DSC 1000 (serv.man11) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

dsc 1000 (serv.man11) user guide / operation manual
Model
DSC 1000 (serv.man11)
Pages
30
Size
977.46 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
dsc-1000-sm11.pdf
Date

Read JBL DSC 1000 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

DSC 1000
DIGITAL 
SIMPLY CINEMA
BRUGSVEJLEDNING
®
DSC 1000 Controller
DANSK
INDHOLDSFORTEGNELSE
Introduktion
Side
Velkomst 
1
Vigtige råd og advarsler 
2
Funktioner på forsiden 
3
Informations-Display 
4
Tilslutninger på bagsiden 
5
Fjernbetjening 
6
Vigtige informationer 
8
Om manualen 
8
Kompatible disctyper 
8
DVD regionskoder 
8
Batterier og fjernbetjening 
8
DSC Systemtilslutning 
Side
Tilslutning af Controller til Subwoofer 
9
Tilslutning af Controller til Satellithøjttalere 
9
Antennetilslutning 
10
TV-, Audio- og strømtilslutning 
11
TV og Aux tilslutninger 
11
Strømtilslutning 
11
Basisfunktioner 
Side
Basisbetjening 
12
Afspilningsfunktioner 
12
Næste/forrige nummer/kapitel/titel 
12
Hurtig søgning/afspilning 
12
Stillbilledefunktioner (kun DVD) 
12
Langsom gengivelse (kun DVD) 
12
Surroundfunktioner 
13
Systemopsætning 
Side
Standardindstillinger 
14
Opsætningsmenu 
14
Systemindstillinger 
14
Displaysprog 
14
Tekstsprog 
14
Displayslukning 
14
Status slukning 
14
Forældrekontrol 
14
PBC til VCD 
15
Skærmbillede 
15
Kameravinkelsymbol 
15
Lydindstillinger 
15
Filmens sprog 
15
Dynamik 
15
Lydjustering 
15
Tidsforsinkelse 
15
Tonekontroller 
15
Basniveau 
15
Diskantniveau 
15
DVD lydformat 
15
Lydjusteringer 
15
Tidsforsinkelse 
15
Niveaujusteringer 
15
Videoindstillinger 
16
Videojustering 
16
Testbillede 
Side
Testbillede 
17
TV-justering med Testbillede 
17
DVD Menu 
Side
Status menu 
18
Player menu 
18
Info-display 
18
Programmering 
18
Radio menu 
Side
Flytning af forvalgte stationer 
19
Indstilling af forvalgte stationer 
19
Sletning af forvalgte stationer 
19
RDS stations-ID 
20
Surround og radio 
20
TV menu, Aux menu, Digital In menu 
Side
TV menu 
21
Aux menu 
21
Digital menu 
21
Surroundoversigt 
22
DVD sprogkoder 
Side
Sprogkoder 
23
Fejlsøgning 
Side
Fejlsøgning 
24
Ordforklaringer 
Side
Ordforklaringer 
26
Specifikationer 
Side
Specifikationer 
27
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Consumer Group International
2, route de Tours 
72500 Château-du-Loir
France
Gary Mardell
JBL,
Harman Consumer Group International
France, 07/04
erklærer hermed på eget ansvar at produktet
som beskrives i nærværende brugsvejledning
overholder følgende tekniske standarder:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
EN 60065-1:1998
EN 50013/A14:1999
EN 50020/A14:1999
EN 55022:1998
EN 61000-3-2/A14:2000
EN 61000-3-3/1:1995
DANSK
1
TAK
Fordi du valgte et JBL Digital Simply
Cinema System. Dette avancerede
anlæg rummer alt hvad der skal til for
at skabe digital lyd og video i
biografkvalitet uden at du skal rejse
dig fra sofaen. Du skal blot tilsætte dit
eget TV. Selv om systemet er let at
installere, og endnu lettere i daglig
brug, så bør du gennemgå denne
manual før det tages i brug, have den
ved hånden under opsætning og
opbevare den tilgængeligt for det
usandsynlige tilfælde at der skulle
opstå problemer. Manualen er gjort så
ukompliceret som muligt, med en
indledende beskrivelse af de vigtigste
funktioner på apparatet og på
fjernbetjeningen. Dernæst
gennemgåes tilslutning af højttalerne,
TV og en  eventuel ekstern kilde samt
betjening af DVD-Audio/DVD/CD og
FM radio.
VIGTIG NOTE:
Denne manual bør læses sammen
med brugsvejledningen for de medføl-
gende højttalere. Højttalermanualens
instruktioner bør overholdes nøje for
optimal ydelse og sikkerhed.
DSC1000 Controller må KUN anvendes
sammen med det medfølgende højt-
talersystem. Brug af andre højttalere
kan skade controlleren eller højt-
talerne. Enhver garanti bortfalder ved
brug af andre højttalere.
Alt er fabriksindstillet til korrekt brug.
Du skal bare vælge film/musik, læne
dig tilbage og nyde en storslået
hjemmebiografoplevelse.
Hvis du ønsker at ændre
indstillingerne, gennemgåes dette i
manualens anden halvdel.
Systemet er bygget til at holde i
mange år med blot minimal
vedligeholdelse og pleje. Alle dele er
gennemprøvet før de forlod fabrikken.
I tilfælde af problemer ved opsætning
eller betjening, se afsnittet om
fejlsøgning sidst i manualen før du
kontakter din JBL forhandler.
Serienummer findes bag på apparatet
og på emballagen og bør noteres her
til eventuel brug i forbindelse med
service eller forsikring.
Model: DSC 1000
Serienr: ___________________
Advarsel
For at undgå brand og stød, må
apparatet ikke udsættes for regn,
væske eller fugt.
For at undgå elektrisk stød, 
må kabinettet ikke åbnes.
Ved service, benyttes kun 
kvalificeret personale.
Lysnetledningen bør kun skiftes på
kvalificeret serviceværksted.
• Apparatet er et CLASS 1 LASER
produkt.
• Produktet benytter en laveffekts-
laser. Af sikkerhedshensyn, bør låget
ikke fjernes. Forsøg ikke at åbne
produktet.
Vigtigt
Ved service, benyttes kun kvalificeret
personale.
Følgende mærkning findes på
bagsiden.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
DANSK
2
Ved billedforstyrrelser 
når du ser TV
Afhængig af  modtageforhold, kan
billedforstyrrelser opstå, hvis man ser
TV, mens DVD-receiveren står tændt.
Det er ikke en fejl, hverken hos TV’et
eller DVD-receiveren. Ved billed-
forstyrrelser, sluk DVD-receiveren,
når du ser TV.
Service
• Forsøg aldrig selv at reparere 
DVD-receiveren eller subwooferen.
• Kontakt din autoriserede JBL
forhandler.
CD/DVD må ikke kopieres uden
tilladelse fra eventuelle rettigheds-
havere. Der henvises til relevant lokal
lovgivning vedrørende copyright.
Kopibeskyttelse
DVD-mediet benytter Macrovision
kopibeskyttelse. Hvis DVD’en
indeholder kopibeskyttelse, vil en
videokopi ikke kunne afspilles på
normal vis.
Optimal ydelse
DVD-receiveren er præcisions-
elektronik konstrueret med ultra-
præcis teknologi. Støv eller friktion
ved laseren kan forringe billed-
kvaliteten. I værste fald, får man
hverken lyd eller billede. For optimal
billedkvalitet, bør apparatet checkes
efter hver 1.000 timer (rensning og
eventuel udskiftning af visse dele).
Antallet af timer kan variere alt efter
omgivelserne (temperatur, fugt, støv)
omkring apparatet.
Forsøg ikke selv at rense laseren.
Pakkeliste
Du bør kontrollere ved modtagelse at
systemet indeholde følgende dele:
• DSC 1000 Controller (1)
• SCS 200.5/230 Højttalersystem
• Fjernbetjening (1)
• AAA batterier (2)
• Kabler til venstre/center/højre
fronthøjttalere (3 x 5 meter)
• Kabler til surroundhøjttalere 
(2 x 12 meter)
• FM antenne (1)
• Brugsvejledning (1)
VIGTIG NOTE:
Brug IKKE højttalerkabelsættet som
følger med højttalersystemet ved
tilslutning til DSC 1000 controller.
Brug KUN kabelsættet som følger
med controlleren.
VIGTIGE RÅD OG ADVARSLER
DANSK
Page of 30

Download JBL DSC 1000 (serv.man11) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL DSC 1000 (serv.man11) User Guide / Operation Manual in PDF. DSC 1000 (serv.man11) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL DSC 1000 (serv.man11) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.