GTO 626 (serv.man9) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 2

Read JBL GTO 626 (serv.man9) User Guide / Operation Manual online

OVER DEZE 
HANDLEIDING
Het installeren van car-audio com-
ponenten vereist een behoorlijke
ervaring met zowel mechanische
als elektrische procedures. In deze
handleiding wordt in algemene zin
uitgelegd hoe de JBL meer-
elements Grand Touring Serie luid-
sprekers worden geïnstalleerd,
maar niet hoe dat in uw specifieke
auto gedaan dient te worden.
Meent u niet over de juiste ervaring
te beschikken, probeer het dan niet
zelf maar vraag uw geautoriseerde
JBL car-audio dealer over de
mogelijkheden voor professionele
montage.
LUIDE MUZIEK EN UW
OREN
Het luid afspelen van muziek in een
auto kan uw gehoor onherstelbaar
beschadigen en u bovendien af-
sluiten van belangrijke geluiden in
het verkeer. De maximum niveaus
die met JBL luidsprekers bereik-
baar zijn, gecombineerd met krach-
tige versterkers overschrijden voor
langdurig luisteren de veilige gren-
zen. Wij raden u aan op laag niveau
af te luisteren tijdens het rijden.
JBL accepteert geen enkele aan-
sprakelijkheid voor gehoorbescha-
diging of ander letsel ten gevolge
van het gebruik/misbruik van dit
product.
HOEDENPLANK
In veel auto’s is de brandstoftank
direct onder de hoedenplank
gemonteerd. Voordat u begint is het
daarom absoluut noodzakelijk te
controleren of daar voldoende vrije
ruimte voor uw luidsprekers is!
TIPS BIJ DE
INSTALLATIE
• Gebruik altijd oogbescherming
bij het werken met gereedschap.
• Schakel alle audiocomponenten
en andere elektrische apparaten
uit voordat u begint. Maak daar-
voor de negatieve (-) pool van de
accu los.
• Laat de luidsprekers in hun ver-
pakking tot u ze werkelijk nodig
heeft. Bij het verplaatsen van de
luidsprekers deze altijd met de
conus naar boven houden.
Gebruik nooit excessieve kracht
bij het installeren van een luid-
spreker.
• Controleer of de beoogde plaats
aan beide zijden vrij is voordat u
gaten boort of schroeven
indraait. Schroeven steken uit
aan de achterzijde!
• Maak aantekeningen van alle
rem- en brandstofleidingen,
vacuümleidingen en elektrische
bedrading op de beoogde plaats.
Wees bijzonder voorzichtig bij
het boren en schroeven op zulke
plaatsen.
• Voordat u gaat boren of zagen,
eerst met een scherp mes alle
overbodige bekleding en andere
zaken verwijderen om te voor-
komen dat een boor of zaag vast-
loopt.
• Bij installatie in een deur contro-
leren of het raammechaniek wel
vrij blijft na montage en contro-
leer ook of de luidspreker niet in
de weg komt te zitten voor een
raamslinger of slot.
• Bij montage op andere plaatsen
ook letten op verstevigingen,
opbergruimten en andere struc-
turele obstakels.
• Monteer luidsprekers nooit op
een plaats waar ze nat kunnen
worden.
INSTALLATIE
Afbeelding 1 – Montage van de GTO426, GTO526, GTO626, GTO6526, GTO636,
GTO6536, GTO926, GTO936 of GTO836 met de bijgeleverde grill.
Afbeelding 2 – Aanpassen van de GTO426 voor installatie op plaatsen met
minder dan vier bevestigingsogen.
Opmerking: neem het oog met een tang vast en buig het zodat het van de
luidspreker afbreekt.
Draai de tweeter zodat deze op de luisteraar is gericht 
met de UniPivot™ (patent nr. 6.002.780) functie op de 
GTO526, GTO626, GTO6526, GTO926 en GTO8626.
Netherlands 
INSTALLATIE – WAARSCHUWINGEN & TIPS
Page of 4
Display

Click on the first or last page to see other GTO 626 (serv.man9) service manuals if exist.