GTO 1504D (serv.man5) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

gto 1504d (serv.man5) user guide / operation manual
Model
GTO 1504D (serv.man5)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
374.82 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
gto-1504d-sm5.pdf
Date

Read JBL GTO 1504D (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

HARTELIJK BEDANKT
voor uw aankoop van een nieuwe subwoofer uit de 
Grand Touring
®
serie van JBL. Voor het installeren van 
subwoofers zijn vaak houtbewerkingsvaardigheden en 
ervaring met het uit elkaar halen en in elkaar zetten van 
auto-interieurs nodig. Als u niet over de benodigde ervaring of 
het gereedschap beschikt, laat uw subwoofer dan door een 
erkende JBL dealer installeren.
GRAND TOURING
®
SERIES
GTO804
GTO1002D
GTO1004D
GTO1202D
GTO1204D
GTO1502D
GTO1504D
car audio subwoofer
Handleiding
Nederlands
2
EEN BEHUIZING KIEZEN
Waarschuwing: het luisteren
naar harde muziek in een auto kan
uw gehoor permanent beschadigen
en verhinderen dat u het verkeer om
u heen hoort. Daarom verdient het
aanbeveling het volume tijdens het
rijden niet te hoog in te stellen. JBL
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor gehoorverlies, lichamelijk letsel
of beschadiging van bezittingen als
gevolg van gebruik of misbruik van
dit product.
De subwoofers van de Grand Touring
serie presteren het best in een kleine
gesloten, een basreflex- of een ge-
prefabriceerde bandpassbehuizing.
Installatie van het type "infinite baf-
fle" is bij de subwoofers van de GTO
serie weliswaar mogelijk, maar de
belastbaarheid van de subwoofer
wordt er aanzienlijk door verminderd,
aangezien er geen ingesloten lucht-
massa is die voorkomt dat de conus
van de luidspreker buiten zijn
begrenzing komt. Daarom raden we
deze installatievorm voor subwoofers
van de GTO serie af.
Houd bij de keuze van de behuizing
voor uw subwoofer rekening met het
soort muziek dat u wilt beluisteren,
de mate van versterking van de sub-
woofer en de beschikbare ruimte in
het voertuig.
Bij een gesloten behuizing kan de
beweging van de lagetonenluidspre-
ker het best worden gecontroleerd;
daarom kan een lagetonenluidspre-
ker in een gesloten behuizing meer
vermogen verwerken dan een lage-
tonenluidspreker in een ander type
behuizing. Gesloten behuizingen
leveren een nauwkeurigere geluids-
weergave dan andere typen behui-
zing, dus ze zijn geschikt voor alle
soorten muziek. De constructie van
een dergelijke behuizing is relatief
eenvoudig en er zijn veel geprefabri-
ceerde gesloten behuizingen ver-
krijgbaar. Een optimale gesloten
behuizing is altijd kleiner dan andere
(geoptimaliseerde) typen behuizing
voor een bepaalde luidspreker, dus
dit type neemt in een voertuig de
minste ruimte in beslag.
Open systemen bieden een hoger
rendement in het gebied van 40 – 50
Hz maar dat gaat ten koste van het
laagste octaaf (beneden 40 Hz) en
van de nauwkeurigheid en belast-
baarheid op de allerlaagste frequen-
ties. Als u een kleine versterker
gebruikt, levert een basreflexkast
meer basuitvoer bij minder vermo-
gen. Basreflexbehuizingen zijn ook
geschikt voor een reeks van muziek-
soorten. Omdat het volume van de
behuizing en de afmetingen van de
poort bij basreflexbehuizingen in een
specifieke verhouding tot de kenmer-
ken van de lagetonenluidspreker
moeten staan, moet de behuizing
exact volgens de geleverde specifi-
caties worden gebouwd. Er zijn wel-
iswaar geprefabriceerde basreflex-
kasten verkrijgbaar, maar het is niet
eenvoudig een passende geprefabri-
ceerde kast voor een bepaalde sub-
woofer te vinden. Als u een basre-
flexbehuizing kiest, raden wij u ten
sterkste aan deze door een erkende
JBL dealer te laten bouwen of uw
ontwerp door hen te laten controle-
ren, als u de behuizing zelf wilt bou-
wen. Een optimale basreflexbehui-
zing is altijd groter dan een optimale
gesloten kast voor dezelfde lageto-
nenluidspreker en neemt dus meer
ruimte in beslag in het voertuig.
Bandpassbehuizingen leveren vaak
het grootste vermogen van de ver-
schillende versterker-met-subwoof-
ercombinaties, ten koste van de nau-
wkeurigheid van de geluidsweerga-
ve. Als u boven alles een hoog SPL
(geluidsdrukniveau) wilt, kies dan
een bandpassbehuizing. Het ontwer-
pen van een bandpassbehuizing luis-
tert nauw; hierbij is een computer en
software voor het ontwerpen van be-
huizingen nodig. Wanneer u een
ervaren installateur kent, of zelf erva-
ring heeft met houtbewerking, kunt u
de bandpass behuizing overwegen
zoals beschreven in de ontwerpbijla-
ge die bij de woofer is gevoegd.
Gelukkig zijn er veel geprefabriceer-
de bandpasskasten verkrijgbaar, alle
geoptimaliseerd om zoveel mogelijk
vermogen uit een lagetonenluidspre-
ker te halen. Bandpassbehuizingen
kunnen betrekkelijk groot zijn en veel
ruimte in beslag nemen in een
voertuig.
De JBL Grand Touring Serie sub-
woofers zijn leverbaar in twee ver-
schillende configuraties: als dubbele
4 ohm spreekspoel of als dubbele 
2 ohm spreekspoel. Afhankelijk van
de gebruikte versterkers kunt u de
GTO subwoofers in enkele of meer-
voudige opstelling toepassen om het
vermogen van de versterkers te
maximaliseren. Ontwerp voor een zo
groot mogelijke versterkeruitvoer
een luidsprekersysteem met de
laagste impedantie waarbij uw
versterker veilig gebruikt kan
worden. Let bij het ontwerpen van
een subwoofersysteem op de
volgende punten:
1. Gebruik binnen één systeem nooit
verschillende subwoofers of
behuizingen. Subwoofers in dezelf-
de behuizing of aangestuurd door
dezelfde versterker dienen iden-
tiek te zijn. Niet bij elkaar passen-
de woofers en behuizingen kunnen
een pover resultaat van het sub-
woofer systeem opleveren.
2. De spoelen van een dubbele
spreekspoel kunnen in serie 
worden geschakeld, maar schakel
NOOIT afzonderlijke lagetonenluid-
sprekers in serie. 
3. Gebruik beide spoelen van een
dubbele spreekspoel ofwel in serie
ofwel parallel.
4. De meeste versterkers leveren
precies hetzelfde vermogen bij een
belasting van 4 ohm als bij een ste-
reobelasting van 2 ohm.
Neem bij het ontwerpen van een
subwoofersysteem dat een zo groot
mogelijk versterkervermogen moet
halen de volgende punten in acht:
1. De totale systeemimpedantie van
parallel geschakelde lagetonen-
luidsprekers:
Impedantie =
1
 1 
+
 1 
+
 1  ...
w
1
w
2
w
3
waarbij w staat voor de nominale
impedantie van de lagetonenluid-
spreker.
2. De totale systeemimpedantie 
van in serie geschakelde spreek-
spoelen (of lagetonenluid-
sprekers):
Impedantie = w
1
+ w
2
+ w
3
...
In de schema’s en rechts worden
parallel en in serie geschakelde luid-
sprekers afgebeeld.
3
Afbeelding 1. Parallelaansluiting
Afbeelding 2. Serieaansluiting
AANSLUITEN VAN DE SUBWOOFER
Nederlands
Verklaring van conformiteit
Wij, Harman Consumer Group International
2, route de Tours 
72500 Chateau-du-Loir
France
verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat de producten beschreven in deze
handleiding aan de volgende technische richtlijnen voldoen:
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
Klaus Lebherz
Harman Consumer Group International
Chateau-du-Loir, France  4/05
JBL Consumer Products 
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
516.255.4JBL (4525)  www.jbl.com
© 2005 Harman International Industries, Incorporated
JBL and Grand Touring are registered trademarks 
of Harman International Industries, Incorporated.
Part No. GTOSUBOM4/05
www.jbl.com
SPECIFICATIES
GTO804
GTO1002D
GTO1004D
GTO1202D
GTO1204D
GTO1502D
GTO1504D
8" Enkele 4 ohm
10" Dubbele 2 ohm 10" Dubbele 4 ohm 12" Dubbele 2 ohm 12" Dubbele 4 ohm 15" Dubbele 2 ohm 15" Dubbele 4 ohm
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Belastbaarheid, RMS
200 W
250 W
250 W
300 W
300 W
300 W
300 W
Belastbaarheid, Piek
800 W
1000 W
1000 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
Gevoeligheid (2,83 V/1 m) 91 dB
91 dB
91 dB
93 dB
93 dB
93 dB
93 dB
Frequentiebereik
30 Hz – 400 Hz
25 Hz – 400 Hz
25 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
Impedantie
4 ohms
4 ohms/1 ohm
8 ohms/2 ohms
4 ohms/1 ohm
8 ohms/2 ohms
4 ohms/1 ohm
8 ohms/2 ohms
Inbouwdiepte
112 mm
116 mm
116 mm
129 mm
129 mm
143 mm
143 mm
Inbouwdiameter
180 mm
234 mm
234 mm
285 mm
285 mm
342 mm
342 mm
Buitendiameter
210 mm
264 mm
264 mm
316 mm
316 mm
383 mm
383 mm 
Functies, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Page of 4
Display

Download JBL GTO 1504D (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL GTO 1504D (serv.man5) User Guide / Operation Manual in PDF. GTO 1504D (serv.man5) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL GTO 1504D (serv.man5) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.