DVD 10 (serv.man9) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

dvd 10 (serv.man9) user guide / operation manual
Model
DVD 10 (serv.man9)
Pages
34
Size
13.51 MB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
dvd-10-sm9.pdf
Date

Read Harman Kardon DVD 10 (serv.man9) User Guide / Operation Manual online

DVD10
BRUKSANVISNING
10
Power for the digital revolution.
®
2
Säkerhetsinformation
Viktigt: Den här produkten kan endast användas där nätspänningen är
220/240 växelström 50 Hz.
Varning:
DVD/CD spelare är en A klass Laser produkt. Detta innebär att det finns i
denna DVD/CD spelare en synbar laser stråle som kan orsaka skador på
ögat om man tittar ned i laser-pickuppen. Var noga med att följa de
instruktioner som finns.
När DVD/CD spelaren är ansluten till nätet, ska du inte titta in i skivöpp-
ningen eller andra öppningar.
Bästa köpare
Vi tackar dig för att du köpt denna DVD/CD spelare.
Vi rekommenderar starkt att du studerar den här bruksanvisningen innan
du sätter igång att spela, detta för att undvika handhavande fel.
Model nummer och serie nummer finns på baksidan. Notera dem här och
spara denna bruksanvisning som en handbok som du kan vända tillbaka
till vid eventuella problem.
MODEL NUMMER
SERIE NUMBER
Innehållsförteckning
Sid
2
Säkerhetsinformation
3
Egenskaper och tillbehör
4
Framsidan
5
Fjärrkontrollen
7
Display
8
Baksidan
9
Inställningar och Anslutningar
9
till en Stereo TV och Stereo förstärkare
10
till en Dolby Digital/DTS förstärkare
11
till en TV monitor med SCART kontakter.
12
Fjärrkontroll
13
12 Anslutning av hörlur
13
Audio anslutningar
13
Information om PCM, Dolby Digital och DTS ljudformat
14
Så här spelar du DVD-skivor
14
Grundläggande användning
14
Avspelningsfunktioner
15
Så här använder du funktionsfältet
15
Så här väljer du titel
16
Så här byter du språk för ljudet
16
Så här ändrar du språk för texten
17
Så här ändrar du kameravinkel 
17
Så här använder du bokmärken
18
Repetering
18
Slumpvis avspelning
19
Programmerad avspelning
20
Inställningsmeny
20
Språk för ljudet
21
Språk för texter
21
Meny språk
22
Åldersgränser
23
Lösenord
26
Bildformat
26
Dynamiskt omfång
27
Digitalt ljud ut
28
Så här spelar du CD-skivor
28
Lägga i och spela en CD
28
Så här lägger du i och spelar en CD
28
Avspelningsfunktioner för CD
28
Så här använder du funktionsfältet
29
Så här väljer du spår
29
Så här använder du IntroScan
29
Så här använder du bokmärken
29
Så här använder du Tids displayen
30
Repetering
30
Slumpvis avspelning
31
Programmerad avspelning
32
Språkkoder
33
Specifikationer.
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
3
Egenskaper
DVD: en helt ny dimension för video underhållning.
• Textremsa på inte minde än 32 olika språk.*
• Valbar kamera vinkel ger dig möjlighet att titta på en DVD som inspe-
lad med olika kamera vinklar.
• Avancerad 10-bits MPEG-2 video dekoder.
• Direkt RGB utgång via SCART kontakt.
• En extra SCART kontakt för en video eller en TV med enbart en SCART
kontakt.
• Möjlighet att spela av DVD skivor med dubbla skikt.
*Det antal språk som finns bestäms av skivans innehåll. 
Högkvalitativ digital återgivning.
• Genom att ansluta en DTS eller Dolby Digital dekoder kan du åtnjuta
högkvalitativ 5.1 digital surround återgivning från DTS eller Dolby
Digital skivor.
• Linjär PCM signal med 16-24 bits och 44-96 kHz sampling ( inte från
den digital utgången, se sid 13), med en ljudkvalitet som rent tekniskt
överstiger vad en CD skiva kan erbjuda.
Många användbara egenskaper.
• Funktionsfält med ikoner för skivinformation och snabb sökning till
olika funktioner på produkten.
• Programmering upp till 9 olika scener.
• Du kan låsa spelaren så att den ej kan spela vissa skivor.
• Inställningsmenyer.
• Separata knappar för snabb sökning framåt/bakåt och spår sökning.
Spelar både CD och DVD skivor.
• DVD10 kan spela alla konventionella CD skivor och raderbara CD 
(CD-RW), som har en logga som finns här medanför men givetvis
också all DVD skivor med regions kod 0 eller 2.
Skivformat som den här spelaren kan avspela.
Den här produkten kan spela någon av följande skivor.
DVD CD
CD-RW
3" (8 cm) disc
3" (8 cm) disc
5" (12 cm) disc
5" (12 cm) disc 
5" (12 cm) disc
Tillbehör
• Fjärrkontroll
• Batterier till fjärrkontrollen
• Video/Ljudkabel
Tillbehör du kan behöva (lev. ej med produkten)
• S-video kabel
• Optisk digital kabel
• Koaxial digital kabel.
ReWritable
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i denna
bruksanvisning överensstämmer med följande tekniska
normer:
EN 60 065:1993
EN 55 013/A12/8.1994
EN 55 020/12.1994
EN 61000-3-2/4.1995 
EN 61000-3-3/1.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe
01/01
4
Framsidan
1. Strömbrytare (POWER)
2. Standby 
3. Öppning/stängning
4. Stopp (STOP)
2         1
5. Släckning av display (DIMMER)
6. Avspelning/Paus (PLAY/PAUSE)
7. Sökning bakåt eller framåt (SEARCH REV & FWD)
8. Hopp till föregående eller nästa (SKIP PREV& NEXT)
Page of 34
Display

Download Harman Kardon DVD 10 (serv.man9) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon DVD 10 (serv.man9) User Guide / Operation Manual in PDF. DVD 10 (serv.man9) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon DVD 10 (serv.man9) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.