde som
originalsäkringen.
Kontroller och anslutningar.
1. Lågnivåingång från huvudenheten.
2. Högtalaringång från fabriksmonterad
huvudenhet. Förstärkaren känner själv
av på insignalen om den skall slå på
eller av.
3. Lågnivå utgång. Kopplas till ytterligare
en förstärkare eller signalprocessor.
(odelad på P-7520 och delad på 
P-7540)
4. Anslutning ut till högtalare. 2 kanaler
till P-7520, 4 kanaler till P-7540.
5. Säkring. P-7520 30 ampere, 
P-7540 2 stycken 30 ampere och 
P-2510 40 ampere.
6. Strömanslutning. Anslutning för 
+12 volt, jord samt startström.
Ingångs väljare. Välj mellan stereo eller
summerad vänster och höger signal.
7. Ingångs väljare. Välj mellan stereo eller
summerad vänster och höger signal.
8. Nivåjustering. Anpassar ingången för
lågnivå och högnivå till huvudenheten.
9. Väljare för lågnivå utgång. Utsignalen
kan summeras odelad från främre och
bakre ingången eller delad från främre
eller bakre delningsfiltret.
10. Ingångs väljare för bakre kanalerna.
Bestämmer om signalen skall tas från
bakre ingången eller internt från den
främre.
11. Delningsfilter väljare. Bestämmer om
delningsfiltret skall dela högpass (HP)
eller lågpass (LP) eller odelad (FLAT).
12. Delningsfrekvens väljare. Bestämmer
delnings frekvensen för de främre och
bakre kanalerna samt lågnivå
utgången.
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
+R–
+R–
–L+
–L+
AUX
OUT
R
L
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
SPKR LEVEL IN
REAR
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
7540
R
L
LINE LEVEL
INPUT
SPEAKER LEVEL IN
R
+
L
+
AUX
OUT
R
L
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
9
10
8
7
12
8
11
2
3
4
6
5
1
12
7
11
2
3
1
8
11
12
9
7
4
5
6
P-7520
P-7540
3. Om Du skall använda förstärkaren i en
simultan koppling (samtidig mono/
stereo), se listan nedan för att få
korrekta värden på de ingående kom-
ponenterna. Dessa komponenter säker-
ställer att förstärkaren inte får en impe-
dans som understiger 2 ohm/kanal. 
P-2510 är enbart tänkt att driva bas-
högtalare med då den har ett frekvens-
omfång på 20-320 Hz.
Anslutning av signal från
huvudenhet.
1. Om Du använder vanliga RCA lågnivå
och inte har en huvudenhet som
lämnar mer än 4 volt, behöver Du bara
koppla in dem på förstärkarens RCA
lågnivåingång.
4
Montage av förstärkare.
Din JBL Power förstärkare kan monteras
nästan var som helst i Ditt fordon, så
länge Du ser till att det inte utsätts för fukt
eller varmluftsutsläpp.
• När Du valt plats för Din förstärkare,
använd förstärkaren som hålmall till
skruvhålen.
• Borra hål i lämplig dimension för Dina
skruvar.
• Skruva fast förstärkaren och se till att
den sitter ordentligt.
Högtalaranslutning.
1. Använd kablage med minst 1,5 mm
2
tjocklek. Skala av ca 6 mm kabel och
anslut till högtalaranslutningen. Var
noga med att koppla högtalarnas fas
rätt. Anslut ej högtalare med en
impedans som understiger 2 ohm
stereo. (Eftersom Power P-2510 är en
mono förstärkare med de två
högtalaranslutningarna parallell
kopplade internt, får den totala
impedansen inte understiga 2 ohm.)
2. Om Du skall bryggkoppla förstärkaren,
följ de anvisningar på förstärkaren
som är märkta ”bridge”. Var noga med
att koppla högtalarens fas rätt. Anslut
ej högtalare med en impedans som
understiger 4 ohm.
FREKVENS
SPOLE
KONDENSA.
Delnings-
6dB/okt. LP
6dB/okt. HP
filter
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8,0mH
530µF
100Hz
6,4mH
400µF
125Hz
5,0mH
318µF
150Hz
4,2mH
265µF
175Hz
3,6mH
227µF
200Hz
3,2mH
198µF
40
+           +
–           –
MADE IN THE U.S.A.
SPEAKER OUTPUTS
FUSE
40A
+BATT
REM
GND
POWER
+ R –
+ R –
– L +
– L +
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
UNIVERSAL INTERFACE
REAR
LEVEL
FREQ
4V
.250V
32Hz
80Hz
320Hz
2V
8
1
2
4
6
12
5
P-2510
Uppkoppling av förstärkare.
(Se bilder 1-6 för mer information.)
1. Skala kablaget ca 6 mm så de skall
passa i anslutningen.
2. Använd kablage med minst 8 mm
2
area till både +12 volt och jord kabel.
Till startström 1,5 mm
2
.
3. Börja med att koppla jorden. Hitta ett
ställe där Du kan göra en
anslutningsyta med ren metall som
hör till bilens chassi. Använd kablage
enl. punkt 2.
4. Anslut sedan +12 volt. Använd kablage
enl. punkt 2.
5. Anslut till sist startström från huvud-
enheten. Använd kablage enl. punkt 2.
Om förstärkaren är kopplad till en
fabriksmonterad huvudenhet med
högnivå behövs ej denna koppling.
Page of 8
Display

Download JBL P 7520 (serv.man11) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL P 7520 (serv.man11) User Guide / Operation Manual in PDF. P 7520 (serv.man11) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P 7520 (serv.man11) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.