HD 760 (serv.man5) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

hd 760 (serv.man5) user guide / operation manual
Model
HD 760 (serv.man5)
Pages
20
Size
266.97 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hd-760-sm5.pdf
Date

Read Harman Kardon HD 760 (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

Harman Kardon
HD760
CD-soitin
Omistajan käsikirja
ear
Search
Pause
Phones
Phones Level
Display
HDCD
Time
Program
Program
Check
Random
Repeat
Skip
Open/Close
Tape
Size
Edit
Omistajan käsikirja
HD760 CD-soitin
SUOMI
Sisällys
Johdanto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Pakkauksen purku ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Etupaneelin säätimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Takapaneelin liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kauko-ohjaimen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Levyjen lataaminen ja poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Normaali toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Kuuntelu kuulokkeilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Näytön himmennys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aikanäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ohjelmahaku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Haku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kappaleen ohitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Esittelysoitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ohjelmoidun toiston käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Ohjelmoitu toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ohjelmien sisällön tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ohjelman kappaleiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ohjelmoitu jatkuva toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ohjelmoitu nauhoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vianetsintäkaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
©1998 Harman Kardon, Incorporated
250 Crossways Park Drive
Woodbury, NY 11797
Johdanto
1
SUOMI
Kiitos, että valitsit Harman Kardon HD760
CD-soittimen. HD760 on erittäin
suorituskykyinen ja helppokäyttöinen CD-
soitin.
Saadaksesi eniten irti uudesta
vastaanottimestasi, suosittelemme, että
käytät hetkisen tähän käsikirjaan
tutustumiseen. Kun käytät hetken eri
säätimien ja toimintojen opetteluun, saat
täyden hyödyn HD760:n tarjoamasta
kuuntelunautinnosta.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen
asennukseen tai käyttöön liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Laitteen kuvaus ja ominaisuudet
Digitaaliannot, joiden avulla laitteen voi
liittää suoraan ulkoisiin D/A-
muuntimiin
Kehittynyt ohjelmointi, jonka ansiosta
saat aina parhaan lopputuloksen CD-
levyltä kasetille nauhoitettaessa
Automaattinen yhden kappaleen tai
kaikkien levyn kappaleiden jatkuva
toisto
Esittelyhaku, jossa jokaisen kappaleen
alusta toistetaan lyhyt esittely.
Toiminnon avulla sinun on helppo etsiä
levyltä suosikkikappaleesi
Kehittynyt D/A-käsittely
korkealaatuisilla 20-bittisillä piireillä,
joissa on monitasoinen Delta-Sigma-
muunto
RLS-II
Harman Kardonin vuonna 1992
esittelemän RLS-teknologian (Real-time
Linear Smoothing) ansiosta
muuntoteknologia on tunnustettu
tehokkaaksi tavaksi muuntaa CD-
levyjen 16-bittinen signaali analogiseksi
signaaliksi. Lyhyen RLS-signaalitien
ansiosta toisto on ennennäkemättömän
selkeä ja tarkka ja kriittisten
bassotaajuuksien toiston dynaaminen
resoluutio huomattavasti parempi. RLS-
II on luonnollinen mutta mullistava
kehitysaskel alkuperäiselle RLS-
teknologialle. Käyttämällä neljää D/A-
muunninta peräkkäin kytkettyinä
(kaksi muunninta/kanava),
lineaarisuutta, signaali/kohinasuhdetta
ja dynaamista aluetta on parannettu
tuntuvasti. RLS-II-piirissä on
luonnollisesti hyödynnetty uusimpia ja
parhaita muuntimia. Burr-Brown PCM
1702-K muunnin tunnetaan
lineaarisuudestaan ja dynaamisesta
alueestaan ja RLS-II:ssa näitä
ominaisuuksia on parannettu
entisestään käyttämällä neljää
muunninta peräkkäin kytkettyinä.
HDCD
Pacific Microsonicsin HDCD-
digitaalisuotimen 24-bittisen
resoluution ansiosta HDCD-levyjen
toisto on ainutlaatuisen kirkas ja selkeä.
HDCD-digitaalisuotimen resoluutio
parantaa myös perinteisten CD-levyjen
toistoa.
Turvallisuusohjeita
2
SUOMI
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen
käyttöönottoa
HD760-soittimesi on suunniteltu
toimimaan 230 voltin verkkojännitteellä.
Jos kytket vastaanottimen johonkin
muuhun jännitteeseen, aiheutat vaaran,
esim. tulipalonvaaran ja voit vahingoittaa
vastaanotinta.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi
mallin käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi
verkkojännitteestä, ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi, ennen kuin kytket
laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä
tämän laitteen kanssa. Kuten kaikkien
muidenkin sähkölaitteiden yhteydessä, älä
vedä virtajohtoja mattojen alitse tai aseta
raskaita esineitä niiden päälle.
Vahingoittuneet virtajohdot on heti
korvattava valtuutetussa
huoltokorjaamossa vaatimukset täyttävillä
johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä johdosta. Jos laite on
pidempään käyttämättömänä, irrota se
pistorasiasta.
Älä avaa koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Kotelon avaaminen
aiheuttaa sähköiskun vaaran ja muutokset
tuotteeseen aiheuttavat takuun
raukeamisen. Jos laitteen sisään joutuu
vahingossa vettä tai metalliesine,
esimerkiksi paperiliitin tai niitti, irrota
laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sijoituspaikat
Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle
alustalle. Näin varmistat laitteen
toiminnan ja vältät mahdolliset
vaaratilanteet. Kun sijoitat laitteen
hyllylle varmista, että hylly ja sen
kiinnikkeet kantavat laitteen painon.
Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella
on riittävästi tuuletustilaa. Jos sijoitat
laitteen kaappiin tai muuhun
suljettuun tilaan, varmista, että ilman
kierto kaapin sisällä on riittävä.
Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin
tiloihin tai suoraan auringonpaisteeseen
tai lämmityslaitteen läheisyyteen.
Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
Älä peitä laitteen yläpinnan
tuuletusreikiä tai aseta esineitä suoraan
niiden päälle.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla,
pehmeällä ja kuivalla kankaalla. Suorita
puhdistus tarvittaessa pehmeällä, mietoon
saippuaveteen kastetulla kankaalla ja sen
jälkeen puhtaalla kostealla kankaalla.
Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla kankaalla.
ÄLÄ KOSKAAN käytä bensiiniä, tinneriä,
alkoholia tai muita syttyviä
puhdistusaineita. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita, koska ne saattavat
vaurioittaa laitteen pintaa. Vältä
hyönteismyrkyn käyttöä laitteen
läheisyydessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki
liitäntäjohdot ja varmista, että olet
irrottanut sen pistorasiasta.
Pakkauksen purku ja asennus
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu
erityisesti suojaamaan HD760-laitetta
iskuilta ja tärinältä kuljetuksen aikana.
Säilytä pakkaus ja kuljetustarvikkeet
tulevaa kuljetustarvetta varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa pohjan saumoja
peittävä teippi ja litistä pakkaus. Muut
pahviset pakkausmateriaalit voit säilyttää
samalla tavoin. Pakkausmateriaalit, joita
ei voi litistää, tulee säilyttää pakkauksen
yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja,
ota huomioon, että pakkaus ja muut
pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Ota
ympäristö huomioon ja toimita
pakkauksen osat lähimpään
kierrätyspisteeseen.
Kun sijoitat HD760:n lopulliselle
paikalleen, varmista, että hylly tai jalusta
on riittävän tukeva, että se kestää laitteen
painon. Varmista myös, että laitteen
sivulla, alla ja päällä on riittävästi
tuuletustilaa. Älä aseta CD-levyjä,
levykoteloita, käsikirjoja tai muuta
paperia laitteen päälle tai alle.
Page of 20

Download Harman Kardon HD 760 (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon HD 760 (serv.man5) User Guide / Operation Manual in PDF. HD 760 (serv.man5) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HD 760 (serv.man5) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.