HK 3250 (serv.man2) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

hk 3250 (serv.man2) user guide / operation manual
Model
HK 3250 (serv.man2)
Pages
14
Size
260.83 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hk-3250-sm2.pdf
Date

Read Harman Kardon HK 3250 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

HK 3250
harman 
kardon
Power
Headphones
harman/kardon
Service and Parts Office:
80 Crossways Park West, Woodbury, New York (800) 422-8027
8500 Balboa Blvd, Northridge CA 91329
A Harman International Company
1111-HK3250-1 Printed in Korea
230 Volt - 11 Language Version
9007018261.
HK3250 dansk  11/01/98 14:24  Side 1
VCR 2
PRESET
MEMORY
MS
MIN
DELAY
TIME
SLEEP
VCR 2
1
2
Speakers
Tape Mon
VCR1
FM
CD
TV/Aux
AM
Bass
Treble
Balance
Tune/Preset
Tune/Preset
Memory
Seek Stereo
Volume
HK3250
harman/kardon
Receiver   BRUGSANVISNING
HK3250 dansk  11/01/98 14:24  Side 2
DANSK
1
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISKE STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET SKAL 
DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVASEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
Harman Kardon HK3250
Købsdato
Forhandler
Forhandler adresse
Opstillet af
Opstillingsdato
Serie nr.
Tak fordi du valgte en Harman Kardon
receiver.
Dit nye apparat er et kvalitetsprodukt
som er konstrueret til at give bedst
mulig lyd og mange års fejlfri drift.
Gem emballagen
Af hensyn til senere transport af appa-
ratet er det en god idé at gemme den
originale emballage. Det vil beskytte
apparatet, hvis du skal flytte eller hvis
apparatet skal sendes til service.
HK3250 dansk  11/01/98 14:24  Side 1
VÆR FORSIGTIG 
MED NETKABLET
■ Når kablet skal trækkes ud af
stikkontakten, så træk i selve
stikket i stedet for i ledningen.
■ Træk stikket ud af stikkontakten
hvis anlægget skal stå ubrugt i en
længere periode f.eks. i
forbindelse med ferie.
■ Undgå at placere tunge objekter
på ledningen, og undgå at tabe
tunge genstande på ledningen.
PLACER APPARATET 
PÅ ET FORNUFTIGT STED
Undgå at placere apparatet på
følgende steder:
■ Fugtige eller beskidte steder.
■ Tæt ved varmeapparater eller på
steder som er udsat for direkte
sollys.
■ I direkte træk eller på andre steder
med lave temperaturer.
■ Steder hvor der forekommer
vibrationer eller hvor omgivelserne
er meget støvede.
■ På indelukkede steder hvor
forstærkeren ikke kan slippe af
med overskydende varme
HVIS DU 
FLYTTER APPARATET
Før du flytter apparatet, så skal du
sørge for at trække netstikket ud af
stikkontakten, afbryde alle andre
apparater, højttalere, antenne osv.
SERVICE
Hvis der opstår fejl i apparatet skal du
først ringe til Audioscan Service og
Rådgivningstelefon på tlf. 86192370.
ÅBEN IKKE APPARATET
Prøv ikke selv på at reparere
apparatet. Hvis du piller ved
komponenter inde i apparatet kan du
risikere at få elektriske stød og
garantien vil bortfalde. Hvis der ryger
genstande eller væsker ned i
apparatet, så afbryd straks strømmen
og kantakt den autoriserede
harman/kardon forhandler. Løse
genstande eller væsker i apparatet
kan være særdeles skadeligt.
RENGØRING
Fjern støv ved at aftørre apparatet
med en blød, tør klud. Mere
indgående rengøring kan foretages
med en let fugtig klud. Brug ikke
kemiske rengøringsmidler som
fortynder, alkohol eller rensebenzin.
Almindelig mild sæbevand er
tilstrækkeligt.
INDHOLD
Funktioner på fronten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tilslutninger på bagsiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HK3250 System fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fejlfinding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tekniske specifikationer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
DANSK
HK3250 dansk  11/01/98 14:24  Side 2
Page of 14

Download Harman Kardon HK 3250 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon HK 3250 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in PDF. HK 3250 (serv.man2) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HK 3250 (serv.man2) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.