EC 35 (serv.man2) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

ec 35 (serv.man2) user guide / operation manual
Model
EC 35 (serv.man2)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
383.89 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
ec-35-sm2.pdf
Date

Read JBL EC 35 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

Suomi 
E30, E60, E80, E90
NORTHRIDGE
E SERIES
®
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Suomi
1.5 m–1.8 m
MALLI: E30
KAIUTTIMIEN SIJOITUS
Kaiuttimien oikea sijoitus on
erittäin tärkeää, jotta
äänimaisema toistuisi mahdol-
lisimman luonnollisena. Näiden
ohjeiden perusteella löydät
kaiuttimillesi parhaan paikan,
joten noudata niitä mahdolli-
simman tarkasti. Vähäiset
poikkeamat ohjeista eivät
kuitenkaan vähennä 
kuuntelunautintoasi.
tuja, joten voit asettaa ne
turvallisesti television lähelle.
Etukaiuttimet
Kaiuttimissa ja vahvistimessa
on toisiaan vastaavat positiivi-
set (+) ja negatiiviset (–) liitän-
nät. On tärkeää kytkeä kaikki
kaiuttimet samalla tavalla:
kaiuttimen positiivinen napa (+)
vahvistimen positiiviseen
napaan (+) ja kaiuttimen nega-
tiivinen napa (–) vahvistimen
negatiiviseen napaan (–).
Vääränlaisesta kytkennästä
aiheutuva ”vaihevirhe” johtaa
vaisuun sointiin, ponnettomaan
bassontoistoon ja huonoon
stereovaikutelmaan.
Kierrä aluksi liittimen värillistä
vaippaa auki, kunnes vaippa ei
enää peitä keskitapin läpi
ulottuvaa reikää. Työnnä
kaiutinjohdon paljaaksi kuorittu
pää reiän läpi ja kiristä johto
tiukasti paikoilleen kiertämällä
vaippa tukevasti kiinni.
Vaipan keskellä oleva reikä on
tarkoitettu niinsanotulle
banaaniliittimelle.
Eurooppalaisia CE-säännöksiä
noudattaen nämä reiät on
tukittu muovitulpalla valmistuk-
sen yhteydessä. Jos aiot
käyttää banaaniliittimiä, sinun
pitää ensin poistaa mainitut
suojatulpat. Älä poista tulppia,
mikäli käytät tuotetta alueella,
jossa  eurooppalaiset CE-
säännökset ovat voimassa.
KAKSOISJOHDOTUS
Kaksoisjohdotus edellyttää yhtä
vahvistinta ja kahta
kaiutinkaapeliparia. Poistamalla
oikosulkutangot saat käyttöösi
kaksi itenäistä jakosuodinpiiriä.
Kytke kukin neljästä johtimesta
omaan liittimeensä.
Jos käytät yksöisjohdotusta,
jätä oikosulkutangot paikoilleen
ja kytke vain yksi kaapelipari
(kaksi johdinta) ylempään
liitinpariin.
Kaksoisjohdotuksen kytkennät
–        +
–        +
–        +
Vahvistin
Korkeat taajuudet
Matalat taajuudet
KAIUTTIMIEN KYTKENNÄT
–     +
–    +
–       +
Viritinvahvistimen kaiutinlähdöt
VASEN
VASEN
OIKEA
OIKEA
–       +
MALLIT: E60, E80, E90
Surround-kaiuttimet
Suomi 
MALLI: E30
Voit asentaa pakkaukseen
kuuluvat tarrakiinnitteiset
kumityynyt kaiuttimien
pohjalevyn kulmiin suojataksesi
huonekalujasi naarmuuntu-
miselta.
MALLIT:
E60, E80, E90
Näihin kaiutinmalleihin on val-
miiksi asennettu neljä
kumitassua, jotta ne on helppo
sijoittaa sileälle lattiapinnalle
kuten klinkkeri tai parketti.
Pakkauksessa on lisäksi neljä
metallipiikkiä siltä varalta, että
kaiuttimet sijoitetaan maton
päälle. Piikkien tehtävänä on
nostaa kaiutin irti pehmeästä
lattiapinnasta, jotta siitä ei
aiheudu haitallista vaimennusta.
Aloita piikkien asentaminen
kääntämällä kaiutin varovasti
kyljelleen (ei etu- eikä takalevyn
varaan) pehmeälle alustalle,
joka ei naarmuta kaiuttimen pin-
taa. Kierrä piikit kumitassujen
keskellä oleviin, kierteillä
varustettuihin reikiin. Kierrä
piikit pohjaan asti, jotta kaiutin
pysyy vakaasti pystyssä.
ÄLÄ KOSKAAN siirrä kaiutinta
liu’uttamalla, jotta jaluspiikit,
kumitassut ja/tai puinen
kaiutinkotelo eivät vaurioidu.
Nosta sen sijaan kaiutin ensin
irti alustastaan ja kanna se
uuteen sijoituspaikkaansa.
VAROITUS: Lattiakaiuttimen
painopiste on korkealla, joten se
saattaa kellahtaa kumoon lattian
täristessä, kallistettaessa tai
tönittäessä kaiutinta tai sen
ollessa sijoitettuna sopimat-
tomaan paikkaan. Jos epäilet
tällaista vaaraa, ankkuroi kaiutin
sen takana olevaan seinään
käyttäen vastaavia menetelmiä
ja tarvikkeita kuin kirjahyllyn tai
muun seinälle asennettavan
esineen kiinnityksessä. Asiakas
vastaa itse siitä, että asennus
tehdään oikein ja siinä
käytetään sopivia tarvikkeita.
VIANETSINTÄ
Mistään kaiuttimesta ei
kuulu ääntä:
• Tarkista, onko viritinvahvisti-
men/vahvistimen virta kytketty
päälle ja onko ohjelmalähde
toistotilassa.
• Varmista, että viritinvahvistin/
vahvistin toimii moitteettomasti.
Yhdestä kaiuttimesta ei
kuulu ääntä:
• Tarkista, että viritinvahvisti-
men/vahvistimen kanavata-
sapaino on säädetty oikein.
• Tarkista kaikki viritinvahvisti-
men/vahvistimen ja kaiuttimien
väliset johdot ja kytkennät.
• Varmista, etteivät paljaat
johtimet koske toisiinsa tai
vääriin liittimiin aiheuttaen
oikosulun.
• Varmista, että kaikki johdot on
kytketty asianmukaisesti.
Varmista myös, että mikään
johto ei ole hankautunut,
leikkautunut tai muuten
viottunut.
• Jos järjestelmä on Dolby*
Digital- tai DTS
®
-toimintatilassa,
varmista viritinvahvistimen/
prosessorin asetuksista, että
kyseinen kaiutin on käytössä.
• Kytke kaikista järjestelmän lait-
teista virta pois päältä ja vaihda
kyseisen kaiuttimen paikkaa
toimivan kaiuttimen kanssa.
Kytke virrat takaisin päälle ja
tutki siirtyikö vika kaiuttimen
mukana toiseen kanavan vai
esiintyykö vika edelleen
samassa kanavassa.
Jälkimmäisessä tapauksessa
ongelma on todennäköisesti
viritinvahvistimessa/vahvisti-
messa, joten ota selvää jatkotoi-
menpiteistä sen käyttöohjekir-
jasta. Jos ongelma siirtyi
kaiuttimen mukana, ota yhteyttä
JBL-kauppiaaseen tai lue
lisäohjeita verkkosivuiltamme
osoitteesta www.jbl.com.
Järjestelmä toimii hiljaisilla
äänenvoimakkuuksilla, mutta
kytkeytyy pois päältä
voimakkuutta nostettaessa:
• Tarkista kaikki viritinvahvisti-
men/vahvistimen ja kaiuttimien
väliset johdot ja kytkennät.
• Varmista, että kaikki tarvittavat
johdot on kytketty asianmukai-
sesti. Varmista myös, että
mikään johto ei ole hankautunut,
leikkautunut tai muuten
viottunut.
• Jos järjestelmässä on
käytössä enemmän kuin yksi
pääkaiutinpari, tarkista viritin-
vahvistimen/vahvistimen vähim-
mäisvaatimus impedanssisovi-
tuksen suhteen.
Bassoääniä ei kuulu tai
niiden toisto on vaimea:
• Varmista, että vasemman ja
oikean kaiutintulon kytkennän
napaisuus (+ ja –) on oikea.
• Harkitse aktiivisen subwoofe-
rin kytkemistä äänentoistojär-
jestelmään digitaalisia ”.1”-sur-
round-formaatteja varten.
Surround-kaiuttimista ei
kuulu ääntä:
• Tarkista kaikki viritinvahvisti-
men/vahvistimen ja kaiuttimien
väliset johdot ja kytkennät.
Varmista, että kaikki tarvittavat
johdot on kytketty asianmukai-
sesti. Varmista, että mikään
johto ei ole hankautunut, leik-
kautunut tai muuten viottunut.
• Varmista, että viritinvahvistin/
vahvistin ja sen surround-
toiminnot ovat kunnossa.
• Varmista, että katselemassasi
elokuvassa tai televisio-ohjel-
massa on surround-järjestelmän
mukainen ääniraita. Jos näin ei
ole, kokeile jotain paremmin
soveltuvaa viritinvahvistimen/
vahvistimen surround-toiminta-
tilaa.
• Jos järjestelmä on Dolby
Digital- tai DTS-toimintatilassa,
varmista viritinvahvistimen/
vahvistimen asetuksista, että
surround-kaiuttimet ovat
käytössä.
• Varmista, että DVD-soitin ja
DVD-levy tukevat valittua Dolby
Digital- tai DTS-toimintatilaa.
Tarkista lisäksi, että olet
aktivoinut kyseisen toimintatilan
sekä DVD-soittimen että DVD-
levyn valikoista.
Vakuutus standardien täyttämisestä
Harman Consumer International
2, route de Tours 
72500 Chateau-du-Loir
France
Vakuutamme omalla vastuullame, että tässä omis-
tajan käsikirjassa kuvattu tuote täyttää seuraavat
tekniset standardit:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Gary Mardell
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, France 2/03
Suomi
TEKNISET TIEDOT
* Dolby Laboratories -yrityksen omistama tavaramerkki
DTS on Digital Theater Systems, Inc. -yrityksen omistama rekisteröity
tavaramerkki.
** Vahvistimen suurin tehosuositus on valittu siten, että se takaa järjes-
telmälle sopivan pelivaran satunnaisia voimakkaita signaalihuippuja
varten. Emme suosittele jatkuvaa kuuntelua suurimmalla tehotasolla.
Pidätämme oikeuden ominaisuuksien ja teknisten tietojen muutoksiin
ilman eri ilmoitusta. 
Ulkomitoissa on huomioitu etukankaat ja kumitassut, mutta ei 
jalustapiikkejä.
© 2003 Harman International Industries, Incorporated 
JBL on Harman International Industries, Inc. -yrityksen omistama rekisteröity tavaramerkki
Part No.350038-001
PRO SOUND COMES HOME
JBL Consumer Products, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 
2, route de Tours, 72500 Chateau-du-Loir, France
800.336.4JBL (4525) (USA only)  www.jbl.com
E30
Kuvaus
2-tie, 170 mm, hyllyasennus
Vahvistimen 
suurin tehosuositus**
125 W
Tehonsieto
(jatkuva/huippu)
70 W / 280 W
Sovitus
8 ohmia
Herkkyys (2,83 V / 1 m)
88 dB
Taajuusvaste (-3 dB)
50 Hz – 20 kHz
Rajataajuus
4 000 Hz
Diskanttielementti
19 mm, titaanilaminoitu
kalotti, magneettisuojattu
Keskialue-elementti
Ei
Bassoelementti
170 mm, PolyPlas™, 
magneettisuojattu
Etulevy
Alhainen difraktio,
IsoPower™
Refleksiaukko
FreeFlow™-tyyppinen
Jakosuodinkytkentä
Straight-Line Signal Path™
(SSP)
Liitäntä
Kultapinnoitettu viisiosainen
liitäntä, kaksoisjohdotus
mahdollinen
Mitat (K x L x S)
383 mm x 255 mm x 318 mm
Paino
7,5 kg
E60
Kuvaus
3-tie, 200 mm, lattia-asennus
Vahvistimen 
suurin tehosuositus**
175 W
Tehonsieto
(jatkuva/huippu)
90 W / 360 W
Sovitus
8 ohmia
Herkkyys (2,83 V / 1 m)
90 dB
Taajuusvaste (-3 dB)
40 Hz – 20 kHz
Rajataajuudet
1 000 Hz, 4 000 Hz
Diskanttielementti
19 mm, titaanilaminoitu
kalotti, magneettisuojattu
Keskialue-elementti
100 mm, PolyPlas™, 
magneettisuojattu
Bassoelementti
200 mm, PolyPlas™, 
magneettisuojattu
Etulevy
Alhainen difraktio,
IsoPower™
Refleksiaukko
FreeFlow™-tyyppinen
Jakosuodinkytkentä
Straight-Line Signal Path™
(SSP)
Liitäntä
Kultapinnoitettu viisiosainen
liitäntä, kaksoisjohdotus
mahdollinen
Mitat (K x L x S)
927 mm x 250 mm x 311 mm
Paino
15,8 kg
E80
Kuvaus
3-tie, 2 x 170 mm, 
lattia-asennus
Vahvistimen 
suurin tehosuositus**
175 W
Tehonsieto
(jatkuva/huippu)
100 W / 400 W
Sovitus
8 ohmia
Herkkyys (2,83 V / 1 m)
91 dB
Taajuusvaste (-3 dB)
38 Hz – 20 kHz
Rajataajuudet
300 Hz, 4 000 Hz
Diskanttielementti
19 mm, titaanilaminoitu
kalotti, magneettisuojattu
Keskialue-elementti
100 mm, PolyPlas™, 
magneettisuojattu
Bassoelementti
2 x 170 mm, PolyPlas™,
magneettisuojattu
Etulevy
Alhainen difraktio,
IsoPower™
Refleksiaukko
FreeFlow™-tyyppinen
Jakosuodinkytkentä
Straight-Line Signal Path™
(SSP)
Liitäntä
Kultapinnoitettu viisiosainen
liitäntä, kaksoisjohdotus
mahdollinen
Mitat (K x L x S)
927 mm x 213 mm x 349 mm
Paino
19,1 kg
E90
Kuvaus
3-tie, 2 x 200 mm, 
lattia-asennus
Vahvistimen 
suurin tehosuositus**
175 W
Tehonsieto
(jatkuva/huippu)
110 W / 440 W
Sovitus
8 ohmia
Herkkyys (2,83 V / 1 m)
91 dB
Taajuusvaste (-3 dB)
36 Hz – 20 kHz
Rajataajuudet
300 Hz, 4 000 Hz
Diskanttielementti
19 mm, titaanilaminoitu
kalotti, magneettisuojattu
Keskialue-elementti
100 mm, PolyPlas™, 
magneettisuojattu
Bassoelementti
2 x 200 mm, PolyPlas™,
magneettisuojattu
Etulevy
Alhainen difraktio,
IsoPower™
Refleksiaukko
FreeFlow™-tyyppinen
Jakosuodinkytkentä
Straight-Line Signal Path™
(SSP)
Liitäntä
Kultapinnoitettu viisiosainen
liitäntä, kaksoisjohdotus
mahdollinen
Mitat (K x L x S)
1 024 mm x 250 mm x 381 mm
Paino
21,9 kg
Page of 4

Download JBL EC 35 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL EC 35 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in PDF. EC 35 (serv.man2) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL EC 35 (serv.man2) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.