AVR 5500 (serv.man10) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

avr 5500 (serv.man10) user guide / operation manual
Model
AVR 5500 (serv.man10)
Pages
70
Size
1019.7 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-5500-sm10.pdf
Date

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man10) User Guide / Operation Manual online

AVR 5500 Audio/video-viritinvahvistin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Power for the Digital Revolution
®
2
SISÄLLYS
3
Johdanto
4
Turvallisuusohjeita
4
Pakkauksen purkaminen
5
Etulevyn säätimet
7
Etulevyn näyttö
9
Takalevyn liitännät
11
Kauko-ohjaimen toiminnot
14
2. huoneen kauko-ohjain
15
Asennus ja kytkennät
15
Audioliitännät
15
Videoliitännät
16
SCART AV-liitännät
18
Järjestelmä- ja virtaliitännät
19
Kaiuttimien valinta
19
Kaiuttimien sijoitus
20
Järjestelmän säätäminen
20
Ensimmäinen käynnistys
20
Valikoiden käyttö
20
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset
21
Ohjelmalähteen asetukset
21
Kaiutinasetukset
23
Surround-tilojen asetukset
24
Muiden ohjelmalähteiden asetukset
24
Ohjelmalähteestä riippumattomat asetukset
24
Viiveajan asetukset
25
Yökuuntelutilan asetukset
26
Lähtötasojen säätäminen
26
EzSet-järjestelmän käyttö
27
Lähtötasojen säätö käsin
29
Käyttö
29
Surround-tilat
29
Peruskäyttö
31
Ohjelmalähteen valinta
31
Säätimet ja kuulokkeiden käyttö
32
Surround-tilan valinta
32
Digitaalinen äänentoisto
32
Dolby Digital
33
DTS
33
PCM-toisto
33
HDCD
33
MP3-toisto
33
Digitaalilähteen valinta
34
Digitaalitilan ilmaisimet
35
Yökuuntelutila
35
Äänittäminen
35
Lähtötasojen säätö ohjelmasignaalilla
36
6/8-kanavatulo
36
Muistinvarmennus
37
Erikoistoiminnot
37
Näytön kirkkauden säätö
38
Osittaisnäytön asetukset
38
Kokonäytön aika-asetus
39
Monihuonekäyttö
40
Radion käyttö
40
Peruskäyttö
40
Asemanvalinta
40
Pikavalintojen käyttö
41
RDS-järjestelmän käyttö
41
RDS-asemien viritys
41
RDS-näyttötoiminnot
41
Ohjelmahaku
42
Kauko-ohjaimen ohjelmointi
42
Koodiohjelmointi
Sisältö
Merkintätavat
Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä käsikirjaa tutustuessasi kauko-ohjaimeen, etulevyn säätimiin ja
takalevyn liitäntöihin, olemme käyttäneet tässä käsikirjassa tiettyjä merkintätapoja.
ESIMERKKI - (lihavoitu) viittaa kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitäntään.
ESIMERKKI
- (näytön teksti) viittaa etulevyn näytössä näkyvään tekstiin.
1 –  (neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen.
0 – (ovaalin sisällä oleva numero) viittaa kauko-ohjaimen säätimeen tai ilmaisimeen.
 –  (ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
A –  (neliön sisällä oleva kirjain) viittaa etulevyn näytön ilmaisimeen.
å –  (soikion sisällä oleva kirjain) viittaa 2. huoneen kauko-ohjaimen painikkeeseen.
Vakuutus standardien täyttämisestä
We, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä omis-
tajan käsikirjassa kuvattu tuote on 
allalueteltujen
teknisten standardien mukainen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Daniel Moyano
Harman Kardon Europe A/S
11/01
42
Koodien suoravalinta
42
Koodien automaattihaku
43
Koodien lukeminen
43
Koodien opettaminen
43
Opetettujen koodien poistaminen
44
Makrojen ohjelmointi
45
Ohjelmoidut laitetoiminnot
45
Rinnakkainen äänitason ohjaus
46
Rinnakkainen kanavanvalinta
46
Rinnakkainen erillislaitteiden ohjaus
46
Laiteohjauksen uudelleenohjelmointi
47
Kauko-ohjaimen muistin tyhjennys
48
Toimintoluettelo
50
Kauko-ohjauskoodit
68
Vianetsintäkaavio
68
Suorittimen nollaus
69
Tekniset tiedot
JOHDANTO
3
Johdanto
Kiitos siitä, että valintasi oli 
Harman Kardon!
Harman Kardon AVR 5500-viritinvahvistimen
hankinnan myötä sinulla on edessäsi monien
vuosien kuuntelunautinto. AVR 5500 on todelli-
nen uuden vuosituhannen monikanavainen virit-
invahvistin, joka tuo kuultavillesi kaikki eloku-
vien ääniraitojen hienoimmatkin yksityiskohdat
ja musiikin kaikki vivahteet. Perinteisten digitaal-
isten monikanavatekniikoinen (Dolby Digital ja
DTS) lisäksi laitteessa on uusimmat surround-
piirit, kuten Dolby Pro Logic II, koko valikoima
DTS-ES 6.1 -tiloja, DTS Neo:6 ja Harman Kar-
donin oman Logic 7 -tekniikan viimeisimmät
7.1-versiot.
AVR 5500 on suunniteltu niin, että saat kaiken
irti digitaalisesta tekniikasta. Kuvaruutuvalikot,
värikoodatut liitännät ja ainutlaatuinen EzSet -
kauko-ohjain tekevät laitteen asentamisen
nopeaksi ja helpoksi. Saadaksesi eniten irti uud-
esta laitteestasi suosittelemme, että luet tämän
käsikirjan huolellisesti läpi. Näin varmistat, että
liität kaiuttimet, ohjelmalähteet ja muut erilliset
laitteet oikein. Kun käytät hetken eri säätimien
toimintojen opetteluun, saat täyden hyödyn AVR
5500:n ominaisuuksista.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen asennuk-
seen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Kuvaus ja toiminnot
AVR 5500 kuuluu markkinoiden monipuolisim-
piin ja suorituskykyisimpiin AV-viritinvahvistimiin.
Digitaalisissa äänilähteissä käytettävien Dolby
Digital  ja DTS-tekniikoiden lisäksi laitteessa on
laaja valikoima matrisoituja surround-tiloja sekä
stereotiloja, joita voidaan hyödyntää vaikka CD-
levyjen soitossa, televisiokatselussa ja radioku-
untelussa. Tekniikoiden valikoima on hyvin
monipuolinen: Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6,
Dolby 3 Stereo, 5- ja 7-kanavainen stereo ja
Hall- sekä Theater-tilat. Näiden lisänä ovat vielä
Harman Internationalin ainutlaatuinen Logic 7 -
prosessi sekä 5.1- että 7.1-kanavaisena ver-
siona. Kaikki nämä laajentavat kuuntelumahdol-
lisuuksia valtavasti. Kaikkien muiden hienouk-
sien lisäksi AVR 5500 kuuluu niihin harvoihin vir-
itinvahvistimiin, jotka purkavat jopa MP3-tiedos-
toja. Voit siis kuunnella uusimpia hittejä suoraan
tietoverkoista liittämällä tietokoneesi Harman
Kardon -viritinvahvistimeen. Toinen Harman
Kardonin erikoisuus on VMAx
. Tämä paten-
toitu järjestelmä muokkaa äänikentästä entistä
ilmavamman jopa silloin, kun käytössä on vain
kaksi etukaiutinta.
AVR 5500 sisältää myös HDCD
®
-dekoodauksen,
jolla saadaan kaikkein luonnonmukaisin CD-tois-
to digitaaliliitäntää käytettäessä. Soitin voi olla
tavallinen CD- tai DVD-soitin, joka ei tue HDCD-
tekniikkaa.
Sen lisäksi, että AVR 5500 tarjoaa paljon eri-
laisia kuuntelutoimintoja, laite on helppo
muokata erilaisten kaiuttimien ja kuunteluolo-
suhteiden mukaan.
Kaiutinasetukset on helppo tehdä havainnolli-
sista kuvaruutuvalikoista, samoin tuloliitäntöjen
määrittely ja viiveaikojen säätö, minkä jälkeen
ainutlaatuinen EzSet™-järjestelmä mittaa jär-
jestelmän kaiutintasot ja kalibroi äänikanavat
automaattisesti parhaisiin arvoihin.
Monipuolisen järjestelmän rakentamiseksi AVR
5500 on varustettu peräti kuuden videolaitteen
liitännöillä, jokainen sekä komposiitti- että 
S-Video-tuloilla. Lisänä ovat vielä kaksi
ylimääräistä audiotuloa ja kaikkiaan kuuden digi-
taalisen tulon ja kolmen lähdön valikoima, joiden
ansiosta AVR 5500 pystyy käsittelemään
viimeisimpiäkin digitaalisia ohjelmalähteitä. AVR
5500 on yhteensopiva myös uusimpien HDTV-
videosoittimien ja progressiivisesti skannaavien
DVD-soittimien kanssa, koska sen videopiirit ovat
laajakaistaisia ja hyvin suojattuja.
Digitaaliset äänitallentimet voidaan kytkeä koak-
siaalisiin ja optisiin lähtöihin, ja etulevyn analo-
giset ja digitaaliset liitännät voidaan tarvittaessa
kytkeä lähtöliitännöiksi, jolloin kannettavien lait-
teiden käyttö on mahdollisimman helppoa. Tämä
toiminto on Harman Kardonin hienous. Kahdet
videotallennuslähdöt, esivahvistimen lähdöt ja
päätevahvistimen tulot sekä värikoodattu 
8-kanavainen tuloliitäntä varmistavat sen, että
AVR 5500 riittää pitkälle tulevaisuuteen
niihinkin järjestelmiin, joita ei vielä ole kaupal-
lisessa tuotannossa.
AVR 5500:n joustavuus ja teho eivät rajoitu vain
yhteen tilaan. Edistyksellisen monihuonejär-
jestelmän avulla voit kuunnella yhtä ohjel-
malähdettä kuunteluhuoneessa ja toista toisessa
huoneessa. Vasemman ja oikean kanavan ääni
voidaan ohjata toiseen huoneeseen, josta niiden
voimakkuutta on helppo säätää erillisen infra-
punalinkin välityksellä. Toisen huoneen ohjauk-
sen helpottamiseksi AVR 5500:n mukana
toimitetaan 2. huoneen kauko-ohjain.
AVR 5500 -viritinvahvistimen tehokkaassa
vahvistimessa on käytetty perinteistä Harman
Kardon suurvirta-suunnittelufilosofiaa, jotta se
pystyy toistamaan minkä tahansa ohjelma-
materiaalin sisältämän dynamiikan.
Harman Kardon keksi high fidelity -viritinvahvis-
timen yli neljäkymmentäseitsemän vuotta sitten.
State-of-the-art-piiritekniikka ja edistyksellinen
sähköinen suunnittelu tekee AVR 5500 -viritin-
vahvistimesta ihanteellisen ohjelmakeskuksen,
jossa yhdistyvät viimeisin digitaalitekniikka,
voimakkaat pääteasteet ja tyylikäs muotoilu.
■ Dolby* Digital ja Dolby Pro Logic II,
täydet DTS-tilat, mukana myös DTS-ES
6.1 ja Neo:6, käyttäen uusimpia 24-bit-
tisiä Crystal DSP-piirejä
■ Harman Kardonin ainutlaatuinen Logic
7 -äänenmuokkaus, ensi kertaa sekä
5.1- että 7.1-versiona, laaja valikoima
toimintatiloja sekä kaksi VMAx-tilaa
■ MP3-dekoodaus sopivien tietokoneiden
ja MP3-soittimien kanssa 
-kauko-ohjaus säätää
automaattisesti eri kanavien äänitasot
■ Laajakaistaiset, HDTV-kelpoiset kompo-
nenttivideopiirit
■ Etulevyyn sijoitetut analogiset ja digi-
taaliset tuloliitännät voidaan kytkeä
lähtöliitännöiksi, mikä helpottaa kan-
nettavien tallentimien käyttöä
■ Monipuoliset digitaalitulot ja -lähdöt
■ Havainnolliset kuvaruutuvalikot ja 
-näyttö
■ 6- ja 8-kanavainen tuloliitäntä, esi-
vahvistinlähdöt ja päätevahvistimen
tulot mahdollistavat joustavuuden eri-
laisiin kytkentöihin sekä valmiuden
tulevaisuuden audioformaatteihin
■ Täydellinen monihuonejärjestelmä eril-
lisine kauko-ohjaimineen
■ Taustavalaistu kauko-ohjain, jossa
sisäiset ohjauskoodit ja oppimis-
toiminto 
■ HDCD-dekoodaus mahdollistaa
ylivoimaisen CD-toiston
■ Komponenttivideoliitännät
TM
TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen 
käyttöönottoa
Uuden Harman Kardon AVR 5500 -viritinvah-vis-
timesi käyttöjännite on 220-240 V. Jos kytket vir-
itinvahvistimen johonkin muuhun jännittee-seen
aiheutat tulipalovaaran ja vastaanotin saattaa
vaurioitua.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi mallin
käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi verkkojän-
nitteestä, ota yhteys jälleenmyyjääsi ennen kuin
kytket laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Emme suosittele jatkojohtojen käyt-
töä tämän laitteen kanssa. Kuten kaikkien
muidenkin sähkölaitteiden yhteydessä, älä vedä
virtajohtoja mattojen alitse tai aseta raskaita 
esineitä niiden päälle. Vahingoittuneet 
virtajohdot on heti korvattava vaatimukset 
täyttävillä johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä pisto-
tulpasta, älä johdosta. Jos laite on pidempään
käyttämättömänä, irrota se pistorasiasta.
Älä avaa laitteen koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollet-
tavia osia. Kotelon avaaminen aiheuttaa sähkö-
iskun vaaran ja muutokset tuotteeseen aiheutta-
vat takuun raukeamisen. Jos laitteen sisään jou-
tuu vahingossa vettä tai metalliesine, esimerkiksi
paperiliitin tai niitti, irrota laite heti pistorasiasta
ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sijoituspaikka
■ Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Näin varmistat laitteen toiminnan ja vältät
mahdolliset vaaratilanteet. Kun sijoitat lait-
teen hyllylle varmista, että hylly ja sen kiin-
nikkeet kantavat laitteen painon.
■ Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on
riittävästi tuuletustilaa. Jos laite sijoitetaan
kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan
varmista, että ilman kierto kaapin sisällä on
riittävä. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen
asentaa tuuletin.
■ Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
■ Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin tiloihin,
suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslait-
teen läheisyyteen.
■ Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
■ Älä peitä laitteen yläpinnan tuuletusreikiä tai
aseta esineitä suoraan niiden päälle.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
kuivalla kankaalla. Puhdista laite tarvittaessa
pehmeällä, mietoon saippuaveteen kastetulla
kankaalla ja sen jälkeen puhtaalla kostealla
kankaalla. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla
kankaalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä bentseeniä, tin-
neriä, alkoholia tai muita syttyviä puhdistusainei-
ta. Älä myöskään käytä hankaavia puhdistu-
saineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitteen
pintaa. Vältä hyönteismyrkyn käyttöä laitteen
läheisyydessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki liitäntä-
johdot ja varmista, että olet irrottanut sen 
pistorasiasta.
Pakkauksen purku
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu eri-
tyisesti suojaamaan uutta viritinvahvistintasi
iskuilta ja tärinältä kuljetuksen aikana. Säilytä
pakkaus ja kuljetustarvikkeet tulevaa kuljetus-
tarvetta varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa varovasti saumoja peit-
tävä teippi. Taita pakkaus litteäksi. Litistä samal-
la tavoin muuta pahviset pakkausmateriaalit.
Pakkausmateriaalit, joita ei voi litistää, tulee säi-
lyttää pakkauksen yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja, ota
huomioon, että pakkaus ja muut pakkaus-mate-
riaalit ovat kierrätettäviä. Ota ympäristö
huomioon ja toimita pakkauksen osat lähim-
pään kierrätyspisteeseen.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
Page of 70

Download Harman Kardon AVR 5500 (serv.man10) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon AVR 5500 (serv.man10) User Guide / Operation Manual in PDF. AVR 5500 (serv.man10) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 5500 (serv.man10) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.