GTO 5.0c MKII (serv.man2) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

gto 5.0c mkii (serv.man2) user guide / operation manual
Model
GTO 5.0c MKII (serv.man2)
Pages
6
Size
173.82 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
gto-50c-mkii-sm2.pdf
Date

Read JBL GTO 5.0c MKII (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

01
Gebruiksaanwijzing
Wij danken u dat u het 
JBL Grand Touring 2-weg
componentensysteem gekocht heeft. 
Wij hebben deze handleiding voor u
samengesteld om de installatie zo
eenvoudig en probleemloos mogelijk te
maken. Lees allereerst deze handleiding
zorgvuldig door. Indien u na het lezen van
de handleiding beslist dat u ze liever door
een vakman wilt laten installeren, kunt u
uw JBL dealer om advies vragen.
Autosound op z’n best
Uw JBL componentensysteem is gecon-
strueerd om tegemoet te komen aan
dezelfde strenge normen betreffende
constructie en weergave die al tijden
gelden voor de vermaarde JBL luid-
sprekers voor privé en professioneel
gebruik.
Bij het ontwerp van uw JBL luidsprekers
is een combinatie van technieken
toegepast waardoor de hoogwaardige
weergave echt goed wordt. 
De tweeter-dome die in uw
componentensysteem tweeter gebruikt
wordt, is gemaakt van een gepatenteerd
materiaal dat titaancomposiet heet. Dit
materiaal combineert het regelen en
dempen van een geavanceerd polymeer
met de verstevigende stijfheid van opge-
dampt titaan, waardoor vervorming bij
hoge niveaus vermeden wordt.
De woofer-cones zijn eveneens gemaakt
van een gepatenteerd co-polymeer met
grafiet versterkt om voor de helderheid en
het moeiteloze vermogen te zorgen waar
JBL zo beroemd door is. Het patroon dat
in de cone is gegoten, verstevigt het nog
meer waardoor de resonanties die de
helderheid kunnen verkleinen vermeden
worden. Deze cone is opgehangen in een
zware butylrubberen membraan om de
overgebleven ongewenste resonanties
van de cone te absorberen en de
helderste en duidelijkste weergave van
stemmen en andere middentonen te
verkrijgen. Een extra voordeel: het
butylrubber is ongevoelig voor extreme
temperaturen en vocht waardoor het
ideaal is voor gebruik in auto’s.
Indien u de installatieaanwijzingen en
suggesties in deze handleiding volgt, kunt
u ervan verzekerd zijn dat u jarenlang
probleemloos van uw JBL luidsprekers
kunt genieten.
Onderdelen van het
componentensysteem
Uw nieuwe componentensysteem bevat
de GTO4 neodymium magneet tweeter en
een 4’’, 5-1/4’’ of 6-1/2’’ midwoofer. Zowel
de GTO4 als de midwoofer hebben
ingebouwde passieve crossoverdelen van
hoge kwaliteit. Afbeelding 2 toont de
juiste bedradingsprocedure van het
componentensysteem.
Belangrijk papierwerk
Voordat u begint, zorg er dan voor om uw
kwitantie voor de aanschaf van uw JBL
componentensysteem op een veilige plek
te bewaren. Dit is noodzakelijk voor de
geldigheid van uw beperkte garantie. Het
is ook waardevol om de kwitantie bij de
hand te hebben voor verzekeringsdoelein-
den of bij het verkopen van uw auto.
Installatie van de tweeter
De GTO4 is voorzien van houders voor
zowel hoekmontage als verzonken
montage. Afbeeldingen 1 en 2 tonen de
juiste manier monteren, verzonken en in
een hoek, van de GTO4. Het montagegat
voor de verzonken montageframe is 
39 mm.
FLUSH MOUNT
Afbeelding 1
IN-LINE CROSSOVER
(NIET DOORSNIJDEN OF OVERBRUGGEN)
GTO4 BEDRADINGSBUNDEL
OP DE
VERSTERKER
AANSLUITEN
Klemmenblok midwoofer
Op de 
versterker of
hoofdunit
aansluiten
Leiding vanaf de GTO4 tweeter
Kleine 0.11"
(-) aansluitklemmen
Grote 0.25"
(+) aansluit-
          klemmen
VERZONKEN 
MONTAGE
Afbeelding 2
02
Afwerkring
Autodeur
Grillfront
Afbeelding 2a
Montage met grill
Typische installatie van
de GTO5.0cMKII woofers
met grill 
Zoals aange-
geven in afbeelding 2a.
Uitgangsvermogen tweeter
De GTO4 is een bijzonder effectieve
tweeter. Als het nodig is om het uit-
gangsvermogen van de tweeter te
verkleinen, kunnen een paar 4 ohm / 
5 Watt weerstanden in serie met de GTO4
aangesloten worden, zoals getoond in
afbeelding 3. Om kortsluiting te
voorkomen let erop dat er een
warmtekrimpbuis of elektrisch tape
gebruikt wordt om alle blootgestelde
bedrading te bedekken. 
De in-line crossover werkt als een
hoogdoorlaatfilter en als beveiliging die
voorkomt dat de tweeter overbelast wordt
door lage frequenties waarvoor hij niet
ontworpen is. Onder normale
omstandigheden moet deze crossover
om welke reden dan ook niet overbrugd
of verwijderd worden. Overbrug de geïn-
stalleerde condensator uitsluitend als er
een buitenboordse actieve crossover of
speciaal ontworpen passieve crossover
geïnstalleerd is die boven 5kHz 
ingesteld is.
IN-LINE CROSSOVER
(mylar condensator)
4 ohm / 5 Watt (min)
weerstand (wordt afzonderlijk
verkocht)
de leiding hier achter
de condensator
doorsnijden
Afbeelding 3
03
Gebruiksaanwijzing
Montage-
haken
Montage-
ring
Schuim-
paking
Montage-
gleuven
 Draaien om
   te vergren-
    delen
Draaien
om te
vergren-
delen
Draaien
om te
vergren-
delen
Gleuven
voor
montage-
haken
Montage-
haken
Montagering
Schuimpakking
Montage voor US 6-1/2" 
Honda/Toyota,
fabrieksplaatsing
Pas de inkeping
van de luidspreker
aan op die van de
afwerkring
Grillfront
     Uitgesneden gat
    Afwerkring 
scherm
Afbeelding 5b
Afbeelding 5c
Van voren gezien
Van achteren gezien
Afbeelding 5a
De installatie van de GTO6.0cMKII  woofer
met Intermount II (pat. pend.)
montagesystem. 
Afbeelding 5a, b, c.
Uitgesneden gat
Clips
Montageoppervlak
Afbeelding 5d
Afbeelding 5e
Installatie van de GTO6.0cMKII  woofer
in 165/170 mm DIN (Eurpese) installaties met
behulp van de intermount II clips.
Afbeelding 5d, e.
Montage op de voorzijde
Montage op de achterzijde
04
Plaatsen van de componenten
Door de kleine afmetingen en de
veelzijdige montagemogelijkheden van het
JBL componentensysteem zijn er bijna
onbegrensde mogelijkheden om een
uitstekende geluidskwaliteit in elke auto te
krijgen. Let hierbij op de volgende punten:
1. Het beste ruimtelijke stereo-effect wordt
verkregen als de linker en rechter
luidspreker zo ver mogelijk uit elkaar
geplaatst worden.
2. Het beste centrale effect wordt bereikt
als de linker en de rechter luidspreker
zoveel mogelijk op gelijke afstand van uw
luisterpositie staan. Dit kan het een-
voudigst bereikt worden door de
luidsprekers zo ver mogelijk naar voren te
plaatsen.
3. De hoge tonen zijn van nature gericht.
Dit houdt in dat de hoge frequenties
minder worden wanneer u zich van de
tweeteras verwijdert. De hoekmontage
maakt het mogelijk om de GTO4 tweeters
dwars door de auto op de luisteraar in de
tegenovergestelde zijde te richten. Hier-
door zitten beide luisteraars enigszins
buiten de as van de tweeter die het dichtst
bij de luisteraar zit, waardoor er
gecompenseerd wordt voor het feit dat de
luisteraar altijd dichter bij de ene dan de
andere luidspreker zit (zie afbeelding 6). 
Het best geïntegreerde systeem wordt
bereikt als de tweeter dicht bij de
midwoofer luidspreker gemonteerd wordt.
Hierdoor wordt de overgang van het
middenbereik en het crossoverpunt van de
tweeter afgevlakt.
Indien aan alle bovenstaande criteria
voldaan wordt bij het kiezen van de
luidsprekerplaatsen, verkrijgt men de
beste weergave.
Afbeelding 6
Systeem design
Er zijn verschillende systeemopties
verkrijgbaar met het
componentensysteem. De eenvoudigste
configuratie is het volle scala te gebruiken
met de ingebouwde passieve crossovers
door ze op de uitgang van een hoofdunit
op een versterker aan te sluiten
(afbeeldingen 7 en 8).
Als u uw eigen systeem wilt opbouwen
met behulp van actieve (elektronische)
crossovers, met afzonderlijke versterkers
voor het aansturen van de tweeter en de
midwoofers, kunt u de condensator op de
tweeter en de spoel op de midwoofer
overbruggen (afbeelding 9).
U bereikt een geavanceerder
systeemdesign indien u een GT, GTX, GTi
of een gelijksoortige subwoofer aan uw
componentensysteem toevoegt. In dat
geval zal het componentensysteem
gebruikt worden als hoge en middenbas-
frequentie drivers, en hun extreem lage
frequenties moeten elektrisch
geblokkeerd worden. Actieve of passieve
+
+
Links
Rechts
Linker
kanaal
Rechter
kanaal
In-line
condensator
GTO4
tweeters
Het GTO componentensysteem
aangesloten op de luidsprekeruitgangen
 van een krachtige hoofdunit
GTC
midwoofers
+
+
Links
Rechts
Linker
kanaal
Rechter
kanaal
In-line
condensator
GTO4 en de GTC midwoofer, de GTC midwoofer
aangesloten op de versterker
GTO4
tweeters
-
-
GTC
midwoofers
Versterkeruitgang ingesteld
op vol bereik of hoge
doorlaat bij f > 80 Hz
Afbeelding 7
Afbeelding 8
crossovers kunnen gebruikt worden om
de beste systeemgetrouwheid en het
breedste dynamische bereik te behalen.
Een crossover frequentie van tussen de 
80 Hz en 120 Hz wordt aanbevolen voor
de beste weergave en het breedste
dynamische bereik.
Page of 6
Display

Download JBL GTO 5.0c MKII (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL GTO 5.0c MKII (serv.man2) User Guide / Operation Manual in PDF. GTO 5.0c MKII (serv.man2) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL GTO 5.0c MKII (serv.man2) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.