ESC 333 Sub (serv.man2) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

esc 333 sub (serv.man2) user guide / operation manual
Model
ESC 333 Sub (serv.man2)
Pages
16
Size
341.33 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
esc-333-sub-sm2.pdf
Date

Read JBL ESC 333 Sub (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

TM
®
ESC333
Eenvoudige
installatie-
handleiding
dank u
voor het kopen van een JBL product. Al meer dan 50
jaar is JBL actief op het gebied van muziek- en filmopname,
filmreproductie en live optreden tot het afmixen van opnames die u
thuis, in de auto of op kantoor af kunt spelen.
Wij zijn er van overtuigd dat het JBL systeem dat u heeft gekozen in
alle opzichten aan uw verwachtingen zal voldoen - en dat u, mocht u
opnieuw audio-apparatuur gaan aanschaffen voor thuis, auto of
werk, wederom voor JBL zal kiezen.
JBL Consumenten Producten
-2-
Declaration of Conformity
Kongevejen 194B 
DK-3460 Birkerød
DENMARK
declare in own responsibility, that the products described
in this owner's manual are in compliance with technical
standards:
EN 55 013/6.1990
EN 55 020/6.1988
EN 55 022/6.1993
EN 60 065/1994
EN 60 555-2-3/1987/88
Steen Michaelsen
Birkerød. DENMARK. 1/97
Steen Michaelsen
Birkerød, DENEMARKEN 6/99
Verklaring van conformiteit
Kongevejen 194B
DK-3460 Birkerød
DENEMARKEN
verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de
producten die in deze gebruikershandleiding
worden beschreven, voldoen aan de volgende
technische normen:
EN 55 013/6.1990
EN 55 020/6.1988
EN 55 020/6.1993
EN 60 065/1994
EN 60 555-2-3/1987/88
-3-
De ESC333 heeft twee unieke
gebruiksvriendelijke functies:
automatische in- en
uitschakeling en automatische
selectie van de digitale ingang.
De automatische
inschakelfunctie schakelt de
ESC333 in zodra er een op de
digitale ingangen aangesloten
bron (bijvoorbeeld een DVD- of
CD-speler met een digitale
uitgang of een ander apparaat
met een coaxiale of optische
digitale uitgang) wordt
ingeschakeld of zodra de
eenheid die op de laatst
gebruikte analoge ingang is
aangesloten, geluid begint door
te geven.
Wanneer u digitale ingangen
gebruikt, kan de automatische
inschakeling worden geactiveerd
door één van de aangesloten
digitale bronnen in te
schakelen, bijvoorbeeld een
DVD-speler of CD-speler met een
digitale uitgang. Wanneer u
analoge ingangen gebruikt (TV
of AUX), is de automatische
inschakelfunctie alleen
beschikbaar voor het apparaat
waar als laatste naar geluisterd
is voordat de ESC333 werd
uitgeschakeld. Om naar het
andere apparaat te kunnen
luisteren, moet de ingang van
de ESC333 met de hand worden
geselecteerd met behulp van de
knop Input op het product en op
de afstandsbediening, waardoor
de automatische selectie van de
digitale ingang wordt
gedeactiveerd totdat de ESC333
wordt uitgeschakeld.
De automatische
uitschakelfunctie schakelt de
eenheid uit vijf minuten nadat
alle op de digitale ingangen
aangesloten bronnen zijn
uitgeschakeld en het apparaat
dat op de geselecteerde analoge
ingang is aangesloten
gedurende die tijd geen geluid
meer heeft doorgegeven.
De automatische selectie van de
digitale ingang selecteert
automatisch de bron die op de
digitale ingangen is aangesloten
wanneer die bron wordt
ingeschakeld. Als deze digitale
eenheid wordt uitgeschakeld en
er geen andere bron aan staat,
schakelt de ESC333 zichzelf na
vijf minuten uit.
Als de analoge bron die was
geselecteerd voordat de digitale
bron werd ingeschakeld, nog
steeds speelt, schakelt de
ESC333 terug naar deze bron.
Wanneer er een digitale bron
wordt ingeschakeld en als
ingang wordt geselecteerd,
wordt bij het inschakelen van
een bron die is aangesloten op
de andere digitale ingang pas
van bron gewisseld als het
aanvankelijk geselecteerde
digitale apparaat wordt
uitgeschakeld.
Deze twee functies kunnen
alleen worden gebruikt als u de
ESC333 niet met de hand in- of
uitschakelt en niet met de hand
een ingangsbron selecteert.
Zodra u een van deze selecties
met de hand verricht, worden de
automatische functies als volgt
gedeactiveerd:
1.  Als de ESC333 met de hand
wordt uitgeschakeld, wordt deze
pas vijf minuten nadat de op de
ESC333 aangesloten bron is
uitgeschakeld, automatisch weer
ingeschakeld. Tijdens deze vijf
minuten kan de ESC333 via het
voorpaneel of via de
afstandsbediening worden
ingeschakeld.
2.  Als een ingangsbron met de
hand geselecteerd wordt, blijft
de automatische bronselectie
gedeactiveerd totdat de ESC333
wordt uitgeschakeld.
3.  Als een van de twee op de
digitale ingangen van de ESC333
aangesloten apparaten wordt
ingeschakeld en de ingang door
de ESC333 wordt geselecteerd,
kan het apparaat dat op de
andere digitale ingang van de
ESC333 is aangesloten pas
automatisch worden
geselecteerd wanneer het al
geselecteerde digitale apparaat
wordt uitgeschakeld.
Belangrijk
Automatische in- en uitschakeling en automatische selectie 
van de digitale ingang
-4-
• Compleet Dolby* Digital
huisbioscoopgeluidssysteem
met eigen voedingsbron en
vijf satellietluidsprekers,
subwoofer, afstandsbediening
en ingebouwde versterking
(alleen TV toevoegen!).
• Dolby Digital (AC-3*, 5.1
kanaal), Dolby Pro Logic*,
inclusief Phantom en 3-Stereo
en stereoluistermodi.
• Automatische in- en
uitschakeling.
• Automatische bronschakeling
voor de digitale ingangen.
• Twee digitale (één optische
en één coaxiale) ingangen en
twee analoge ingangen.
• Magnetisch afgeschermde
tweewegmicrosatellieten met
hogetonenluidsprekers van
titaniumlaminaat en
gemeenschappelijke voicing
voor alle vijf kanalen, en een
naar de vloer gerichte 8"
subwoofer.
• Compressiefunctie voor 's
nachts luisteren zonder
onverwachte en storende
luide passages.
• Alle versterking en regelaars
zijn in de subwoofer
gemonteerd, zodat er geen
afzonderlijke regeleenheid
nodig is.
• Kan op afstand worden
bediend via een extern 'oog'
dat bij het centerkanaal of
afzonderlijk kan worden
gemonteerd, zodat de
subwoofer verborgen kan
worden.
Eigenschappen
Bass
Treble
Delay
Level
0 dB
Test
Adjustment
Late Night
Power
Mute
Surround 
Mode
Input
+
+
+
Volume
Digitale coax-ingangskabel en
analoge RCA-ingangskabel.
Vijf satellieten voor links,
rechts, center en surround.
Actieve subwoofer.
Bijgesloten
JBL luidsprekerkabels. Ver-
lengkabel XC300, lengte 
3 meter.
Voet voor horizontale opstelling
van de center luidspreker.
Sensor voor afstandsbediening
en tweezijdig plakband wordt
bijgeleverd.
Afstandsbediening.
Page of 16
Display

Download JBL ESC 333 Sub (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL ESC 333 Sub (serv.man2) User Guide / Operation Manual in PDF. ESC 333 Sub (serv.man2) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL ESC 333 Sub (serv.man2) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.