GTO 326 - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

gto 326 user guide / operation manual
Model
GTO 326
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
234.15 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
gto-326.pdf
Date

Read JBL GTO 326 User Guide / Operation Manual online

TAK
fordi du valgte JBL Grand Touring
®
Series bilstereo højttalere. 
Denne brugsvejledning er opbygget så installationen bliver så let og fejlfri 
som muligt. Den bør læses grundigt inden du går i gang. Kvittering og brugs-
vejledning bør opbevares et sikkert sted til eventuel senere brug.
Multi-element
Brugsvejledning
Dansk
VIGTIGT! 
En vellykket bilstereo-installation
forudsætter stor erfaring og kend-
skab til en række områder indenfor
mekanik og elektronik. Denne
vejledning kan kun give en generel
indføring i monteringen af JBL
Grand Touring Series multi-element
højttalere. De specifikke krav som
netop din bil stiller kan i sagens
natur ikke tages med. Hvis du ikke
føler at du har den nødvendige
erfaring, bør du ikke forsøge selv.
Kontakt din autoriserede JBL
forhandler om en professionel
installation.
HØJ MUSIK OG
HØRELSEN
Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre
varige høreskader og kan forhindre
dig i at høre trafikken. De lydtryk
som kan opnåes med JBL højttalere
i kombination med kraftige effekt-
forstærkere kan være skadelige
ved længere tids lytning. Vi an-
befaler et moderat niveau under
kørsel. JBL fralægger sig ethvert
ansvar for høreskader, legems-
skader eller materielle skader
forårsaget af brug eller misbrug af
dette produkt.
PAS PÅ VED HATTE-
HYLDEN
I visse biler kan benzintanken være
placeret direkte under hattehylden.
Før installationen, skal du sikre at
der er tilstrækkelig fri plads til højt-
taleren bag monteringsfladen!
RÅD OM INSTALLATION
• Brug altid beskyttelsesbriller når
du bruger værktøj.
• Sluk anlægget og alle bilens el-
apparater før installationen.
Batteriets minus (-) ledning
afmonteres.
• Vent med at pakke højttalerne ud
indtil lige før den endelige instal-
lation. Højttalere bør altid stilles
med forsiden opad. Forsøg aldrig
at tvinge en højttaler på plads.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig
fri afstand på begge sider af
monteringsfladen før du borer
huller eller monterer skruer.
Bemærk: Skruerne kan trænge
ind bag monteringsfladen.
• Bemærk benzinledning, bremse-
kabel, el-ledning og andet i
nærheden af den valgte monte-
ringsplads. Stor forsigtighed til-
rådes, når du borer eller skærer i
nærheden af disse ting.
• Inden du borer eller skærer, fjer-
nes tæppe eller vinyl omkring
pladsen med hobbykniv, så
materialet ikke sidder fast i sav
eller bor.
• Ved dørmontering må højttaleren
ikke være i vejen for vinduer og
tilhørende mekanik. Vinduer skal
kunne lukkes og åbnes frit. 
• Ved anden placering må bilens
tværstivere, handskerum, o.s.v.
ikke være i vejen.
• Højttalerne må ikke placeres
hvor der kan være risiko for fugt.
INSTALLATION
Figur 1. Montering af GTO426, GTO526, GTO626, GTO6526, GTO636, GTO6536,
GTO926, GTO936 eller GTO836 med medfølgende front.
Figur 2. Sådan modificeres GTO426 for installation med mindre end 4 skruer.
NB: Overflødige skruestyr vippes (helst med tang) frem og tilbage og tages
af som vist.
Rotate tweeter so it is angled toward the
listener using the UniPivot
™ 
(patent no. 6,002,780)
feature on the GTO526, GTO626, GTO6526, GTO926 and GTO8626.
Dansk
Diskanten drejes så den vinkles mod lytteren med Uni-Pivot (patentnr. 6.002.780) 
på GTO526, GTO626, GTO6526, GTO926 eller GTO8626.
INSTALLATION RÅD OG ADVARSLER
INSTALLATION
Figur 4. Montering af GTO626, GTO6526,
GTO636 og GTO6536 med medfølgende front.
Figur 6. Montering af GTO626 og GTO636 i 
standardudskæring.
Figur 3. Montering af GTO8626 og GTO6426.
NB: GTO8626 og GTO6426 er beregnet til brug 
sammen med bilens standardfronter. 
Derfor leveres de uden front.
NB: GTO326 monteres på lignende måde.
Rotate tweeter so it is angled toward the listener 
using the UniPivot
 (patent no. 6,002,780) feature 
on the GTO526, GTO626, GTO6526, GTO926 and GTO86
NB:  Med den medfølgende adaptor kan
GTO626 og GTO636 tilpasses forskellige 
165mm udskæringer. En passende adaptor-ring
fæstnes til køretøjet med de medfølgende
skruer. Højttaleren fæstnes til ringen med de
medfølgende skruer.
Figur 5. 
Montering af GTO6526 eller GTO6536 i 165 mm
standudskæring eller GTO626 eller GTO636 i 
160 mm standardudskæring.
Dansk
Diskanten på GTO526, GTO626, GTO6526, GTO926
og GTO8626 roteres så den vinkles mod lytteren
med Uni-Pivot (patentnr. 6.002.780).
SPECIFICATIONS 
Overensstemmelseserklæring
Vi,  Harman Consumer International
2, Route de Tours
F-75000 Château-du-Loir
Frankrig
erklærer hermed på eget ansvar at produkter som
beskrives i nærværende brugsvejledning overholder
følgende tekniske standarder:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Emmanuel Millot
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, Frankrig. 3/03
JBL Consumer Products
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
1.800.336.4JBL (4525) • FAX 1.516.682.3523 • www.jbl.com
© 2003 Harman International Industries, Incorporated
JBL is a registered trademark of 
Harman International Industries, Incorporated.
Part No. GTMEOM3/03
GTO326
GTO426
GTO526
GTO626
GTO6526
GTO636
GTO6536
GTO926
GTO936
GTO6426
GTO8626
GTO836
Type:
87 mm
100 mm
130 mm
160 mm 
165 mm 
160 mm
165 mm
150x225 mm
150x225 mm
100x150 mm
150x200 mm
200 mm 
2-vejs
2-vejs
2-vejs
2-vejs
2-vejs
3-vejs
3-vejs
2-vejs
2-vejs
2-vejs
(125x175 mm)
3-vejs
2-vejs
Impedans:
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm 
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
Effekthåndtering:
25 W RMS, 
35 W RMS, 
45 W RMS, 
60 W RMS, 
60 W RMS, 
60 W RMS, 
60 W RMS,
100 W RMS, 
100 W RMS,
40 W RMS,
60 W RMS,
110 W RMS,
75 W spids
105 W spids
135 W spids
180 W spids
180 W spids
180 W spids
180 W spids
300 W spids
300 W spids
120 W spids
180 W spids
330 W spids
Følsomhed 
(2,83V/1m):
89 dB
89 dB
89 dB
90 dB
90 dB
90 dB
90 dB
91 dB
91 dB
89 dB
90 dB
91 dB
Frekvensgang:
90 Hz – 21 kHz
90 Hz – 21 kHz
70 Hz – 21 kHz
55 Hz – 21 kHz
55 Hz – 21 kHz
55 Hz – 21 kHz
55 Hz – 21 kHz
50 Hz – 21 kHz
50 Hz – 21 kHz
75 Hz – 21 kHz
50 Hz – 21 kHz
50 Hz - 21 kHz
Monteringsdybde:
37 mm
54 mm
61 mm
54 mm
59 mm
54 mm
59 mm
83 mm
83 mm
47 mm
62 mm
74 mm
Udskæringsdybde:
85 mm
93 mm
120 mm
131 mm
143 mm
131 mm
143 mm
224x153 mm
224x153 mm
147x85 mm
183x126 mm
185 mm
VEDLIGEHOLDELSE
Højttalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. Brug aldrig rensemidler eller opløsningsmidler på fronter eller membraner.
Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti.
Dansk
Page of 4

Download JBL GTO 326 User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL GTO 326 User Guide / Operation Manual in PDF. GTO 326 user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL GTO 326 Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.