BPX 1100.1 (serv.man8) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

bpx 1100.1 (serv.man8) user guide / operation manual
Model
BPX 1100.1 (serv.man8)
Pages
8
Size
922.53 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
bpx-11001-sm8.pdf
Date

Read JBL BPX 1100.1 (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

Bilstereo
Effektforstærker
Brugsvejledning
TAK
fordi du valgte en JBL Power Series bilstereo effektforstærker.
For det tilfælde at apparatet skal repareres under garanti, 
bedes du opbevare købsnota et sikkert sted til eventuel 
fremtidig brug.
Dansk
INSTALLATION
• Inden du borer eller skærer, fjernes
tæppe eller vinyl omkring pladsen
med hobbykniv, så materialet ikke sid-
der fast i sav eller bor.
• Ved kabelmontering, bør signalkabler
holdes væk fra strømkabler og højt-
talerkabler.
• Alle tilslutninger skal være korrekte
og stramme med nødvendig isolering.
• Ved udskiftning af sikring, benyttes
altid samme type og værdi som den
originale. Brug aldrig anden type eller
værdi.
VALG AF MONTERINGS-
STED TIL FORSTÆRKEREN
Forstærkere skal afkøles ved luftcirkula-
tion. Passende steder kan være under
et sæde (hvis forstærkeren ikke er i
vejen for sædets justeringsmekanik), i
bagagerum, eller et andet sted med
tilstrækkelig luftbevægelse til at afkøle
forstærkeren. Forstærkeren må ikke
monteres med kølefladen nedad, da
dette gør luftkøling umuligt.
Forstærkeren monteres så den ikke kan
rammes af passagerernes fødder eller
af genstande i bagageummet.
Forstærkeren monteres så den forbliver
tør - aldrig udenfor bilen eller i motor-
rummet. Med forstærkeren som
skabelon, afmærkes monteringshullerne
på monteringsfladen. Hullerne bores og
forstærkeren fæstnes til fladen med
skruer. 
Forstærkeren skal sidde forsvarligt fast.
STRØMTILSLUTNINGER
Power Series forstærkerne kan levere
ekstremt store effekter og kræver
kraftig, holdbar tilslutning til bilens elek-
triske system for at fungere optimalt.
Følgende råd bør overholdes:
Stelforbindelse
Forstærkerens stel (mærket GND)
forbindes til bilens metalchassis så tæt
på forstærkeren som muligt. Se tabellen
for mindste kabelstørrelse. Maling
skrabes af ved stedet og møtrik bruges
til at sikre tilslutningen.
Strømtilslutning
Ledning (se tabel for rette størrelse)
tilsluttes direkte til batteriets plus-
terminal. Sikringsholder monteres højst
45 cm fra batteriterminalen. 
Sikringen skal IKKE monteres endnu.
Kablet føres hen til forstærkeren og
forbindes til dens plus-terminal (mærket
BATT +). Husk at isolere åbningen hvis
kablet føres gennem metalflader.
Manglende beskyttelse af plus-ledning
kan blive årsag til brand i bilen. 
Når
kablet er placeret og tilsluttet, kan du
montere sikring.
NB: BPx2200.1 leveres med ekstern
150A sikring. Hvis denne forstærker
installeres med egen strømledning,
monteres denne sikring tæt på batteriet
som beskrevet ovenfor. Hvis flere
forstærkere er tilsluttet fordelerblok, bør
denne sikring monteres mellem
fordelerblok og BPx2200.1.
I alle tilfælde, SKAL en sikring monteres
højst 45 cm fra batteriterminalen.
Remote tilslutning
Forstærkerens Remote (REM) terminal
forbindes til headunits Remoteudgang
med kabel med diameter på mindst 
1 mm.
Højttalertilslutninger
Se installationsforslag på de næste
sider. Højttalerkabel skal være mindst
1,5 mm
2
i diameter.
Kabeloversigt
Forstærker-
Max.
Min.
model
Strømtræk
kabeldiameter
Px300.4
78 A
16 mm
2
Px600.2
78 A
16 mm
2
BPx500.1
50 A
10 mm
2
BPx1100.1
110 A
25 mm
2
BPx2200.1
190 A
2 x 25 mm
2
Disse anvisninger gælder ved kabel-
længder på 2,3 - 3,5 m. Ved længere 
afstande, anvendes kraftigere kabler.
Vigtig note: Hvis du installerer neonrør
(købes separat), SKAL de monteres før
de elektriske forbindelser til forstærk-
eren (se Installation af neonrør på 
side 7).
2
Dansk 
ADVARSEL: Spil aldrig så højt at
du ikke kan høre trafikken. Spil aldrig så
højt at det kan give permanent høre-
skade. Brug moderat niveau under
kørsel. JBL fralægger sig thvert ansvar
for høreskader, fysiske skader eller
materielle  skader som følge af brug
eller misbrug af dette produkt.
VIGTIGT: For optimal ydelse fra dine
JBL Power Series effektforstærkere,
bør installationen kun foretages af kvali-
ficerede personer. Denne brugsvejled-
ning kan kun give en generel forklaring
om installationen, ikke en detaljeret
instruktion til netop dit køretøj.
Hvis du ikke har det nødvendige værktøj
eller den fornødne erfaring, bør du ikke
gå i gang med installationen. Kontakt i
stedet din autoriserede JBL bilstereo-
forhandler angående en professionel
installation.
INSTALLATION - RÅD OG
ADVARSLER
• Brug altid beskyttelsesbriller når du
bruger værktøj.
• Sluk anlægget og alle bilens el-appa-
rater før installationen. Batteriets
minus (-) ledning afmonteres.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig fri
afstand på begge sider af monterings-
fladen før du borer huller eller
monterer skruer. 
Bemærk: Skruerne kan trænge ind
bag monteringsfladen.
• Bemærk benzinledning, bremsekabel,
el-ledning og andet i nærheden af den
valgte monterings-plads. Stor for-
sigtighed tilrådes, når du borer eller
skærer i nærheden af disse ting.
INSTALLATIONSFORSLAG - BPX MODELLER
Til højre vises flere installationsforslag
som vejledning ved subwoofermonter-
ing. Figur 1 - 3 viser JBL Power Series
subwooferforstærkere (BPx500.1,
BPx1100.1 og BPx2200.1) indstillet til 
2-kanals, brokoblet mono brug. (Se også
"Opsætning af udgang" på side 6).
NB: For overskueligheds skyld, viser
figurerne ikke strøm-, remote- og
indgangstilslutninger.
Hvis højttalersystemets nominelle
impedans er tæt på 2 ohm, bør man
afprøve både brokobling og parallel-
kobling for at se hvad der giver det
bedste resultat.
3
BPx Amplifier
(partial rear panel)
*
SEE MANUAL FOR PARALLEL CONNECTION
2 CHANNEL
BRIDGED
    PARALLEL
*
CH 1 
CH 2 
SPEAKER OUTPUTS
NEON
Subwoofer
Subwoofer
Set OUTPUT MODE
to 2CH/BR
(on input panel)
PARALLEL
2CH/BR
OUTPUT MODE
See “Setting the Crossover(s)” on page 6  
to adjust X-OVER controls
(on input panel)
12dB 24dB
32Hz 320Hz
FREQ
SLOPE
X-OVER
BPx Amplifier
(partial rear panel)
*
SEE MANUAL FOR PARALLEL CONNECTION
2 CHANNEL
BRIDGED
    PARALLEL
*
CH 1 
CH 2 
SPEAKER OUTPUTS
NEON
Subwoofer (less than 2 ohms)
Set OUTPUT MODE
to PARALLEL
(on input panel)
PARALLEL
2CH/BR
OUTPUT MODE
See “Setting the Crossover(s)” on page 6  
to adjust X-OVER controls
(on input panel)
12dB 24dB
32Hz 320Hz
FREQ
SLOPE
X-OVER
jumper
Figur 1. JBL Power Series 
subwooferforstærkeren er 
indstillet til 2-kanals til brug 
med to subwoofere.
Figur 2. JBL Power Series 
subwooferforstærkeren er 
indstillet til brokobling til brug
med een subwoofer. Denne 
indstilling bruges kun hvis 
højttalersystemets nominelle
impedans er mindst 2 ohm.
BPx Amplifier
(partial rear panel)
*
SEE MANUAL FOR PARALLEL CONNECTION
2 CHANNEL
BRIDGED
    PARALLEL
*
CH 1 
CH 2 
SPEAKER OUTPUTS
NEON
Subwoofer (2 ohms or greater)
Set OUTPUT MODE
to 2CH/BR
(on input panel)
PARALLEL
2CH/BR
OUTPUT MODE
See “Setting the Crossover(s)” on page 6  
to adjust X-OVER controls
(on input panel)
12dB 24dB
32Hz 320Hz
FREQ
SLOPE
X-OVER
Dansk 
Indstil OUTPUT MODE
til 2CH/BR
(på indgangspanel)
BPx Forstærker
(udsnit af bagside)
Se Delefilterindstilling på side 6
for delefilterjustering
(på indgangspanel)
Subwoofer
Subwoofer
Indstil OUTPUT MODE
til 2CH/BR
(på indgangspanel)
BPx Forstærker
(udsnit af bagside)
Subwoofer (mindst 2 ohm)
Se Delefilterindstilling på side 6
for delefilterjustering
(på indgangspanel)
Indstil OUTPUT MODE
til PARALLEL
(på indgangspanel)
BPx Forstærker
(udsnit af bagside)
Subwoofer (mindre end 2 ohm)
Se Delefilterindstilling på side 6
for delefilterjustering
(på indgangspanel)
Figur 3. JBL Power Series 
subwooferforstærkeren er 
indstillet til paralleldrift til brug 
med een subwoofer. Denne 
indstilling bruges kun hvis 
højttalersystemets nominelle 
impedans er mindre end 2 ohm.
NB: Kortslutningsbøjle monteres
mellem plus-terminalerne.
4
INSTALLATIONSFORSLAG - PX600.2
JBL Px600.2 effektforstærkeren kan 
indstilles til stereo eller mono brug som
vist i figur 4 -5.
NB: For overskueligheds skyld, viser 
figurerne ikke strøm-, remote- og
indgangstilslutninger.
Px600.2
(rear panel)
POWER
FUSES
GND
REM
BATT 
SPEAKER OUTPUTS
BRIDGED
STEREO
Px600.2
L
R
NEON
NEON
Subwoofer (4 ohms or greater)
Set MODE to LP;
INPUT MODE to MO
(on input panel)
X-OVER
ST
INPUT
MODE
MODE
SLOPE
MO
12dB 24dB
FLAT HP
LP
32Hz 320Hz
FREQ
See “Setting the Crossover(s)”
on page 6 to set FREQ and SLOPE
 For Stereo or Mono signals, use 
both L/R inputs
Px600.2
(rear panel)
POWER
FUSES
GND
REM
BATT 
SPEAKER OUTPUTS
BRIDGED
STEREO
Px600.2
L
R
NEON
NEON
R Speaker
L Speaker
Set MODE to FLAT; 
INPUT MODE to ST
(on input panel)
X-OVER
ST
INPUT
MODE
MODE
SLOPE
MO
12dB 24dB
FLAT HP
LP
32Hz 320Hz
FREQ
FREQ and SLOPE have no effect
Figur 4. JBL Px600.2 forstærkeren
er indstillet til stereo ved tilslutning
til et par fuldtonehøjttalere.
Figur 5. JBL Px600.2 forstærkeren
er indstillet til brokobling (mono) 
til brug med een subwoofer. 
Denne indstilling bruges kun 
når subwooferens nominelle
impedans er mindst 4 ohm.
Dansk 
Indstil MODE til FLAT;
INPUT MODE til ST
(på indgangspanel)
FREQ og SLOPE har ingen virkning
Px600.2
(bagside)
H højttaler
V højttaler
Indstil MODE til LP;
INPUT MODE til MO
(på indgangspanel)
Se Delefilterindstilling på side 6 om
justering af FREQ og SLOPE
Ved Stereo eller Mono signal, bruges
begge indgange (L og R)
Px600.2
(bagside)
Subwoofer (mindst 4 ohm)
Page of 8
Display

Download JBL BPX 1100.1 (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL BPX 1100.1 (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. BPX 1100.1 (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BPX 1100.1 (serv.man8) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.