SCS 300 SAT (serv.man5) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

scs 300 sat (serv.man5) user guide / operation manual
Model
SCS 300 SAT (serv.man5)
Pages
8
Size
145.27 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-300-sat-sm5.pdf
Date

Read JBL SCS 300 SAT (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

Nederlands
SCSSAT300
SURROUND CINEMA
LUIDSPREKERS
HANDLEIDING
®
DE SET OMVAT
DANK U VOOR HET KIEZEN VAN JBL
JBL is al meer dan vijftig jaar
betrokken bij alle aspecten
van muziek en film, zowel
opname als reproductie, bij
live uitvoeringen en bij het
afspelen van opnamen thuis,
op uw werk en onderweg.
Wij zijn er van overtuigd dat
het door u gekozen JBL sys-
teem u in alle opzichten het
plezier zal verschaffen dat u
beoogt en dat u – wanneer u
extra audioapparatuur voor
uw auto, huis of kantoor
nodig heeft, wederom voor
JBL zult kiezen.
Wij vragen u even de moeite
te nemen uw product op
www.jbl.com te registreren.
Dan kunnen wij u op de
hoogte houden van de
nieuwste ontwikkelingen en
krijgen we tevens een beter
inzicht in de wensen van
onze klanten en zo producten
ontwikkelen die daarmee in
overeenstemming zijn.
JBL Consumenten Producten
Eén satelliet voor gebruik als links,
rechts surround of surround achter
luidspreker. Muurbeugel. Tafelstand.
Eén luidsprekerkabel van 12 m.
2
    1.5 – 1.8m
   5 – 6 ft
Nederlands
LUIDSPREKER OPSTELLING
FRONT 
LUIDSPREKERS
SURROUND 
LUIDSPREKERS
De SCSSAT300 luidspreker is
ontwikkeld voor toepassing
als zelfstandige luidspreker
of in een paren om een 5.1
kanalen home theater op te
waarderen naar een 6.1 of 7.1
kanalen systeem, aangeslo-
ten op een geschikte recei-
ver of versterker met proces-
sor. De luidspreker is identiek
aan de satellietluidsprekers
die bij de JBL SCS260.5 en
SCS260.6 systemen zijn gele-
verd, en kunnen onderling in
front rechts of links, surround
rechts of links dan wel sur-
round achter links en rechts
worden uitgewisseld.
Hoewel de beste resultaten
worden verkregen bij toepas-
sing van de SCSSAT300
wordt gebruikt in een JBL
SCS home theater systeem,
is toepassing in de surround
kanalen van de meeste sys-
temen mogelijk.
De front luidsprekers dienen
op dezelfde onderlinge af-
stand te staan als de afstand
tot de luisteraar. Tevens die-
nen ze ongeveer op de oor-
hoogte van de luisteraar te
staan, en mogen iets naar de
luisteraar toegekeerd zijn.
Twee van de surround luid-
sprekers worden iets achter
de luisterpositie opgesteld en
‘kijken’ in het ideale geval
naar elkaar, op een iets hoger
niveau dan de oren van de
luisteraar. Wanneer dat niet
mogelijk is, plaats ze dan
naar voren gericht tegen de
wand achter de luisteraar.  
Wanneer dat niet mogelijk is
kunnen ze naar voren gericht
opgesteld worden tegen de
wand achter de luisterposi-
tie. De achterwand is tevens
de juiste plaats voor het
opstellen van de surround
achter luidsprekers in een 7.1
kanalen systeem. De sur-
round achter luidspreker in
een 6.1 kanalen systeem
dient opgesteld te worden
tegen de wand achter de
luisterpositie, gericht naar de
front luidsprekers. De sur-
round luidsprekers mogen
niet zelf opvallen. Experimen-
teer met de opstelling tot u
een diffuus en omringend
geluid heeft bereikt dat het
hoofdsignaal in de front luid-
sprekers ondersteunt.
Het is niet nodig en zelfs niet
wenselijk de surround luid-
sprekers op het luistergebied
te richten. Zij dienen recht
vooruit af te stralen om zo het
gewenste effect te bereiken.
Alternatieve opstelling voor surround luidsprekers en
opstelling voor surround achter luidsprekers.
Opstelling van surround achter luidspreker in een 6.1 systeem.
3
Nederlands
+
MONTAGEMOGELIJKHEDEN
Op een plank.
Tegen de wand. Muur-
beugels zijn bijgeleverd.
Op de extra leverbare stands.
Behandel de bedrading als
beschreven op pagina 5. Leid
de beide draden door de
gaten in de stand. Let daarbij
op de juiste polariteit door de
positieve ader (+) door het
linker gat en de negatieve (-)
door het rechter gat te lei-
den. Druk de rode aansluiting
in en steek het blanke draa-
deinde in het gaatje onder de
rode dop. Laat de dop los en
trek zacht aan de draad om
te controleren of deze vast
zit. Doe hetzelfde met de
negatieve aansluiting.
Draai de grote schroef in het
bovenste en de kleine in het
onderste schroefgat.
BEVESTIGEN VAN DE TAFELSTAND AAN 
DE LUIDSPREKER
Trek de draad voorzichtig
strak en schroef de tafel-
stand met de beide schroe-
ven op de achterzijde van de
luidspreker als aangegeven.
4
Belangrijk voor uw veilig-
heid: 
alleen de gebruiker is
verantwoordelijk voor de
juiste keuze en toepassing
van het montagemateriaal en
voor de juiste montage van
de muurbeugels, inclusief
maar daartoe niet beperkt, de
keuze van steunen die het
gewicht kunnen dragen en de
juiste montage van de muur-
beugel. JBL weigert elke
aansprakelijkheid voor de
keuze van materiaal en/of
wijze van monteren. Volg de
aanwijzingen bij de beugel en
voor de montage nauwgezet
op. Heeft u vragen of bent u
er niet zeker van dat u het
zelf kunt, neem dan contact
op met uw JBL leverancier.
Stap 1: draai de grote moer
los en verwijder deze.
Gebruik zonodig het bijgele-
verde staafje
als hefboom
door het in één van de gaten
in de buitenrand van de moer
te steken.
Stap 2: trek nu het kogelge-
wricht
£
uit de bevesti-
gingsplaat
¢
. Doe dat zo
recht mogelijk om beschadi-
ging of afbreken van de lip-
pen te voorkomen.
Stap 3: schuif de moer
op
het kogelgewricht
£
met de
zijde met schroefdraad naar
de kogel. Draai de metalen
moer
¡
helemaal tegen de
kogel met schroefdraad
£
met de sterrevet van de kogel
afgekeerd. Kijk naar de teke-
ning om te zien hoe deze drie
delen ten opzichte van elkaar
staan.
Stap 4: schroef het kogelge-
wricht
£
in de opening met
schroefdraad
§
op de ach-
terzijde van de satelliet luid-
spreker
tot deze in deze
opening
§
goed vastzit,
maar NIET te vast daar dan
de schroefdraad
§
bescha-
digd kan raken. Dergelijke
schade valt niet onder de
garantie!
Stap 5: Draai de metalen
moer
¡
met de sterrevet
zijde tussen de metalen moer
¡
en de achterzijde van de
satelliet luidspreker
vast
met een passende punttang
tot deze stevig tegen de ach-
terzijde van de luidspreker
zit en zo de kogel en het
draadeinde
£
en de luid-
spreker
bijeen houdt.
Nadat de metalen moer
¡
geheel is aangedraaid kan
deze geringe sporen op de
achterzijde van de satelliet
luidspreker 
achterlaten,
maar deze worden geheel
afgedekt door de metalen
moer
¡
.
Stap 6: monteer de bevesti-
gingsplaat
¢
tegen de wand
– bij een tussenwand op een
steunbalk – met vier passende
hout- of muurschroeven 
van minimaal 3 cm lengte. 
Bij een tussenwand goed
opletten of de schroeven in
een steunbalk komen en niet
alleen in het plaatwerk.
Wanneer de beugels aan een
tussenwand worden beves-
tigd dienen daartoe ge-
schikte muurankers of spe-
ciale gipswand schroeven
gebruikt te worden.
WANDMONTAGE
1
2
3
4
8
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Nederlands
Page of 8

Download JBL SCS 300 SAT (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SCS 300 SAT (serv.man5) User Guide / Operation Manual in PDF. SCS 300 SAT (serv.man5) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 300 SAT (serv.man5) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.