BALBOA 30 (serv.man7) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

balboa 30 (serv.man7) user guide / operation manual
Model
BALBOA 30 (serv.man7)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
239.59 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
balboa-30-sm7.pdf
Date

Read JBL BALBOA 30 (serv.man7) User Guide / Operation Manual online

Svensk 
BALBOA 10, BALBOA 30
OCH BALBOA CENTER
BALBOA SERIEN
®
BRUKSANVISNING
MODELL: BALBOA 10
HÖGTALARPLACERING
Rätt placering av dina hög-
talare kan vara avgörande för
hur dina högtalare spelar
musik. 
Använd dessa placeringsråd
som en rekommendation. 
Mindre variationer kommer
inte förstöra din ljudbild.
Som fronthögtalare
MODELL: BALBOA 30
Som surroundhögtalare
MODELL: BALBOA CENTER
Centerhögtalaren Balboa är
anpassad till Balboa seriens
samtliga modeller.
† 
Förslag på hur man placerar de
bakre surroundhögtalarna i ett
6.1 eller 7.1 system, eller som ett
alternativ för sidomonterade
surroundhögtalare i ett 5.1
system.
Alla Balboa högtalarna är
skärmade, så att de kan
placeras nära en TV om så
önskas. 
MODELL:
BALBOA 10 OCH
BALBOA CENTER
Högtalarna levereras med
självhäftande gummifötter,
som kan användas för att
skydda dina möbler.
MODELL:
BALBOA 30
Lägg högtalaren på sidan (inte
på fronten eller baksidan) och
monterna på skydden på
undersidan av foten.
OBS: Montera inte på skydden
om högtalaren skall stå på
något mjukt träslag.
Dra ALDRIG högtalaren när du
vill flytta på den, detta kan
skada högtalares kabinett,
utan bär den om du vill flytta
på den.
Viktigt: Golvstående högtalare
har en hög tyngdpunkt och
kan lätt bli ostabil. Om vill vara
säker kan man förankra den i
väggen, på samma sätt som
man förankrar en bokhylla
eller liknande.
Without pad
With pad
Place pads here
HÖGTALARPLACERING
(FORTSAT)
MODELL:
BALBOA 10 OCH
BALBOA 30
MODELL:
BALBOA CENTER
Högtalare och förstärkare har
in respektive utgångar som
motsvarar varandra. En positiv
(+) och en negativ (-). Anslut
den positiva utgången på för-
stärkaren till den positiva ing-
ången på högtalaren och den
negativa utgången på förstär-
karen till den negativa ing-
ången på högtalaren. Detta är
mycket viktigt för att få rätt
stereobild från dina högtalare.
Är det ett surroundsystem som
skall anslutas, är det fortfa-
rande lika viktigt att anslut-
ningen görs så att alla kana-
lerna är i fas (rätt polaritet)
med varandra. 
Vid anslutning skruvar du ut
polskruven tills hålet i metal-
len syns. Stick in den avska-
lade kabeln i hålet och skruva
på polskruven tills kabeln sit-
ter fast. Centerhålet på pol-
skruven är till för att kunna
ansluta högtalaren med
banankontakter.
Förstärkarens-Högtalarutgångar
–     +
CENTER
–                +
–     +
–    +
–       +
Förstärkarens-Högtalarutgångar
LEFT
LEFT
RIGHT
RIGHT
–       +
HÖGTALARANSLUTNING
Svensk 
FELSÖKNING
Om det inte kommer något
ljud från högtalaren.
• Kontrollera så att för-
stärkaren är påslagen och
att en signalkälla spelar.
• Kontrollera så att för-
stärkaren arbetar normalt.
Om det inte kommer något
ljud från en av högtalarna.
• Titta efter i vilket läge för-
stärkarens balanskontroll
står i.
• Kontrollera alla kablar och
att alla anslutningar är rätt
gjorda. Titta speciellt så att
det inte finns någon kortslut-
ning.
• Kontrollera så att ingen av
högtalarkablarna är klämda
eller skadade.
• Om du använder Dolby Digi-
tal eller DTS lägena, kontrol-
lera då att receivern är
inställd så att just den högta-
laren skall ljuda. 
• Stäng av all elektronik, och
flytta kabeln från den hög-
talaren som ej fungerar, till
en utgång som du vet funge-
rar. Starta elektroniken igen
och se om problemet följer
högtalaren eller kvarstår i
samma kanal. Om problemet
kvarstår, finns felet förmodli-
gen i din receiver. Kontrollera
inställningarna. 
Om felet följer högtalaren,
bör du tala med din handlare
eller titta in på JBL’s hemsida
www.jbl.com.
Om systemet spelar vid låg
volym, men stängs av om man
ökar volymen. 
• Kontrollera alla kablar och
anslutningar mellan högta-
lare och förstärkare.
• Kontrollera att ingen av hög-
talarkablarna är klämda eller
skadade.
• Om du använder mer en ett
par högtalare som
huvudhögtalare, kontrollera
då vilken minimum impedans
som förstärkaren kan han-
tera.
Om där är ingen eller lite bas
från högtalaren.
• Kontrollera så att högtalarna
inte är ur fas (rätt polaritet).
• Du kanske behöver en sub-
bas till ditt system, så att
systemet kan återge den
digitala ”.1” kanalen.
Om där inte är något ljud från
bakhögtalarna.
• Kontrollera alla kablar och
att alla anslutningar är rätt
gjorda. Titta speciellt så att
det inte finns någon kortslut-
ning.
• Kontrollera så att ingen av
högtalarkablarna är klämda
eller skadade.
• Gå igenom handhavandet av
din receiver.
• Kontrollera om den signal-
källan som du lyssnar till är
surroundkodad. Om den inte
är det, se om din receiver har
andra surroundlägen som du
kan använda.
• I Dolby eller DTS läget, bör
du kontrollera så att recei-
vern är inställd för bakhögta-
lare.
• Om du ansluter alla sur-
roundhögtalarna, skall du
inte glömma att ställa om din
receiver till 6.1/7.1 läge.
• Gå in genom DVD´s menyer
och se så att DVD är inställd
för Dolby Digital eller DTS.
Detta gäller både DVD´s skiv-
menyn och spelarens inställ-
nings meny.
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer Group International
2, route de Tours 
72500 Chateau-du-Loir
France
förklarar härmed att den produkt som beskrivs 
i denna bruksanvisning överensstämmer med
följande tekniska normer:
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
Gary Mardell
Harman Consumer Group International
Chateau-du-Loir, France  1/05
SPECIFIKATIONER 
* Trademarks of Dolby Laboratories.
DTS is a registered trademark of Digital Theater Systems, Inc.
** The maximum recommended amplifier power rating will ensure 
proper system headroom to allow for occasional peaks. We do not 
recommend sustained operation at these maximum power levels.
All features and specifications are subject to change without notice.
All dimensions include grilles and feet, but not spikes.
© 2005 Harman International Industries, Incorporated 
JBL is a registered trademark, and IsoPower, FreeFlow and Straight-Line Signal 
Path are trademarks, of Harman International Industries, Incorporated.
Part No.406-000-05179
PRO SOUND COMES HOME
JBL Consumer Products, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 
2, route de Tours, 72500 Chateau-du-Loir, France
516.255.4JBL (4525)  www.jbl.com
BALBOA 10
Högtalartyp
2-vägs, 130 mm (5") okhylle modell
Max. Rekommenderad
Förstärkareffekt**
125 W
Effekttålighet (kontinuerlig/topp)
(kontinuerlig/topp)
60 W/240 W
Nominell Impedans
8 Ohm
Känslighet (2,83V/1m)
86 dB
Frekvensgång (-3 dB)
68 Hz – 20 kHz
Delningsfrekvens
3000 Hz
Diskanthögtalare
19 mm Titanium- Laminat dome
Bashögtalare
130 mm (5 tum) Papperskon, 
skärmad
Baffeltyp
Reflektionsfri, IsoPower™
Basreflex
FreeFlow™ flared
Delningsfilter
Straight-Line Signal Path
(SSP)
Terminaler
Guldplätterade, 5-vägs terminaler
Dimensioner (H x B x D)
(inkl. grill)
259 mm x 165 mm x 210 mm
Vikt/högtalare
3,9 kg
BALBOA 30
Description
3-vägs, 170 mm (6") golvmodell
Max. Rekommenderad
Förstärkareffekt**
150 W
Effekttålighet (kontinuerlig/topp)
(kontinuerlig/topp)
80 W/320 W
Nominell Impedans
8 Ohm
Känslighet (2,83V/1m)
90 dB
Frekvensgång (-3 dB)
47 Hz – 20 kHz
Delningsfrekvens
600 Hz, 3500 Hz
Diskanthögtalare
19 mm Titanium- Laminat dome
Mellanregister
100 mm (4 tum) Papperskon, 
skärmad
Bashögtalare
170 mm (6 tum) papperskon, 
skärmad
Baffeltyp
Reflektionsfri, IsoPower™
Basreflex
FreeFlow™ flared
Delningsfilter
Straight-Line Signal Path
(SSP)
Terminaler
Guldplätterade, 5-vägs terminaler
Dimensioner (H x B x D)
(inkl. grill och fot) 
889 mm x 229 mm x 321 mm
Vikt/högtalare
14,5 kg
BALBOA CENTER
Description
2-vägs, 2x130 mm (5") center
Max. Rekommenderad
Förstärkareffekt**
150 W
Effekttålighet (kontinuerlig/topp)
(kontinuerlig/topp)
75 W/300 W
Nominell Impedans
8 Ohm
Känslighet (2,83V/1m)
90 dB
Frekvensgång (-3 dB)
80 Hz – 20 kHz
Delningsfrekvens
3500 Hz
Diskanthögtalare
19 mm Titanium- Laminat dome,
avskärmad
Bashögtalare
Dubbla 130 mm (5 tum) Papperskon, 
skärmad
Baffeltyp
Reflektionsfri, IsoPower™
Basreflex
FreeFlow™ flared
Delningsfilter
Straight-Line Signal Path
(SSP)
Terminaler
Guldplätterade, 5-vägs terminaler
Dimensioner (H x B x D)
(inkl. grill)
170 mm x 479 mm x 260 mm
Vikt/högtalare
6,9 kg
Page of 4
Display

Download JBL BALBOA 30 (serv.man7) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL BALBOA 30 (serv.man7) User Guide / Operation Manual in PDF. BALBOA 30 (serv.man7) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BALBOA 30 (serv.man7) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.