E 50 (serv.man10) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

e 50 (serv.man10) user guide / operation manual
Model
E 50 (serv.man10)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
66.65 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
e-50-sm10.pdf
Date

Read JBL E 50 (serv.man10) User Guide / Operation Manual online

E30, E50, E60, E80, E90,
E100, EC35
NORTHRIDGE
E SERIES
®
HANDLEIDING
5 – 6 ft.
(1.5m–1.8m)
MODEL: E30, E50
Als front luidsprekers
MODELLEN: E60, E80, E90, E100
Als surround luidsprekers
MODEL: EC35
(0–0,6m)
LUIDSPREKEROPSTELLING
Optimale opstelling van de
luisprekers is een belangrijke
factor in het krijgen van het
juiste resultaat. Onderstaande
aanbevelingen helpen u de
goede opstelling te vinden en
gebruik ze als een leidraad.
Kleine afwijkingen zullen uw
luisterplezier niet bederven.
MODELLEN: E30,
E50, E60, E80,
E90, E100
MODEL: EC35
Luidsprekers en elektronica
zijn beide voorzien van iden-
tieke (+) en (-) aansluitingen.
Het is belangrijk beide luid-
sprekers identiek aan te
sluiten: (+) op de luidspreker
aan (+) op de versterker en (-)
op de luidspreker aan (-) op de
versterker. ‘Uit fase’ aansluiting
geeft een vaag stereobeeld en
zwak laag. Het is niet
schadelijk voor de apparatuur.
Schroef de gekleurde luid-
sprekerklem los tot de opening
vrij komt, steek het blanke
draadeinde in de opening en
draai de klem stevig vast. Het
gat in het midden van de klem
is geschikt voor
banaanstekkers.
BI-WIRING
Voor bi-wiring zijn één ver-
sterker en twee stel kabels
nodig. Door de doorverbind-
ingstrip tussen de aansluitin-
gen te verwijderen kunnen de
vier aansluitingen afzonderlijk
worden gebruikt met vier aders
in totaal.
Voor gebruik van één kabel met
twee aders laat u de
doorverbindingstrips op hun
plaats en verbindt u de boven-
ste aansluitingen met de ver-
sterker.
Bi-wire Aansluitingen
MODEL: E30
De bijgeleverde zelfklevende
rubber voetjes kunnen op de
hoeken van de onderzijde wor-
den geplakt om de kast te
beschermen.
MODELLEN: E60,
E80, E90
Deze modellen hebben vier
rubber pootjes waarmee ze op
een gladde ondergrond kunnen
worden geplaatst, zoals een
tegel- of parketvloer. Vier meta-
len spikes zijn bedoeld voor
opstelling op een tapijt, om de
luidspreker te ontkoppelen van
de vloer en ongewenste dem-
ping te voorkomen. Om de
spikes aan te brengen legt u de
luidspreker op zijn zij (niet op
voor- of achterzijde) op een
zachte ondergrond. Elke spike
kan in het hart van het rubber
pootje worden geschroefd.
Draai alle spikes geheel in om
een goede stabiliteit te krijgen.
NOOIT de luidspreker verschui-
ven om beschadiging van de
spikes of de kast zelf te voorko-
men. Til de luidspreker altijd op
wanneer u deze wilt verplaat-
sen.
WAARSCHUWING:
Vloerluidsprekers (kolom)
hebben een hooggelegen
zwaartepunt en kunnen
gemakkelijk omvallen wanneer
er tegenaan gestoten wordt. In
sommige gevallen is het
daarom verstandig de luid-
spreker op één of andere
manier aan de wand te bevesti-
gen, of te beveiligen tegen
omvallen, net als b.v. een
boekenkast. De gebruiker is
altijd zelf verantwoordelijk voor
een juiste en veilige opstelling.
–        +
–        +
–        +
Amplifier
High Frequency
Low Frequency
Receiver Luidspreker 
Uitgangen
–     +
Centrum
Centrum
–                +
–     +
–    +
–       +
Receiver Luidspreker Uitgangen
Links
Links
Rechts
Rechts
–       +
LUIDSPREKERAANSLUITINGEN
PROBLEMEN
Wanneer geen van de
luidsprekers geluid geeft:
• Controleer of de
versterker/receiver aan staat
en of een bron gekozen is en
speelt.
• Controleer of de
versterker/receiver correct is
bediend.
Geen geluid uit één luid-
spreker:
• Controleer de balansrege-
laar van uw versterker/recei-
ver
• Controleer alle kabels en
aansluitingen tussen verster-
ker/receiver en luidsprekers.
• Controleer de kabels en de
aansluitingen op kortsluiting.
• Controleer of wel alle kabels
verbonden zijn en niet
beschadigd.
• In Dolby
®
of DTS
®
controle-
ren of de versterker/proces-
sor wel goed is ingeregeld.
• Schakel alle apparatuur uit
en verwissel de niet wer-
kende luidspreker met een
wel werkende. Schakel dan
weer in en luister of dezelfde
luidspreker weer niet doet of
dat het weer hetzelfde kanaal
is dat niet werkt. Is het het-
zelfde kanaal dan is er geen
signaal op dat kanaal; is het
dezelfde luidspreker, dan is
daar iets mee mis. Raadpleeg
dan uw leverancier of kijk op
www.jbl.com voor informatie.
Het systeem speelt alleen
zacht en schakelt uit
zodra het harder wordt
gezet:
• Controleer alle kabels tussen
versterker/receiver en de luid-
sprekers.
• Controleer of alle kabels wel
verbonden zijn en niet
beschadigd.
• Wordt meer dan één stel
luidsprekers gebruikt, contro-
leer dan of de totale impedan-
tie niet beneden het minimum
voor de versterker/receiver
komt.
Er is weinig of geen laag:
• Controleer of de polariteit (+
en -) van de linker en rechter
luidsprekers niet is verwis-
seld.
• Overweeg eventueel een
subwoofer toe te voegen bij
een .1 surround systeem.
Geen geluid uit de sur-
round luidsprekers:
• Controleer alle bekabeling
tussen de versterker/receiver
en de luidsprekers. Controleer
of alles aangesloten is en of
de kabels niet zijn bescha-
digd.
• Controleer of de surround
instellingen op de versterker
correct zijn gemaakt.
• Controleer of de film die u
draait wel een surround
opname is. Zo niet, kijk dan of
de versterker misschien
andere surround functies
heeft die u kunt gebruiken.
• In Dolby Digital of DTS con-
troleren of de versterker/pro-
cessor zo is geconfigureerd
dat de surround kanalen wer-
ken.
• Controleer de DVD-speler en
de aansluitingen om er zeker
van te zijn dat deze de juiste
eigenschappen heeft om de
gewenste Dolby Digital of DTS
functie mogelijk te maken en
dat de juiste functie ook is
gekozen in zowel het menu
van de speler als dat van de
disc.
Verklaring van conformiteit
Wij, Harman Consumer International
2, Route de Tours
72500 Château-du-Loir
France
verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat de pro-
ducten beschreven in deze handleiding aan de vol-
gende technische richtlijnen voldoen:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Gary Mardell
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, France 8/03
E30
E50
E60
E80
E90
E100
EC35
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
2-weg 170 mm
3-weg 200 mm 
3-weg 200 mm 
3-weg dubbel 170 mm
3-weg dubbel 200 mm 
3-weg dubbel 250 mm  3-weg dubbel 133 mm 
boekenplank
horizontaal/verticaal
vloerstaand
vloerstaand
vloerstaand
vloerstaand
centrum
spiegelbeeldig boekenplank
Max. aanbevolen
Max. aanbevolen
Max. aanbevolen
Max. aanbevolen 
Max. aanbevolen
Max. aanbevolen
Max. aanbevolen
versterkervermogen** versterkervermogen** versterkervermogen** versterkervermogen** versterkervermogen** versterkervermogen** versterkervermogen**
125W
175W
175W
200W
225W
250W
150W
Belastbaarheid
Belastbaarheid
Belastbaarheid
Belastbaarheid
Belastbaarheid
Belastbaarheid
Belastbaarheid
(continu/piek)
(continu/piek)
(continu/piek)
(continu/piek)
(continu/piek)
(continu/piek)
(continu/piek)
70W/280W
90W/360W
90W/360W
100W/400W
110W/440W
125W/500W
75W/300W
Nominale impedantie
Nominale impedantie
Nominale impedantie
Nominale impedantie
Nominale impedantie
Nominale impedantie Nominale impedantie
8 ohm
8 ohm
8 ohm
8 ohm
8 ohm
8 ohm
8 ohm
Gevoeligheid (2.83V/1m) Gevoeligheid (2.83V/1m) Gevoeligheid (2.83V/1m) Gevoeligheid (2.83V/1m) Gevoeligheid (2.83V/1m) Gevoeligheid (2.83V/1m) Gevoeligheid (2.83V/1m)
88 dB
90 dB
90 dB
91 dB
91 dB
91 dB
91 dB
Frequentiebereik
Frequentiebereik
Frequentiebereik
Frequentiebereik
Frequentiebereik
Frequentiebereik
Frequentiebereik
(–3 dB)
(–3 dB)
(–3 dB)
(–3 dB)
(–3 dB)
(–3 dB)
(–3 dB)
50 Hz – 20 kHz
45 Hz – 20 kHz
40 Hz – 20 kHz
38 Hz – 20 kHz
36 Hz – 20 kHz
33 Hz – 20 kHz
75 Hz – 20 kHz
Wisselfrequentie(s)
Wisselfrequentie(s)
Wisselfrequentie(s)
Wisselfrequentie(s)
Wisselfrequentie(s)
Wisselfrequentie(s)
Wisselfrequentie(s)
4000 Hz
800 Hz, 3200 Hz
1000 Hz, 4000 Hz
300 Hz, 4000 Hz
300 Hz, 4000 Hz
1000 Hz, 5000 Hz
800 Hz, 3200 Hz
Tweeter
Tweeter
Tweeter
Tweeter
Tweeter
Tweeter
Tweeter
19 mm titanium
19 mm titanium
19 mm titanium
19 mm titanium
19 mm titanium
19 mm titanium
19 mm titanium
laminaten dome,
laminaten dome,
laminaten dome,
laminaten dome,
laminaten dome,
laminaten dome,
laminaten dome,
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
Middentoner
Middentoner
Middentoner
Middentoner
Middentoner
Middentoner
Middentoner
n.v.t.
100mm PolyPlas,™
100mm PolyPlas,™
100mm PolyPlas,™ 
100mm PolyPlas,™ 
100mm PolyPlas,™
75mm PolyPlas,™
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
Woofer
Woofer
Woofer
Woofer
Woofer
Woofer
Woofer
170mm PolyPlas,™ 
200mm PolyPlas,™ 
200mm PolyPlas,™
Dubbele 170mm 
Dubbele 200mm 
Dubbele 250mm 
Dubbele 133mm 
afgeschermd
afgeschermd
afgeschermd
PolyPlas,™ afgeschermd PolyPlas,™ afgeschermd PolyPlas,™ afgeschermd PolyPlas,™ afgeschermd
Baffle
Baffle
Baffle
Baffle
Baffle
Baffle
Baffle
Lage diffractie, 
Lage diffractie, 
Lage diffractie, 
Lage diffractie, 
Lage diffractie, 
Lage diffractie, 
Lage diffractie, 
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
Poort
Poort
Poort
Poort
Poort
Poort
Poort
FreeFlow™ toelopend
Dubbele 
FreeFlow™ toelopend
FreeFlow™ toelopend
FreeFlow™ toelopend
FreeFlow™ toelopend FreeFlow™ toelopend
FreeFlow™ toelopend
Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk
Straight-Line
Straight-Line
Straight-Line Straight-Line Straight-Line Straight-Line
Straight-Line
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Aansluitingen
Aansluitingen
Aansluitingen
Aansluitingen
Aansluitingen
Aansluitingen
Aansluitingen
Verguld, 5-weg,  
Verguld, 5-weg,  
Verguld, 5-weg,  
Verguld, 5-weg,  
Verguld, 5-weg,  
Verguld, 5-weg,  
Verguld, 5-weg,  
bi-wiring
bi-wiring
bi-wiring
bi-wiring
bi-wiring
bi-wiring
bi-wiring
Afmetingen (H x B x D) Afmetingen (H x B x D) Afmetingen (H x B x D) Afmetingen (H x B x D) Afmetingen (H x B x D) Afmetingen (H x B x D) Afmetingen (H x B x D)
381 x 213 x 305mm
292 x 445 x 311mm
927 x 251 x 305mm
927 x 213 x 343mm
1022 x 251 x 368mm
1067 x 311 x 368mm
185 x 558 x 264mm
Gewicht per stuk
Gewicht per stuk
Gewicht per stuk
Gewicht per stuk
Gewicht per stuk
Gewicht per stuk
Gewicht per stuk
7,4 kg
11,4 kg
15,9 kg
18,2 kg
21,8 kg
25 kg
10 kg
TECHNISCHE GEGEVENS
© 2003 Harman International Industries, Incorporated 
JBL is a registered trademark of Harman International Industries, Incorporated.
Part No.350038-002
PRO SOUND COMES HOME
JBL Consumer Products, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 
2, route de Tours, 72500 Chateau-du-Loir, France
800.336.4JBL (4525) (USA only)  www.jbl.com
* Handelsmerk van Dolby Laboratories
DTS is een geregistreerd handelsmerk van Digital Theater Systems,
Inc.
** Het maximum aanbevolen versterkervermogen biedt nog voldoende
reserve voor een enkele piek in de weergave. Wij raden voortdurend
gebruik op dat maximum vermogen af.
Wijzigingen in uitvoering en specificatie voorbehouden.
Page of 4
Display

Download JBL E 50 (serv.man10) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL E 50 (serv.man10) User Guide / Operation Manual in PDF. E 50 (serv.man10) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL E 50 (serv.man10) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.