CENTURY C 220S (serv.man3) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 4

Read JBL CENTURY C 220S (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

HUOM: 
Älä nosta äänenvoimakkuutta yli sen rajan, jossa toistoon
muodostuu säröä. Särö voi olla yliohjautuvasta vahvistimesta johtuvaa
signaalin säröä tai ylikuormittuneesta kaiuttimesta johtuvaa mekaanista
ääntä.
Parhaan toiston ja kaiuttimien luotettavuuden varmistamiseksi valitse
vahvistin, jonka antoteho on hiukan suurempi kuin toivotun
äänenvoimakkuuden tuottamiseen tarvittava teho. Tämä tehovara
varmistaa, että vahvistin ei yliohjaudu.
VAROITUS: 
Musiikin toistaminen yli 120 dB:n äänenvoimakkuudella
voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.
Tehovahvistimeen yhdistettynä JBL-kaiuttimilla saavutettava suurin
äänenvoimakkuuden taso voi ylittää jatkuvan kuuntelun turvallisen
tason. Kun kuuntelet suurella äänenvoimakkuudella, käytä
kuulosuojaimia tai laske äänenvoimakkuutta. 
VASTUU: 
JBL ei vastaa kaiuttimien vääränlaisesta käytöstä tai
väärästä asennuksesta johtuvista vahingoista.
C530S, C630S JA C220S KAIUTTIMIEN LIITÄNNÄT
Kuva 3
HUOMIOI JOHTIMIEN JA JAKOSUO-
TIMEN VÄRIKOODIT, KATSO KUVA 3
YLLÄ.
1. Kytke PUNAISEEN liitäntään 
2. Kytke MUSTAAN liitäntään (sama liitäntä kuin
johdin 3)
3. Kytke MUSTAAN liitäntään (sama liitäntä kuin
johdin 2)
4. Kytke VIHREÄÄN liitäntään
5. Kytke KELTAISEEN liitäntään
Vahvistin
Page of 4
Display

Download JBL CENTURY C 220S (serv.man3) User Guide / Operation Manual