CS 2164 - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

cs 2164 user guide / operation manual
Model
CS 2164
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
488.76 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
cs-2164.pdf
Date

Read JBL CS 2164 User Guide / Operation Manual online

CS2104
CS2105
CS2106
CS2164
CS3108
CS3110
CS3196
CS4196
MULTI-ELEMENT
BRUGSVEJLEDNING
www.jbl.com
The Official Brand of Live Music.
Dansk 
2
INSTALLATION RÅD OG ADVARSLER
TAK
fordi du valgte JBL CS Series
bilstereo højttalere. Denne
brugsvejledning er opbygget så
installationen bliver så let og fejlfri
som muligt. Den bør læses grundigt
inden du går i gang. Kvittering og
brugsvejledning bør opbevares et
sikkert sted til eventuel senere brug.
VIGTIGT! 
En vellykket bilstereo-installation
forudsætter stor erfaring og
kendskab til en række områder
indenfor mekanik og elektronik.
Denne vejledning kan kun give en
generel indføring i monteringen af
JBL CS Series multi-element højt-
talere. De specifikke krav som netop
din bil stiller kan i sagens natur ikke
tages med. Hvis du ikke føler at du
har den nødvendige erfaring, bør du
ikke forsøge selv. Kontakt din
autoriserede JBL forhandler om en
professionel installation.
HØJ MUSIK OG
HØRELSEN
Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre
varige høreskader og kan forhindre
dig i at høre trafikken. De lydtryk
som kan opnåes med JBL højttalere i
kombination med kraftige
effektforstærkere kan være
skadelige ved længere tids lytning.
Vi anbefaler et moderat niveau
under kørsel. JBL fralægger sig
ethvert ansvar for høreskader,
legemsskader eller materielle
skader forårsaget af brug eller
misbrug af dette produkt.
PAS PÅ VED HATTE-
HYLDEN
I visse biler kan benzintanken være
placeret direkte under hattehylden.
Før installationen, skal du sikre at
der er tilstrækkelig fri plads til
højttaleren bag monteringsfladen!
RÅD OM
INSTALLATION
• Brug altid beskyttelsesbriller når
du bruger værktøj.
• Sluk anlægget og alle bilens el-
apparater før installationen.
Batteriets minus (-) ledning
afmonteres.
• Vent med at pakke højttalerne ud
indtil lige før den endelige
installation. Højttalere bør altid
stilles med forsiden opad. Forsøg
aldrig at tvinge en højttaler på
plads.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig fri
afstand på begge sider af
monteringsfladen før du borer
huller eller monterer skruer.
Bemærk: Skruerne kan trænge ind
bag monteringsfladen.
• Bemærk benzinledning, bremse-
kabel, el-ledning og andet i
nærheden af den valgte
monteringsplads. Stor forsigtighed
tilrådes, når du borer eller skærer i
nærheden af disse ting.
• Inden du borer eller skærer, fjernes
tæppe eller vinyl omkring pladsen
med hobbykniv, så materialet ikke
sidder fast i sav eller bor.
• Ved dørmontering må højttaleren
ikke være i vejen for vinduer og
tilhørende mekanik. Vinduer skal
kunne lukkes og åbnes frit. 
• Ved anden placering må bilens
tværstivere, handskerum, o.s.v.
ikke være i vejen.
• Højttalerne må ikke placeres hvor
der kan være risiko for fugt.
3
INSTALLATION
Figur 3. Montering af CS2106 med
medfølgende front. 
Figur 5. Montering af CS2106 i
standardudskæring. 
Figur 2. Montering af CS2164.
NB: CS2164 er beregnet til brug 
sammen med bilens standardfronter. 
Derfor leveres den uden front.
scale = 30% of original
NB:  Med den medfølgende adaptor
kan CS2106 tilpasses forskellige 6"
udskæringer. En passende adaptor-
ring fæstnes til køretøjet med de
medfølgende skruer. Højttaleren
fæstnes til ringen med de
medfølgende skruer.
Figur 4. Montering af CS2106 i 
165 mm udskæring. 
Figur 1. Montering af højttaler med
medfølgende front.
Dansk 
Overensstemmelseserklæring
Vi, 
Harman Consumer Group International
2, route de Tours 
72500 Chateau du Loir
France
erklærer hermed på eget ansvar at produkter som beskrives i nærværende
brugsvejledning overholder følgende tekniske standarder:
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
Klaus Lebherz
Harman Consumer Group International
Chateau du Loir, France  7/05
JBL Consumer Products 
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
516.255.4JBL (4525)  www.jbl.com
JBL and Harman International are trademarks of Harman International
Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.
Part No. CSMEOM7/05
www.jbl.com
SPECIFIKATIONER 
CS2104
CS2105
CS2106
CS2164
CS2165
CS3108
CS3110
CS3196 CS4196
Type
4" 
5-1/4"
6-1/2" 
4" x 6"
165mm 
8" 
10" 
6" x 9"
6" x 9" 
2-vejs
2-vejs
2-vejs
2-vejs
2-vejs
3-vejs
3-vejs
4-vejs
4-vejs
Impedans 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm 
4 ohm
Effekt-
90 W spids,
90 W spids,
120 W spids,
90 W spids,
120 W spids,
210 W spids,
270 W spids,
210 W spids,
210 W spids,
håndtering
30 W RMS
30 W RMS 
40 W RMS
30 W RMS
40 W RMS 
70 W RMS 
90 W RMS
70 W RMS
70 W RMS
Følsomhed 
90 dB
91 dB
91 dB
90 dB
91 dB
91 dB
92 dB
91 dB
91 dB
(2,83V, 1m)
Frekvensgang  85 Hz – 20 kHz
70Hz – 20kHz
55 Hz – 20 kHz
75 Hz – 20 kHz
55 Hz – 20 kHz
50 Hz – 20 kHz
45 Hz – 20 kHz
50 Hz – 20 kHz
50 Hz – 21 kHz
Monterings-  
dybde
48 mm 
57 mm   
51 mm 
43 mm 
61 mm 
77 mm
107 mm
77 mm
77 mm
Udskærings-
dynde
91 mm
120 mm
131 mm
147 mm x 85 mm
145 mm
183 mm
234 mm
224 mm x 153 mm
224 mm x 153 mm
VEDLIGEHOLDELSE
Højttalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. Brug aldrig rensemidler eller opløsningsmidler på fronter eller membraner.
Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti.
Page of 4

Download JBL CS 2164 User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL CS 2164 User Guide / Operation Manual in PDF. CS 2164 user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL CS 2164 Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.