CENTURY C 530S (serv.man3) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

century c 530s (serv.man3) user guide / operation manual
Model
CENTURY C 530S (serv.man3)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
87.37 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
century-c-530s-sm3.pdf
Date

Read JBL CENTURY C 530S (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

AUTOMOTIVE SERIES
C520, C620, C930,
C530S, C630S, C220S
Bruksanvisning
Tack
för att Du valt en JBL produkt ur Century serien. Vi har gjort den
här manualen för att göra installationen så enkel och problemfri som
möjligt. Läs gärna igenom manualen helt innan Du börjar. Om Du, efter
att ha läst manualen, fortfarande känner Dig osäker på installationen,
låt en auktoriserad JBL installatör göra arbetet.
Spara ditt original kassakvitto
Ditt kassakvitto gäller som garantibevis. Spara denna handling
tillsammans med manualen och överblivna tillbehör, Du kan komma att
behöva dem senare.
Billjud när det är som bäst
Din JBL Century högtalare är byggd efter de noggranna krav som gett
JBL's högtalare inom hem och professionell mark dess goda rykte
Din nya Century högtalare är designad med den senaste tekniken för att
ge bra prestanda kombinerat med god ekonomi.
Korgen är gjord på ett nytt sätt där man sprutar en speciell polymer
plast med hög densitet i en form. Plasten har mycket högre inre
dämpning än de traditionella plåtkorgar som finns, så oönskade
vibrationer dämpas innan de når konen. Polymer plasten isolerar också
magnetkraften från att sprida sig till omgivningen. Detta gör att
högtalaren har fått lägre distorsion och högre verkningsgrad än
traditionellt.
Nästa generation Titanium diskant
En ny typ av Titanium diskant med neodymium magnet används till alla
koaxialerna. Denna nya diskant ger ett mycket öppet ljud och en
oslagbar linjäritet, sällan skådat i billjuds sammanhang.
JBL’s helt nya 2“ koaxial högtalare
En helt ny 2“ koaxial används till komponent satserna och till C930 samt
lös som C220s. Högtalaren är mycket kompakt och spelar i området 
500 Hz till över 20 kHz. Detta gör att det är mycket lätt att få en god
ljudbild i lyssningshöjd.
Installations tips och varningar
• Var försiktig så att Du inte borrar eller sågar i bilens slangar eller
ledningar. Undersök bakom paneler innan Du börjar bearbeta.
• Säkerställ att högtalaren verkligen får plats där Du hade tänkt Dig.
Vid dörr monteringar kontrollera att ingen del av fönstermekaniken tar
i, både i stängt och öppet läge. Kontrollera att eventuella fack och
luckor går fritt förbi utanför högtalaren.
• Montera inte högtalare eller delningsfilter så de kan bli blöta. Tänk på
att det kan rinna vatten mellan sidofönster och dörrens ytterplåt ner i
dörren.
• Dra sladdar så att de ej kläms eller kan fastna i rörliga delar.
• Ta för vana att ALLTID koppla loss jordkabeln från bilens batteri
innan arbetet påbörjas.
Varning!
På vissa bilar sitter bensintanken bakom baksätet. Kontrollera att
tillräckligt monteringsdjup finnes.
- Ta upp ett hål med 60 mm diameter.
- Placera högtalaren i hålet.
- Gänga på medföljande mutter bakifrån och dra 
åt tills högtalaren sitter fast.
Monteringsanvisning
Figur 1
MONTERING AV 2“ KOAXIAL
Specifications
C520
C620
C930
C530s
C630s
C220s
Size:
5.25"
6.5"
6x9
5.25"
6.5"
2"
Power handling:
80 Watts
90 Watts
100 Watts
80 Watts
90 Watts
50 Watts
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
160 Watts
180 Watts
200 Watts
160 Watts
180 Watts
100 Watts
peak
peak
peak
peak
peak
peak
Sensitivity:
90 dB
92 dB
93 dB
90 dB
92 dB
90 dB
(2.83V, 1m)
Freq. res.:
65Hz - 20kHz 60Hz - 20kHz 55Hz - 22kHz
65Hz - 22kHz 60Hz - 22kHz 500Hz - 22kHz
Norm lmp:
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
2 Ohm
Mounting depth:
64 mm
75 mm
94 mm
64 mm
75 mm
25 mm
(drop-in)
Mounting cutout:
113 mm
145 mm
Universal
133 mm
145 mm
60 mm
6x9
and 
and 
154x223 mm
60 mm
60 mm
Voice coil dia.:
30 mm
37 mm
37 mm
30 mm
37 mm
25 mm
JBL strävar efter att konstant utveckla sina produkter. Nya material, produktionsmetoder eller annan teknik
kan komma att göra att specifikationen ändras utan föregående varning.
MONTERING AV HÖGTALAREN MED GALLER
Figur 2
Monteringsring
Bil dörr
Galler
Observera!
Höj ej volymen över sådan nivå att du kan höra någon
form av missljud, antingen från en överstyrd förstärkare eller
högtalare.
För bästa prestanda och livslängd, bör Du välja en förstärkare som har
en något högre uteffekt än vad som borde krävas för att uppnå det
önskade ljudtrycket. Detta för att försäkra sig om att förstärkaren inte
överstyrs.
Varning! 
Ljudnivåer överstigande 120dB kan orsaka permanents
hörselskador. 
De ljudnivåer JBL högtalare kan åstadkomma överskrider säkra
gränser för lyssnande.
Vid lyssnande på dessa nivåer, använd hörselskydd eller sänk volymen.
JBL tar inget ansvar fär eventuella skador på människor eller materiel
som åstadkommits på grund av felaktigt bruk, eller installation, av
produkten.
KOPPLINGSCHEMA FÖR C530s, C630s, C220s
Figur 3
FÄRGKODER FÖR INKOPPLING TILL
DELNINGSFILTER ENLIGT FIGUR 3.
1-Koppla till RÖD
2-Koppla till SVART (samma som 3)
3-Koppla till SVART (samma som 2)
4-Koppla till GRÖN
5-Koppla till GUL
Förstärkare
Page of 4

Download JBL CENTURY C 530S (serv.man3) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL CENTURY C 530S (serv.man3) User Guide / Operation Manual in PDF. CENTURY C 530S (serv.man3) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL CENTURY C 530S (serv.man3) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.