SCS 20 (serv.man4) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

scs 20 (serv.man4) user guide / operation manual
Model
SCS 20 (serv.man4)
Pages
10
Size
238.69 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-20-sm4.pdf
Date

Read JBL SCS 20 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
H A N D L E I D I N G
COLLECTIE:
SCS 10
(230V)
SCS 20
(230V)
TOEPASSING: Op realistische wijze weergeven van live-opnamen en
muziek in huis, dankzij de toonaangevende techniek van JBL.
SATELLIETTYPE: Tweeter met titaanlaminaat conus, gesloten luidsprekerkast.
TYPE SUBWOOFER: Basreflex
POORT ONTWERP: Freeflow™ afgerond
PROFESSIONELE REFERENTIE: Cinema Loudspeaker Series
®
MODEL-
NUMMER:
SCS 10
SCS 20
NEDERLANDS
I N H O U D   V A N   D E   S E T   S C S 1 0
Vier satellieten voor links,
rechts en surround.
Muurbeugels.
Eén centrum luidspreker met
voet en afdekplaat. Om de
afdekplaat aan te brengen, eerst
de rubber voetjes verwijderen.
Actieve Subwoofer.
2
Al meer dan 50 jaar is JBL
actief in alle aspecten van het
opnemen en weergeven van
muziek en film, live en in de
studio, voor reproductie thuis,
onderweg, of op kantoor.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
JBL-systeem dat u hebt
gekozen, u alle plezier zal
verschaffen dat u ervan
verwacht, en dat u, mocht u
erover denken aanvullende
audioapparatuur te kopen voor
thuis, onderweg, of op kantoor,
u opnieuw voor JBL zult kiezen.
JBL Consumer Products
WIJ DANKEN U VOOR UW KEUZE VOOR J B L
Twee luidsprekerkabels van 
6 meter voor het aansluiten van
de receiver op de subwoofer.
Twee luidsprekerkabels van 
4,5 meter voor het aansluiten
van de subwoofer op de front
luidsprekers.
Drie kabels van 12 meter voor
het aansluiten van de receiver
op de linker en rechter achter
satelliet en de centrum
luidspreker.
I N H O U D   V A N   D E   S E T   S C S 2 0
Vier satellieten voor links,
rechts en surround.
Muurbeugels.
Eén centrum luidspreker met
voet en afdekplaat. Om de
afdekplaat aan te brengen, eerst
de rubber voetjes verwijderen.
Actieve Subwoofer.
Twee luidsprekerkabels van 
6 meter voor het aansluiten van
de receiver op de subwoofer.
Twee luidsprekerkabels van 
4,5 meter voor het aansluiten
van de subwoofer op de front
luidsprekers.
Drie kabels van 12 meter voor
het aansluiten van de receiver
op de linker en rechter achter
satelliet en de centrum
luidspreker.
NEDERLANDS
3
1.52 – 1.83m
(5 – 6 ft.)
0 – 0.61m (0 – 2 ft.)
Subwoofer
Surround luidsprekers
Front luidsprekers
De afstand tussen de front
luidsprekers dient even groot te
zijn als die van de front luid-
sprekers tot de luisterpositie.
Zij dienen ongeveer op
oorhoogte van de luisteraar
geplaatst te worden en kunnen
zonodig op de luisterpositie
gericht worden.
De centrum luidspreker dient
iets achter de linker en rechter
front luidspreker te worden
opgesteld en wel zo dat deze
zich niet meer dan 60 cm boven
of onder de tweeters van de
linker en rechter front luid-
sprekers bevindt. Vaak is het
praktisch om de centrum
luidspreker boven op de
televisie te plaatsen, als
afgebeeld. Gebruik de
bijgeleverde voet om deze op
de luisteraar te richten. 
De twee surround luidsprekers
dienen iets achter de
luisterpositie en liefst iets naar
elkaar gericht opgesteld te
worden. Stel ze ook iets hoger
dan de oren van de luisteraar
op. Is dit niet mogelijk, monteer
ze dan achter de luidsterpositie
tegen de wand en richt ze naar
voren. De surround luid-
sprekers mogen niet
overheersen. Experimenteer
met de positie tot u een perfect
surround weergave heeft,
passend bij die van de front
luidsprekers.
De lage frequenties die door de
subwoofer worden weerge-
geven, bezitten nauwelijks of
geen richting, waardoor deze
luidspreker op elke geschikte
plaats in de kamer opgesteld
kan worden. Het meeste bas
krijgt u wanneer de subwoofer
in een hoek wordt geplaatst
van dezelfde muur als die
waartegen de front luid-
sprekers zijn opgesteld. Zoek
de juiste plaats voor de
subwoofer door deze telkens
op een andere plaats in de
kamer te zetten. Zet de
subwoofer vervolgens op die
plaats waar de basweergave
optimaal is.
Centrum luidspreker
O P S T E L L E N   V A N   D E   L U I D S P R E K E R S
NEDERLANDS
4
O P S T E L M O G E L I J K H E D E N
Satellieten en Surrounds
Op een schap.
Montage tegen de wand
Tegen de wand. Muurbeugels
zijn bijgevoegd.
Op extra leverbare stands
(TS 1).
Is dat niet mogelijk, gebruik
dan geschikte wandankers.
Strip het uiteinde van de luid-
sprekerkabel en draai de
draadjes in elkaar. Zie voor-
beeld. Luidsprekers en
versterkers hebben overeen-
komende (+) en (-) aansluitingen. 
De meeste producenten van
luidsprekers en elektronica,
waaronder JBL, gebruiken rood
voor de (+) en zwart voor de (-).
De (+) van de luidspreker is
voorzien van een streep. Het is
belangrijk om de beide
luidsprekers identiek aan te
sluiten: (+) van de luidspreker
aan de (+) van de versterker en
(-) van de luidspreker naar (-)
van de versterker. Worden de
luidsprekers niet als aange-
geven aangesloten (‘uit fase’),
dan zal het laag vaag en het
stereobeeld onduidelijk klinken.
Ondanks de komst van
meerkanaals surround
geluidssystemen blijft het
aansluiten van alle luidsprekers
in uw systeem met de juiste
polariteit nog steeds belangrijk
om de juiste sfeer en richting
van het programmamateriaal te
garanderen.
AANSLUITEN VAN DE LUIDSPREKERS
Tips voor het aansluiten
van de luidsprekers
NEDERLANDS
Schroef de wandplaat op de
voet. Niet te vast aandraaien.
Bevestig de plaat tegen de
wand. De beugels dienen
indien mogelijk zo geplaatst te
worden dat de schroeven in
ene houten balk zitten. 
De cliënt is zelf verantwoorde-
lijk voor de keuze en juiste
montage van bevestigings-
materiaal dat in elke doe-
het-zelf zaak verkrijgbaar is.
Page of 10

Download JBL SCS 20 (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SCS 20 (serv.man4) User Guide / Operation Manual in PDF. SCS 20 (serv.man4) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 20 (serv.man4) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.